Skogsparti vid Orsalbron, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, september 2007 (insaml), december 2022 (rapport)

Borren i vallningsveden i träd 4. Alla foton från provtagningstillfället
Brandljud vid marken.
Stubbe med brandljud och vittrade kläckhål, kanske efter stimmig barkbock (Asemum striatum L.).

Den 5 september 2007 borrade jag fyra av träden väster1 om om vägen vid Orsalbron, eller Frömans västra holme, 60.39407, 14.48277 i Nås socken. Proven togs lågt och syftet var att försöka datera de brandljud som syntes i vissa träd och stubbar. Ett brandljud kan dateras till sensommaren 1887 (eller möjligen våren 1888) i träd 2. Brandljud i prov 4 kan inte dateras. Proven är tyvärr tagna så att märgen saknas i alla prov, men groddtid kan beräknas för träd 1 till före 1860 och i träd 3 till omkring 1880. Träd 2 grodde kanske runt 1830. Föryngringen har skett under andra träd, och vid olika tidpunkter i en kontinuitetsskog. Jag förmodar att den nuvarnade vägsträckningen tillkom i samband med bron som nog byggdes 1935-37.2 Ingen påtaglig tillväxtförändring finns, som kan knytas till detta. Omkring 1987 verkar beståndet ha glesats ut med en kraftig tillväxtökning som följd. Den avbildade stubben ovan kan kanske vara från denna händelse?

Noter

1. Enligt minnesbild och bristfälliga noteringar togs proven på denna sida vägen trots att det på östra sidan finns betydligt fler äldre träd. Se även GoogleStreetView sept 2010
2. Vägbyggnadsliggare, Nås tingslags väghållningsdistrikt och Nås vägdistrikt, D V 2 (1921-1943), - den digitaliserade innehållsförteckningen

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 079A.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,44 and with overlap >= 35 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,68 11,45  153  48  based on 6 members
079A02a  0,77  6,88  35   8  1852-1887 daterar vid brandljud, (börjar dessutom vid otydligt ljud)
079A01a  0,66  9,76  127  28  1878-2007 
079A01b  0,61  8,78  131  26  1874-2007 
079A02a1  0,49  5,70  105  10  1900-2007 börjar >10 utanför brandljud
079A03a  0,45  4,55  82   7  1896-1978 +>27 extremtäta
079A03b  0,44  5,11  109  30  1896-2007 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

079A 1 Orsalbron (V. Frömanholmen), Nås sn PISY 079A 2 Sweden 1851 2007 079A 3
———— 079A02a, 1852–1887, daterar vid brandljud, (börjar dessutom vid otydligt ljud) (Se bild 14.6 MB)
———— 079A03a, 1896–1978, +>27 extremtäta (svacka mellan rotben) (Se bild 14.6 MB)
———— 079A01b, 1874–2007, (Se bild 14.6 MB)
———— 079A01a, 1878–2007, (Se bild 14.6 MB)
———— 079A03b, 1896–2007, (Se bild 14.6 MB)
———— 079A02a1, 1900–2007, börjar >10 utanför brandljud (Se bild 14.6 MB)