Inbyggt härbre, Grangärde prostgård
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Det inbyggda härbret ser anonymt ut bakom sin brädfodring.
Baksidan.
Den 24 oktober 2018 hade jag tillfälle att tillsammans med Anna-Karin Andersson titta in i vad som torde vara ett stort gavelhärbre utan underrede, som står brädklätt mot det stora uthuset strax söder om Grangärde prostgård, 60.25964, 14.98021. Byggnaden har den vanliga formen för gavelhärbren, med gavelingången och det överskjutande loftet (vägg A) vänt mot den stora logbyggnaden i söder. Ett fönster är i nedervåningen sekundärt upptaget mot norr. Jag tog med tillväxtborr (5 mm) sex prov för dendrokronologisk analys i olika stockar, nämligen i fyra väggtimmer, tre nere (D5, D7, D9 om stocken med fönstrets underkant är D5) och ett uppe, samt i en tilja i mellantaket och i en ås som bär upp denna. Alla visar sig vara fällda vintern 1750/51,1 och det kan därför antas att boden byggdes omkring 1751. Timret, särskilt väggtimret, är ganska frodvuxet, ett av dem är dessutom av gran. Byggnaden är så vitt för närvarande är känt den äldsta, näst kyrkan, av församlingens byggnader i Grangärde. På grundval av de prov som tagits kan nog ingen säker slutsats dra om allt virke kommer från ett och samma bestånd, eller om det är hämtat från olika ställen, men troligen gäller det förra, vilket i så fall tyder på att virket framskaffades utan att sockenborna ålades framkörning, såsom var vanligt vid större kyrkliga byggnadsprojekt. Tyvärr är taket för närvarande otätt, och en inte helt färsk, men tyvärr alltjämt pågående rötskada på de övre stockarna i vägg B mot A-B-hörnet på övervåningen behöver stoppas skyndsamt om inte den historiskt intressanta byggnaden ska förstöras.

Noter

1. Prov ut mellantakåsen kan inte dateras självständigt, men det visuella intrycket av kurvorna ger att det är högst sannolikt är samtigigt med de andra.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 18A242PISY.fil and SödraDal 
dated to 2005 with corr >= 0,32 and with overlap >= 49 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,66  8,36  91  15  based on 5 members
18A2423  0,62  7,49  91   5  1750 taktilja (nere) nr 7 från B
18A2425  0,55  5,48  71  12  1750 väggstock, övervåning (notering om närmare position saknas)
18A2421  0,50  3,92  49   9  1750 D7
18A2422  0,47  4,54  75  15  1750 D9
18A2424  0,32  3,13  87  11  1750 takås, innertak närmast A-vägg
Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

18A242 1 Härbre, Prostgården, Grangärde PISY 18A242 2 Sweden Pinus sylvestris 160 6015N1458E 1659 1750 18A242 3 T. Axelson 18A242 #### 60.25964, 14.98021
———— 18A2423, 1659–1750, taktilja (nere) nr 7 från vägg B (Se bild 6.5 MB)
———— 18A2424, 1663–1750, takås, innertak närmast A-vägg (Se bild 6.5 MB)
———— 18A2422, 1675–1750, D9 (Se bild 6.5 MB)
———— 18A2425, 1679–1750, väggstock, övervåning (notering om närmare position saknas) (Se bild 6.5 MB)
———— 18A2421, 1701–1750, D7 (Se bild 6.5 MB)
2 1 1700 1710 1720 1730 1740 1750

18A242 1 Härbre, Prostgården, Grangärde PCAB 18A242 2 Sweden Picea abies 160 6015N1458E 1693 1750 18A242 3 T. Axelson 18A242 #### 60.25964, 14.98021
———— 18A2420, 1693–1750, D5 (=underkant fönster) (Se bild 6.5 MB)