Härbre, Skansbacken
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, nov 2018 och juni 2019

Härbret på sitt nya underrede i juni 2019.
Den 1 november 2018 besökte jag som hastigast Skansbacken i Nås och tog prover ur några stockar ur gamla underredet till ett härbre, 60.44825, 14.46992, som höll på att återuppsättas igen ca 20 meter sydväst om den gamla platsen. Prover togs ut de båda ca 40 cm tjocka bottenstockarna, dels ur två andra virken, varav åtminstone det ena var en stock som hört till det nedsjunkande underredet. Den släta tjocka stocken var mycket frodvuxen med endast 68 ringar till märg, med den yttersta ofullständiga eller skadade troligen från 1879.1 Den andra tjocka, som är en relativt tätvuxen toppstock med flera grova kvistar, visar ytterst i provet en ofullständigt bevarad ring från 1878, men ringarna är tunna och stocken ganska illa medfaren, varför ytterligare någon ring mycket väl kan ha funnits. Provet har äldsta mätbara ring från 1663, är är 174 mm långt och når inte riktigt till märg, varför uppskattningsvis 5-30 ytterligare innersta ringar kanske finns i stocken. Eftersom det är en toppstock kan trädet ha varit kanske 30-50 år när det nådde den aktuella höjden och bör således ha varit över 250 år när det höggs. Det tredje provet är en ca 25 cm tjock stock som låg mot marken åt norr med yttersta skadade ring från 1879. Det sista är en lös, bilad och välbevarad stock som låg åt söder med sista ring från 1879. Den stocken har fin vankant och fälldes vinterhalvåret 1879-80. Härbrets underrede bör således ha blivit byggt ca 1880, men för att avgöra om också själva härbret byggdes då, och inte bara genomgick en liknande reparation som den nuvarande, behöver prov tas också i väggtimmret.

Uppdatering 2019-06-08: Den 5 juni 2019 fick jag tillfälle att ta sex prover i väggtimmer. Det är uppenbart att den övre delen är av äldre timmer, och den dendrokronologiska undersökningen visar också att den nedre våningens timmer är fällt 1879/80, alltså samtidigt som det i höstas utbytta underredet, medan övervåningens timmer är fällt 1771/72, och alltså ingått i eller utgjort en äldre bod som byggdes ca 1772. Eftersom de gamla knutarna är behållna, så är det det gamla härbrets (spannmålsmagasinets?) mått som bestämt härbrets storlek, och kanske också dess utseende utan gavelloft?

Noter

1. korrelationsvärdet är dåligt mot alla tillgängliga referenser, men då den bästa passningen för de närmaste referenskronologierna ligger på samma år som flera andra i kontexten, är det mycket sannolikt.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 18B01 and the reference SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,37 and with overlap >= 51 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,73 15,45  216  43  based on 10 members
18B019  0,64  5,76  51  13  1771 A17 (A-6)
18B017  0,61  6,01  64  12  1768 A12 (A-11), +1-2 ringar. monteringsskada
18B018  0,57  5,46  64   8  1771 A16 (A-7)
18B011  0,54  9,24  214  32  1877 +ofullst. Grov, knotig underredsstock(toppstock?) som kasserades.
18B013  0,53  6,71  117   5  1879 lös stock?, bilad, låg åt söder. vkoch välbehållen
18B014  0,53  4,79  62   5  1879 C6
18B012  0,53  5,46  80   5  1878 +>0, markstock mot norr
18B016  0,50  6,03  110   5  1879 C4
18B015  0,44  5,02  106   7  1879 C7
18B010  0,37  3,25  67   3  1879 Grov understock i underredet - kasserad.Yttersta osäker (ev felmont

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

18B01 1 härbre, Skansbacken, Nås sn PISY 18B01 2 Sweden Pinus sylvestris 6026N1428E 1663 1879 18B01 3 T. Axelson 18B01 #### 60.44826,14.46993 (gammal plats. återuppsattes ca 20 meter åt svydväst vid provtagningstillfället)
———— 18B017, 1704–1768, A12 (A-11), +1-2 ringar. monteringsskada (Se bild 6 MB)
———— 18B018, 1707–1771, A16 (A-7) (Se bild 6 MB)
———— 18B019, 1720–1771, A17 (A-6) (Se bild 6 MB)
———— 18B011, 1663–1877, +ofullst. Grov, knotig underredsstock(toppstock?) som kasserades. (Se bild 7 MB)
———— 18B012, 1798–1878, +>0, markstock mot norr (Se bild 7 MB)
———— 18B013, 1762–1879, lös stock?, bilad, låg åt söder. vk och välbehållen (Se bild 7 MB)
———— 18B016, 1769–1879, C4 (Se bild 6 MB)
———— 18B015, 1773–1879, C7 (Se bild 6 MB)
———— 18B010, 1812–1879, Grov understock i underredet - kasserad. Yttersta osäker. prov till märg (Se bild 7 MB)
———— 18B014, 1817–1879, C6 (Se bild 6 MB)