Bastu från Västra Slätten, nu Kroktorp
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2018

Bastun från Västra Slätten byggdes ca 1836.
Den 20 juli 2018 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur Bastun från Västra Slätten1 nu på hem­bygds­gården i Kroktorp (Lattao), Järna socken 60.32200, 14.19352. Byggnaden bedömdes enhetlig, med undantag för uppenbart sentida virken. Prov togs ur stockarna B2, B4, B5, B6 och C6 (Vägg A avser dörrgavel och väggarna räknas medurs. De nya syllarna är inräknade). Fyra prov kunde dateras med yttersta ring för 1835.2 Alla provtagna stockar är av tall. Bastun är alltså byggd av timmer som fälldes vintern 1835/36 och bör därför vara byggd omkring 1836.

1. Jag vet inte vilken av gårdarna i Västra slätten den kommer ifrån, 60.299, 14.171.
2. Provet ur B6 kunde inte dateras då det innehåller flera extremtäta partier utan åtskiljbara årsringar, och ytan dessutom skadades.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Mot regional referens för tall (SödraDal):

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples and the reference SödraDal. 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,65 10,97  170  17  based on 4 members
187200  0,59  8,05  125  17  1835 B4
187201  0,50  7,44  170   7  1835 B5
187204  0,48  6,54  142  15  1835 C6
187202  0,42  5,97  165   6  1835 B2 (tillvkollapser, men början o slutet passar bra. samtida.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

18720 1 Bastu, fr Västra Slätten, nu Kroktorp, Järna sn PISY 18720 2 Sweden Pinus sylvestis 380m 6017N1410E 1665 1835 18720 3 T Axelson 18720 #### nuvarande pos. 60.322, 14.19352. (Prov ur B6 kunde ej dateras pga extremtäta partier) 18720 #### Fr Västra slätten ca 60.299, 14.171
———— 187201, 1665–1835, B5 (Se bild 4 MB)
———— 187202, 1666–1835, B2 (tillvkollapser, men början o slutet passar bra. samtida. (Se bild 4 MB)
———— 187204, 1693–1835, C6 (Se bild 4 MB)
———— 187200, 1710–1835, B4 (Se bild 4 MB)