Sädesmagasin i Digerliden, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Knutkedjan A-D med enkelkattknutar sedd från ingången.
Den 16 oktober 2018 besökte jag Digerliden och bland de byggnader jag tog prov i för dendrokronologisk analys var ett sädesmagasin, som numer är inbyggt i den västra uthusbyggnaden, 60.36106, 14.32013. Magasinet är kraftigt ombyggt, och bland annat saknas dess ursprungliga tak. Ingången är på långsidan, och på vänstra kortsidan (B) är sädesbingar med inskuret årtal 1880. Knutarna, som avviker från vad som i övrigt finns på gården, är enkelkattknutar, där katten är påtagligt djup så att underhaket på insidan ser mycket grunt ut, medan överhaket syns desto djupare. Prov togs ur två stockar i vägg B och två i vägg C, men jag noterade inte vilka det var – inget tydde på att de kunde vara olikåldriga. Yttersta ring är i alla proven från 1858, men i minst två fall är virket sommarfällt det året. Arbetet bör alltså ha påbörjats redan sommaren 1858, men antagligen inte slutförts förrän på senhösten eller året efter, men måste rimligen ha fått torka ett tag innan den kunde tas i bruk som sädesmagasin, vilket alltså bör ha varit tidigast inför 1859 års skörd.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 18A162.fil and SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,48 and with overlap >= 95 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,67 12,94  204  70  based on 4 members
18A1620  0,68 11,55  154  69  1858 i gavel B ovan sädesbinge
18A1623  0,50  7,81  184  28  1858 yttersta ring ofullständig
18A1621  0,48  7,79  202  22  1857 i B ovan sädesbinge. +ofullst.
18A1622  0,48  5,26  95   6  1858 i vägg C

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

18A162 1 Sädesmagasin, Digerliden, Nås sn PISY 18A162 2 Sweden Pinus sylvestris 380m 6021N1419E 1654 1858 18A162 3 T. Axelson 18A162 #### 60.36106, 14.32013
———— 18A1621, 1654–1857, i B ovan sädesbinge. +ofullst. (Se bild 3.8 MB)
———— 18A1623, 1674–1858, yttersta ring ofullständig (Se bild 3.8 MB)
———— 18A1620, 1704–1858, i gavel B ovan sädesbinge (Se bild 3.8 MB)
———— 18A1622, 1763–1858, i vägg C (Se bild 3.8 MB)