Loftbod, uppställd i Skansbacken, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2019

Loftboden byggdes omkring 1790.
Loftboden med portlider, 60.44472, 14.48093, var våren 2019 utannonserad till försäljning, och uppgavs tidigare ha stått i Falun. Det högra rummet hade skavt timmer, och knutarna var rännknutar, men knutskallarna strävade efter en rektangulär form. Kombinationen förbryllade mig – något liknande har jag inte sett i de bygder jag känner, och den i mina öron besynnerliga uppgiften om Falun, väckte min nyfikenhet och jag tog därför ett antal prov med tillväxtborr för dendrokronologisk analys i de båda nedre rummen, men inget på ovanvåningen, dit det saknades enkel åtkomst. Prov togs i stockarna F3, F4, F6, D3, D10, B4, B5, B6, B8, B10 och B12, inkusive syll där B är vänstra gaveln, D högra gaveln och F är högra väggen i portlidret. Vankant saknas i de flesta fall, antingen p.g.a skavningen (högra rummet) eller på grund av sönderfallande ytved (vägg B i det vänstra), men finns på ett prov med yttersta ring från 1789 (B12). De övriga proven har sista mätta ring något eller några år före 1789, och åtminstone loftets nedre våning torde vara byggd av timmer fällt vintern 1789/90. Träden torde vara från samma bestånd av hundraåriga tallar (en granstock, B6, hittades också men kunde inte dateras). Golv saknas i båda de nedre rummen, och mellangolvet i det högra är av ramsågade plankor, medan det vänstras består av skarvade tiljor, där skarvarna spikats ihop. Timret i vägg B är i dåligt skick, och kanske har denna del varit taklös någon tid. En sannolikt medeltida dörr till det vänstra rummet har passats in i senare tid varvid dörröppningen minskats för att passa, och virket som då använts är inte anfrätt som stockarna omkring. Dendrokronologiskt passar serierna bättre mot sydvästra Dalarna och Solør-kurvorna, och tydligt sämre mot söder och öster. Detta tillsammans med byggnadsstilen talar för en proviniens i Övre Dalarna, men om det är Väster- eller Österdalarna får vara osagt. Byggnaden vittnar på ett intressant sätt om att en obruten medeltida timringstradition åtminstone på något håll i Dalarna levde kvar ännu i slutet av 1700-talet! Till Falun och sedan till Nås har loftboden flyttats som sammlarobjekt. Skada att dess proviniens därmed antagligen fallit ur minne.

Dörren är nog medeltida, men har satts in i boden i efterhand.
Skavda stockar och ramsågade plankor som tak. Interiör från nedre högra rummet.
Uppdatering 2019-06-19: Boden ska ursprungligen ha kommit från Malungsfors.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best references and mean of 19220.fil
dated to 1789 with corr >= 0,57 and with overlap >= 100 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,77 11,83  100  34  based on 11 members
se007   0,76 11,74  100  26  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SolorNor  0,75 11,26  100  23  1940 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
SödraDal  0,75 11,26  100  38  2005 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
swed305  0,75 11,10  100  36  2002 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
BjörboGr  0,74 10,94  100  47  2004 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
FlodaSn0  0,72 10,15  100  34  2005 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
Sfsn-PIS  0,69  9,33  100  30  2004 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2 
Grangard  0,66  8,81  100  26  2004 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
Kungsber  0,63  8,06  100  11  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
GagnefSo  0,61  7,57  100  19  1831 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
Bingsjo_  0,57  6,93  100   9  1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY/BingKg 2 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

19220 1 Flyttad loftbod i Skansbacken, Nås sn PISY 19220 2 Sweden Pinus sylvestris 1689 1789 19220 3 T.Axelson 19220 #### 60.44472,14.48093 (nuv)
———— 192209, 1714–1773, B10 +ca 10 förlorade (Se bild 5.7 MB)
———— 192201, 1689–1780, F4 (skavd) (Se bild 3.3 MB)
———— 192203, 1697–1786, D3 (skavd) (Se bild 2 MB)
———— 192205, 1697–1787, B4, +tynande (Se bild 5.7 MB)
———— 192208, 1701–1787, B8, +ofullst (Se bild 5.7 MB)
———— 192206, 1726–1787, B5, +vittrad (Se bild 5.7 MB)
———— 192202, 1694–1788, F6 (skavd) (Se bild 3.3 MB)
———— 192204, 1694–1788, D10 (skavd) (Se bild 2 MB)
———— 192200, 1707–1788, F3 (skavd) (Se bild 3.3 MB)
———— 19220A0, 1689–1789, B12 (i höjd med mellangolv), vk (Se bild 5.7 MB)