Rest av rundtimmerlada på västra delen av Ängsmyra vid Forsen, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2018, uppdaterad juni 2019

Ladan från väster i midsommartid 2019. Proven togs i den bortre väggen.
Knutkedja C-D från nordost och rester av en bår lutande mot väggen.
den 27 december 2018 besökte jag en resterna efter en liten rundtimmerlada, som antagligen fungerat som "möslau" (torvlada) 1 belägen på västra delen av Ängsmyra, söder om Heo på andra sidan järnvägen, 60.46316, 14.65759 Ladan har invändigt mätt 2.7 × 2.9 meter, men vad som är långsida och gavel är osäkert, men mest troligt har ladan stått med gavlarna åt söder och norr. Detta antagande stöds dels något av det suddiga ortofotot 1960 dels av erfarenheten av hur lador av detta slag oftast är konstruerade. Dörren har suttit på södra väggen mot sydvästra knuten, med ett delvis bevarat svärd på dörrens högra sida (väggsidan). Ladan kan antas ha blivit flyttad till sin nuvarande plats som torvlada under 1900-talet. En hel del grova järnnaglar, möjligen från järnvägen, har använts för att säkra stockarna där knutskallarna varit skadade. Mot norra väggen står resterna av en bår lutad, som möjligen förefaller något vek för att ha använts för torvbärning.

Prov togs ur den östra väggen. Den är byggd av ca 12 – 16 cm tjokt rundtimmer av omkring 100 år gamla tallar. Prov togs ur fyra stockar, som troligen varit D10, D12, D13 och ytterligare en i samma vägg. Timret är något vittrat och yttersta ring är i tre prov från 1775 (i två fall ofullständig) och i ett prov ofullständig från 1776. Ladan är därför ursprungligen byggd tidigast (sen)sommaren 1776, då som ängslada på någon för oss okänd plats.

Två av proven uppvisar tillväxtkollapser 1727 respektive 1728.

Noter

1. Att ladan omges av mösgravar framgår av ortofotot 1960: 60.46316, 14.65759Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 18C27.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,45 and with overlap >= 76 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,58  6,93  99  10  based on 4 members
18C273  0,57  6,44  89   6  1686-1775 
18C272  0,52  5,22  76  11  1699-1775 +ofullst
18C271  0,48  5,29  97  14  1676-1774 +ofullst, kollaps 1728
18C270  0,45  4,73  91  13  1682-1774 +ofullst, kollaps 1727


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770

18C27 1 Ladruin, Västra Ängsmyra, Forsen, Floda sn,W PISY 18C27 2 Sweden Pinus sylvestris 220m 6027N1439E 1676 1775 18C27 3 T. Axelson 18C27 #### 60.46316,14.65759
———— 18C271, 1676–1774, +ofullst, kollaps 1728 (Se bild 3.1 MB)
———— 18C270, 1682–1774, +ofullst, kollaps 1727 (Se bild 3.1 MB)
———— 18C273, 1686–1775, (Se bild 3.1 MB)
———— 18C272, 1699–1775, +ofullst (Se bild 3.1 MB)