Stuga, Mittjils, Bjursås sn, Dalarna

Dendrokronologisk reflexion över tidigare analyserade prov

av Torbjörn Axelson, februari 2024

Stugan 2020-06-29
I Bartholins samling på Dalarnas museum i Falun återfinns 12 borrprover från en stuga i Limbo, Bjursås socken. Det framgår inte av återfunnen dokumentation, vilken stuga som avses. Tillgänglig dokumentationen består av dateringsrapporten från 2001-11-21. Jag håller det dock för ytterst sannolikt att det handlar om Mittjils gamla stuga, 60.74919, 15.3407. Denna stuga har också nya syllar, vilket framgår av rapporten att den undersökta stugan ska ha. Gården finns beskriven i Forsslunds Från källorna till havet.1

Av de tolv proven kan jag datera åtta med samma resultat som Bartholin fick. Stugan har timrats ca 1756 (yttersta fullständig ring 1755) och höjts tidigast hösten 1793, efter att virke samlats under året (virke fällt vintern 1792/93, sommaren 1793 och sensommar eller vinter 1793/94). Av de fyra återstående proven är två av tall och två av gran. Granproven 283122 (C13) och 283126 (B7) kan möjligen vara samtida, men kan inte dateras. Varken 1755, 1792 eller ytterligare några årtal kan uteslutas vare sig för proven enskilt eller tagna tillsammans. Inte heller kan de båda korta tallproven 283118 (D10) och 283119 (D7) dateras.

Genealogi

I husförhörslängden 1752-1772 får man en bild av vilka som bodde på gården när stugan timrades. Det bör vara Erik Ersson (1726-1761) och Kerstin Olsdotter (1726), som timrade stugan några år efter att de gift sig, vilket torde ha skett innan dottern Kerstin föddes 1752. När det timrades var sonen Erik på sitt första år. Vid tiden finns ännu föräldrarna, gamle soldaten Erik Mickelsson (1677-1764) och Brita Andersdotter (1688-1767) i livet, och antagligen bor faster Kerstin Mickelsdotter och fasterman gamle soldaten Hans Hansson Spennare (1680-1758) i en annan stuga på gården som kanske var den västra bebyggelseplatsen(?), medan faster Anna dött året innan.

4. Erik Mickels 1677 gl Sold. död in Martio 1764
h Brita And-dotter 1688 - 1767
	s Erich Ersson 1726 - 1761
	hust Kerstin Olsdotter 1726
		sond. Kerstin Ersdotter 1752 - 1759
		son Erik 1755
		do Olof 1760
	1. Olof Andersson? (ny make)
		dott Margta Ols dotter 1764
		sonen Anders Olsson 1768

5. Hans Jöransson?? Spennare 1680 - 1758-10-31
Kerstin Mikelsdotter 1679 - 1760-09 
Swägerska Anna Mickelsdotter 1661 - 1754-04-01 änka 
 
1759 dör Kerstin sju år gammal. Året efter föds Olof, som blir faderlös året efter när Erik Ersson (1726), han som antagligen timrade stugan, dör 35 år gammal. Änkan gifter om sig några år senare, kanske 1763, och Margta och Anders föds 1764 och 1768. Ungefär samtidigt dör fadern Erik Mickelsson 1664, ca 87 år gammal.2 Han förtecknas sitt sista år i livet som allmosehjon och beviljas fattigmans säd från fattigkassan.3

När Stugan höjs hösten 1793 har Erik Ersson (1755) och hustrun Anna Persdotter (1755) varit gifta sedan 17794 och har fem barn i stugan. Äldst är Erik (1779), 13 år och yngst Olle (född sept. 1792) ett år. Mor Kerstin Olsdotter (1726) och styvfar Olof Andersson (1733) bor ensamma sedan deras yngste son Anders Olsson (1768) dog 19 år gammal 1787 (Olof och Margta ströks i föregående längder utan kommentar, så om de flyttade bort mycket unga eller dog vet jag inte). Kanske omtimringen/höjningen beror på att generationerna nu byter plats?5 Timret verkar ju huggas under en längre tid, det sista tidigast sensommaren 1793. Förhoppningsvis hann man få på taket innan vintern - såvida man nu inte väntade med projektet till våren därpå.

När storskiftet avslutas 1826 är ännu Erik Ersson (1755) bonde6 och är ägare till Litt C,7 som då ännu innefattar också den andra bebyggelseenheten, som senare ska avdelas till en egen fastighet.

Gårdsplatsen har rimligen sitt namn av Michel Persson (1639 eller 1641-1730), av vars barn flera bor på Mittjils 1755. Första längden jag hittat dem i är från 1690-1708, där de står ganska tidigt under Gopa,8 vilket kanske kan tolkas som att de 1690 ännu inte flyttat ut till Limbo. 1709-1741 Återfinns de under Sågsboda, och då kanske de bor i Limbo?9

(Erik Ersson (1755) är min svärmors mormor Emmas mormors morfar.)

Noter

1. Forsslund, Karl-Erik (1923). Med Dalälven från källorna till havet Del 1 Österdalälven, Bok 10 Bjursås och Ål. Stockholm: Åhlén & Åkerlund, s. 20 f.
2. Bjursås kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10116/A I/2 (1752-1772), bildid: C0012165_00180, sida 343
3. Bjursås kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10116/A I/2 (1752-1772), bildid: C0012165_00181
4. Bjursås kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10116/A I/5 (1776-1785), bildid: C0012168_00196, sida 193
5. Bjursås kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10116/A I/7 (1786-1796), bildid: C0012170_00122, sida 110
6. Bjursås kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10116/A I/13 (1817-1826), bildid: C0012176_00110, sida 103
7. Storskifte på inägor 1819, Bjursås socken Limbo nr 1-5, LMS
8. Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10826/A I/5 (1690-1708), bildid: C0013005_00010, sida 3
9. Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10826/A I/6 (1709-1741), bildid: C0013006_00015
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/


Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 283116-127_PISY.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,42 and with overlap >= 51 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,63  9,04  126  24  based on 8 members
283121  0,66  6,86  63  13  1692-1755 A9
283117  0,65  7,41  77  12  1715-1792 +vv, D11 
283124  0,61  5,46  51   9  1742-1793 B12 
283125  0,59  7,18  96  10  1696-1792 B11 
283116  0,51  5,91  99   6  1693-1792 D12 
283127  0,47  4,43  73   4  1682-1755 B5
283120  0,46  4,60  80   7  1675-1755 A11
283123  0,42  4,25  88   1  1667-1755 C11

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790

283 1 Stuga, Mitjills, Limbo, Bjursås sn W PISY 283 2 Sweden 1667 1793 283 3
———— 283123, 1667–1755, C11 inkl. ny syll. (Se bild 11.9 MB)
———— 283120, 1675–1755, A11 inkl. ny syll. (Se bild 11.9 MB)
———— 283127, 1682–1755, B5 inkl. ny syll. (Se bild 11.9 MB)
———— 283121, 1692–1755, A9 inkl. ny syll. (Se bild 11.9 MB)
———— 283116, 1693–1792, D12 inkl. ny syll (Se bild 11.9 MB)
———— 283125, 1696–1792, B11 inkl. ny syll. (Se bild 11.9 MB)
———— 283117, 1715–1792, +vv, D11 inkl. ny syll. (Se bild 11.9 MB)
———— 283124, 1742–1793, B12 inkl. ny syll. (Se bild 11.9 MB)