Ria i Digerliden, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Rian med resterna av agnhuset (dröset).
Den 16 oktober 2018 besökte jag Digerliden och bland de byggnader jag tog prov i för dendrokronologisk analys var naturligtvis rian, 60.36052, 14.32245. I denna kan man notera att de nedre stockarna är betydligt mindre sotiga än de övre, och en frågeställning var om dessa är samtida, eller om de nedre är nyare. Prov togs därför i fem stockar i vägg D (långsidan till höger), nämligen i D4 och D5 utan sot och D9, D10 och ytterligare en1 sotig. De båda förra visar sig ha yttersta ring (fullbildad) från 1845, medan av de sotiga har två en troligen inte fullbildad ring från 1814, medan det tredje är något skadat och har yttersta ofullständigt bevarade ring från 1812. Vi kan alltså konstatera att rian ursprungligen byggts, mest troligt sensommaren 18142 och blivit höjd och/eller nedre delen blivit ersatt ca 1846. 1814 var ett gynnsamt år, medan åren från 1815, särskilt 1816, var mycket ogynnsamma på grund av de globala klimateffekter vulkanen Tamboras utbrott i april 1815 fick.3 Antingen timret fälldes sommaren 1814 eller vintern därefter skedde det innan effekterna av vulkanen ännu visat sig. Ett prov togs också i den kvarsittande överliggaren i vägg D:s förlängning till det agnhus (dröse) som byggts till på baksidan men som nu är nästan helt raserat. Denna visade sig vara av gran och fälld 1910/11.

Noter

1. Olyckligtvis glömde jag att notera vilken.
2. Möjligen kan man inte helt utesluta att slutringarnas ofullständighet skulle kunna vara sekundärt orsakad av värmen.
3. C.A Gottlund nämner frekvent bristen på bröd i Dalarna i sin dagbok från sommaren 1817, men också att någon välbeställd ännu hade något kvar av 1814 års skörd - tyvärr återfinner jag nu inte stället.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 18A163PISY and SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,38 and with overlap >= 84 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,73 12,82  148  35  based on 5 members
18A1634  0,63  8,51  111  17  1814 bränd. yttersta ofullständig
18A1631  0,60  8,58  130  23  1845 D5
18A1632  0,59  7,76  117  20  1814 D10 - sotigare. yttersta möjligen ofullständig
18A1633  0,57  6,28  84  12  1811 D9. yttersta fragmentet (7.5 ringar felmonterat - vänt i GIMP). +ofull
18A1630  0,38  4,46  121   9  1845 D4

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

18A161 1 Ria, Digerliden, Nås sn PISY 18A161 2 Sweden Pinus sylvestris 380m 6021N1419E 1697 1845 18A161 3 T. Axelson 18A161 #### 60.36052, 14.32245
———— 18A1633, 1727–1811, D9. yttersta fragmentet (7.5 ringar felmonterat - vänt i GIMP). +ofullst. (Se bild 6.5 MB)
———— 18A1632, 1697–1814, D10 - sotigare. yttersta möjligen ofullständig (Se bild 6.5 MB)
———— 18A1634, 1703–1814, bränd. yttersta ofullständig (Se bild 6.5 MB)
———— 18A1631, 1715–1845, D5 (Se bild 6.5 MB)
———— 18A1630, 1724–1845, D4 (Se bild 6.5 MB)
2 1 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

18A161 1 Ria, Digerliden, Nås sn PCAB 18A161 2 Sweden Picea abies 380m 6021N1419E 1844 1910 18A161 3 T. Axelson 18A161 #### 60.36052, 14.32245
———— 18A1635, 1844–1910, Överstock i det förfallna agnhuset (dröset) (Se bild 6.5 MB)