Prästgranen från Långmarken i Sågens bystuga, Äppelbo sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2018

Den tillvaratagna och utställda delen av Prästgranen med den gamla fridlysningsskylten från 1922. Granens diameter ökade under perioden 1922-1994 med mindre än 8 centimeter under bark.

Den 8 juli var det friluftsgudstjänst vid "5 socknars möte" vid Svartälven söder om Sågen. Vid kyrkkaffet i bystugan1 efteråt passade jag på att med tillväxtborr ta ett prov ur den del av stammen från den fallna Prästgranen i Långmarken, 60.2321, 14.1175, som finns utställd där.2 Denna ca 1,2 meter höga del är tagen omkring fyra meter upp, eftersom den nedersta delen var rutten och splittrades när den blåste omkull. När provet togs var jag ovetande om att den utställda stamdelen var urholkad, och jag tog provet lite längre ner än jag borde, och därför missade en del av den innersta veden. Dessbättre gick det att mäta de återstående frodvuxna ringarna på ett foto av den innersta delen, trots att ytan inte var preparerad! Borrprovet omfattar 1788-1994 medan den kompletterande mätserien från fotot omfattar 1772-1831, där den överlappande delen ger fullt övertygande samstämmighet. Granen nådde alltså denna höjd 1772 och då avståndet mellan grenvarven är omkring 50 cm (men troligen var mindre i plantstadiet), kan man förmoda att granen var omkring 10-20 år när den nådde hit, och bör därmed ha grott på 1750- eller 1760-talen. Granen bör alltså ha nått en ålder av omkring 240 år när den föll för stormen hösten 1994. Granen stod nära länsgränsen i Långmarken 325 meter över havet. Dess årsringsmönster passar något bättre mot höglänta grankurvor (Idre/Särna och Selbu) än mot den mer närbelägna Björbokurvan.

Noter

1. Bystugans position: 60.25893, 14.13669
2. Lennart Larsson: "Prästgranen" vid Långmarken, informationstavla i Sågens bystuga.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best references and 18708a.pos
datable to 1994 with corr >= 0,40 and with overlap >= 149
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
The Overhang shows the implied extension of the year range from that match.
         T-  Over Off- Over Skel
      Corr  Test  lap set hang Chi2
all...   0,58 10,14  206 -12 +-339  26  based on 3 members
sel184   0,56  8,30  149  57 -328  15
HusklGör  0,51  8,01  186 -12 +-270  31  Grövelsjön-Gördalen Särna-Idre, Dalarna        PCAB
swed312+  0,40  6,32  206 -11 +-327  18  000  1 Bjorbo (and Grangarde)+Svardsjo, Dalarna      PCAB/000

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

18708 1 Prästgranen, Långmarken, Äppelbo sn PCAB 18708 2 Sweden Picea abies 325m 6013N1407 1772 1994 18708 3 T Axelson 18708 #### 60.2321, 14.11749
———— 18708b, 1772–1831, mätt på opreparerad sågyta för att nå märgen. Oexakt mätning, men stämmer mot rätta provet.
———— 18708a, 1788–1994, +diffus(a) yttersta (Se bild 2.8 MB)