Bastu i Digerliden, Nås sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Nuvarande bastu i Digerliden byggdes tidigast hösten 1890.
I samband med ett besök i Digerliden den 4 oktober 2018 tog jag, dessvärre under brådska, med tillväxtborr (5 mm) fyra prov ur bastun där (60.36053, 14.32085). Innan jag besökte byggnaden hade jag tillgång till ett tallprov som tagits av Bo Hansson enligt uppgift troligast ur någon av stockarna A4 eller A5, och som vi kunnat datera till 1845 (prov "BastuA"). När jag såg bastun hade jag dock svårt att tro att denna datering kunde vara representativ för byggnaden. Så vitt jag kunde bedöma var knutarna sågade och innertaket bars upp av åsar som vilade på fastnaglade klossar, vilket för mig indikerade att byggnaden borde vara betydligt senare än 1840-tal, även om de borrade hålen i väggarna där byggnadsställningen varit fäst verkar vara gjort med ett skedborr (inte spiralborr, dock troligen ett skedborr med snedställt skär). Jag tog därför i all hast prov ur två stockar i vägg B, B7 och B101 samt i A9 och A12 (stock under röstmodern). De tre första är alla gran med yttersta ring, som möjligen är något ofullständig, från 1890. A12 är en tätvuxen, tynande tallstock med yttersta mätbara ring från 1886, men där det kan finnas fler extremtunna yttersta ringar. Röstet, som möjligen kan vara av annat timmer än det undersökta, är inte tillgängligt innifrån och inga prov togs därför i detta. De nya proverna ger således att bastun kan vara uppförd tidigast hösten 1890, och att då även något återanvänt timmer bör ha kommit till användning. Bastun är således tyvärr inte densamma som den i vilken C.A Gottlund badade om lördagskvällen den 13 september 1817 utan uppförd minst 73 år senare!2

Korrelationsvärden

Granproverna ger utomordentliga korrelationsvärden mot regional grankurva och mot Eidems Selbu-kurva. Tallprovet ur A11 innehåller flera ställen med mycket svårtolkade extremtunna ringar, men de innersta 70 ringarna ger en helt övertygande datering mot både Säfsnäskronologin och flera andra regionala kurvor.

Noter

1. korrigering har gjorts efter nogrannare kontroll vid återbesök 2018-10-16.
2. Gottlund, C.A. Dagbok öfver dess Resor på Finnskogarne år 1817 Falun 1984, ss. 349 f.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890

18A04 1 Bastu, Digerliden, Nås sn PCAB 18A04 2 Sweden Picea abies 385m 6021N1419E 1815 1890 18A04 3 T. Axelson 18A04 #### 60.36053, 14.32085
———— 18A041, 1815–1890, B10 (Se bild 2.8 MB)
———— 18A040, 1828–1890, B7 yttersta ofullst? (Se bild 2.8 MB)
———— 18A042, 1829–1890, A9. yttersta ofulst? (Se bild 2.8 MB)
2 1 0.2 0.1 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

18A04 1 Bastu, Digerliden, Nås sn PISY 18A04 2 Sweden Pinus sylvestris 385m 6021N1419E 1735 1886 18A04 3 T. Axelson, Bo Hansson 18A04 #### 60.36053, 14.32085
———— BastuA, 1739–1845, trol. A4 el A5. Sotig
———— 18A043, 1735–1886, A12. Röstmoder. oklar yta - tynande (Se bild 0.7 MB)