Loftbod, Perjonsgården, Hagen, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2019

Loftboden av timmer fällt vintrarna 1749/50 och 1750/51.
Loftboden, 60.49633, 14.82894, som utgör sydöstra änden av en sammanhängande uthusbyggnad, har flyttningsmärken med rödkrita och framsidan har tidigare varit förspikad. Dörrarna på nedre våningen har troligen inte använts på nuvarande plats. Ursprunglig mellanvägg och golv saknas och en ny dörr ha tagits upp på baksidan. Byggnaden har således fått en ny funktion som redskaps och vedbod på dess nuvarande plats. Timret är bilat på båda sidorna. Knutshaken är snedda och loftet har haklaxknutar – liknande knutar finns i stugan på Lövens myra från ca 1762. Under det nuvarande tegeltaket finns både pärttak och under det ett nävertak som vilar på längsgående smala obarkade granklovor. Prov togs med tillväxtborr (5 mm) i stockarna A10b (översta av dörrpartiet delade stocken, till höger om dörrarna, utifrån sett), A12, A13 och i en mellangolvtilja (nr 4 räknat från vägg D). Dessa är alla fällda vinterhalvåret 1749/50. Väggtimmerstockarna är möjligen från samma träd, och i alla fall från samma bestånd. Prov togs också i två stockar i röste B (stockarna 3 och 5 uppifrån räknat). Dessa fälldes vinterhalvåret 1750/51. Det finns en viss färgskiftning i timret mellan röstet och timret i nedre delen av väggen, men i övrigt verkar timret i hela boden enhetligt. Tolkningen är därför att den ursprungligen byggdes under minst ett par år, 1750 och 1751. Den bör ha kommit till nuvarande plats under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal att döma av märkningen med rödkrita. Ett foto av byggnaderna på gamla Perjonsgården, 60.49115, 14.8317, som eventuellt tagits av Lennart Wålstedt, i så fall rimligen tidigast 1918, visar en loftbod, som nog kan vara samma, och i så fall skulle den ha kunnat flyttas omkring 1920-talet, men något försök att identifiera timmer som tillkommit vid denna flyttning gjordes aldrig, och det stannar därför vid förmodanden.

Sneda knutshak och bilat timmer. Detalj från knut A-B i loftgången.
Röste B. Näver under pärttaket. Röstet är av träd fällda året efter dem som användes för nedervåningen.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Rest193200193201193202193203193204193205SödraDal
Dated:1749174917491749175017502005
Years CorrTTest Olap CorrTTest Olap CorrTTest Olap CorrTTest Olap CorrTTest Olap CorrTTest Olap CorrTTest Olap CorrTTest Olap
Rest 0,68 7,6 70 0,61 6,6 73 0,51 5,2 77 0,41 5,2 135 0,41 6,0 174 0,59 6,4 80 0,68 12,3 177
19320071 0,68 7,6 70 0,63 6,7 70 0,62 6,5 70 0,31 2,7 70 0,25 2,1 67 0,46 4,3 70 0,59 6,0 70
19320174 0,61 6,6 73 0,63 6,7 70 0,56 5,7 73 0,28 2,4 73 0,24 2,0 70 0,43 4,0 73 0,52 5,1 73
19320278 0,51 5,2 77 0,62 6,5 70 0,56 5,7 73 0,29 2,6 77* 0,13 1,1 74 0,32 2,9 77 0,41 3,9 77
193203136 0,41 5,2 135 0,31 2,7 70 0,28 2,4 73 0,29 2,6 77 0,31 3,7 132 0,43 4,1 79 0,50 6,7 135
193204178 0,41 6,0 174 0,25 2,1 67 0,24 2,0 70* 0,13 1,1 74 0,31 3,7 132 0,35 3,2 77 0,56 8,9 174
19320581 0,59 6,4 80 0,46 4,3 70 0,43 4,0 73 0,32 2,9 77 0,43 4,1 79 0,35 3,2 77 0,64 7,4 80
SödraDal644 0,68 12,3 177 0,59 6,0 70 0,52 5,1 73 0,41 3,9 77 0,50 6,7 135 0,56 8,9 174 0,64 7,4 80
Rest193200193201193202193203193204193205SödraDal
MinimumCorr
0,13
0,410,250,240,130,280,130,320,41

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

19320 1 Loftbod, Perjons, Hagen, Floda sn PISY 19320 2 Sweden Pinus sylvestris 200m 6029N1449E 1573 1750 19320 3 T. Axelson 19320 #### 60.49633, 14.82894
———— 193203, 1614–1749, tilja 4 från vägg D (Se bild 5.3 MB)
———— 193202, 1672–1749, A13 (Se bild 5.3 MB)
———— 193201, 1676–1749, A12 (Se bild 5.3 MB)
———— 193200, 1679–1749, A10 b (Se bild 5.3 MB)
———— 193204, 1573–1750, Röste B stock 3 uppifrån under nock (Se bild 5.3 MB)
———— 193205, 1670–1750, Röste B stock 5 uppifrån under nock (Se bild 5.3 MB)