Ria från Svartberget nu Kroktorp
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2018

Rian från Svartberget byggdes tidigast ca 1837.
Den 13 juli 2018 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur Rian från Svartberget1 nu på hem­bygds­gården i Kroktorp (Lattao), Järna socken 60.32181, 14.19271. Då byggnaden bedömdes enhetlig togs endast tre prov, alla ur högra långsidan (vägg D). Två av dessa visade sig emellertid två ha tynande ytved med yttersta mätta ring för 1821 (D9) respektive 1825 (D6) och var troligen torrtallar när de höggs. Det tredje provet (D7) har en full årsring för 1836, men om trädet levde när det togs, eller om också detta var en torrtall är svårt att veta. Alla proven uppvisar en viss blånad, men den kan möjligen ha uppkommit genom fukt som bildats vid rians användning och indikerar kanske inte nödvändigtvis att trädet varit dött i skogen innan det användes, även om det kanske är den troligare förklaringen. Dateringen blir därför något vag: "Efter 1836".

Noter

1. Den ska ha stått ungefär 100 meter norr om den byggnad som är markerad på kartan, d.v.s ungefär 60.3531, 14.2349.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Mot regional referens för tall (SödraDal):


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 187DB.fil and SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,37 and with overlap >= 134 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,65 10,90  162  42  based on 3 members
187DB0  0,37  4,78  149  15  1826 D6
187DB1  0,69 11,02  134  52  1836 D7
187DB2  0,61  8,91  134  27  1821 D9, +?, tynande

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

187DB 1 Ria fr Svartberget, Kroktorp hbg PISY 187DB 2 Sweden Pinus sylvestris 400m 6021N1414E 1673 1836 187DB 3 T. Axelson 187DB #### Ria från Svartberget ca 60.3531, 14.2349, nu ?60.32181, 14.19271
———— 187DB2, 1687–1821, D9, +?, tynande (Se bild 3.8 MB)
———— 187DB0, 1673–1825, D6 (Se bild 3.8 MB)
———— 187DB1, 1702–1836, D7 (Se bild 3.8 MB)