F.d trösklada vid Holgattu, Björbo, Floda sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2018

Ladan är i huvudsak brädklädd
I hörnet D-A syns den annorlunda timringen på 1815 års varv och den då nya dörren skymtar till vänster.
Den 24 juni 2018, kom jag mig äntligen för att titta närmare på den lada som som står på åkern sydöst om korsningen E16/Holgattu - 60.46251, 14.70402. Byggnaden är av rundtimmer med en påbyggnad av bilat timmer. Inre mått är 5,85 m × 3,95 m med ingång på södra långsidan (vägg A), nära östra gaveln (vägg D), medan en ingång mitt på östra gaveln är igenspikad. Prov togs i ett antal väggtimmer i det större rummet, dels vid detta tillfälle, dels vid ett återbesök 11 juli.1 Prov togs ur stockarna A2,2 A8(d), A10(d), A15, D1, D3, D4, D5, D6, D11, D12. Av dessa kan stockarna D3-D6, alla av omkring hundraåriga tallar, dateras till 1814/15, medan de övriga kan dateras till 1758/59. Av dessa är alla utom A15 av relativt frodvuxen gran. Den ursprungliga ladan som kan antas vara byggd ca 1759 har alltså byggts om och höjts ca 1815 varvid gaveldörren tillkommit. Av dessa varv har också flera lämnats öppna i vägg B mot tillbyggnaden, och hålet för de saknade stockarna har spikats igen med brädor. Den nuvarande dörren är ursprunglig men har förstorats. Ursprungligen mätte den 1,1 m × 1,5 m.

Detta är den hittills yngsta kända tröskladan av en handfull snarlika i Floda socken, från i huvudsak förra hälften av 1700-talet. Typiskt är det barkade rundtimret med rännknut och dörr placerad asymmetriskt på långsidan.

Åkern kommer med storskiftet att tillhöra Forsen Litt S3 (Jons Lasses), och byggnaden har med stor sannolikhet byggts och flyttats på denna gård ägor. Från början stod den antagligen på själva tunet. På denna gård fanns, när tröskladan timrades 1759, tre generationer. Där fanns Lars Jonsson (61 år) och Brita Olsdotter (59 år), och deras dotter Anna Larsdotter (38 år) och mågen Erik Jönsson (35 år) samt deras tre söner, 11, 9 och 6 år, och en fjärde på väg. Några år tidigare tycks Annas syster med man flyttat, efter att ha bott på gården som nygifta. Bygget av tröskladan verkar ha skett i ett läge när gården är stabil. 1815 timras den om. Det är efter storskiftet, och möjligen får ladan redan då sin nuvarande plats. Då har den andre sonen, Lars Ersson, som tog över, blivit 65 år, änkeman och äldsta generationen sedan Erik Jönsson dött blind 1809. Hans son Erik (39 år) med hustrun Brita Persdotter (47 år) och deras enda barn Karin (16 år), samt Eriks syster Anna (31 år) finns också på gården.4 Denna ombyggnad verkar alltså inte heller kopplad till generationsskifte, men kanske till storskiftets genomförande.

Noter

1. Påbyggnaden är nedsjunken och dörren inte möjlig att öppna, varför ingen undersökning gjordes av denna del. Bra prov skulle dock troligtvis kunna tas utifrån på norrsidan.
2. A2 är den understa inifrån synliga stocken
3. Storskifte 1812, s.2
4. Enligt husförhörslängderna, uppstälda gårdsvis

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

18624 1 Lada vid Holgattu, Nybyn, Björbo PCAB 18624 2 Sweden Picea abies 220 6027N1442E 1676 1758 18624 3 Taxelson
———— 186248b, 1716–1757, (Se bild 4.8 MB)
———— 186249, 1676–1758, A10-d (Se bild 4.8 MB)
———— 186248a, 1695–1758, D1 (Se bild 4.8 MB)
———— 186246, 1700–1758, A8-d +12 innersta störda (Se bild 4.8 MB)
———— 186244, 1701–1758, D12 (Se bild 4.8 MB)
———— 186245, 1704–1758, D11-första hela över dörr (Se bild 4.8 MB)
———— 186247, 1714–1758, A2 (understa synl öv golv) (Se bild 4.8 MB)
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810

18624 1 Lada vid Holgattu, Nybyn, Björbo PISY 18624 2 Sweden Pinus sylvestris 220 6027N1442E 1692 1814 18624 3 Taxelson
———— 18624A, 1692–1758, A15 (1:a hela över dörr) (Se bild 4.8 MB)
———— 186241, 1700–1814, D3 (Se bild 4.8 MB)
———— 186243, 1704–1814, D6. Omätta tjurvedsringar (Se bild 4.8 MB)
———— 186240, 1725–1814, D4 (Se bild 4.8 MB)
———— 186242, 1755–1814, D5 (Se bild 4.8 MB)