Två gårdshus i Sälen, Äppelbo sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2019

Gavelhuset liksom logen från omkring 1847.
Knutkedja A-B.

Två uthus. Sammanlagt sju prov togs med tillväxtborr, dels i logen, 60.46766, 14.00620, dels i det mindre uthus som utgör den nordliga änden av den vinkelbyggda uthuslängan, 60.46781, 14.00636. I logen togs proven i gaveln mot väster, i stockarna A6, A7, A8, A12 om stock 1 är den nedersta synliga över golv. I gavelhuset togs proven i det övre rummet i vägg A mot vägg B i stockarna 7, 8, 9 över mellangolv. Samtliga prov är av omkring 120-åriga tallar med yttersta ring från 1846. Båda byggnaderna är alltså samtida och byggda av talltimmer som fälldes vintern 1846/47, troligen i samma bestånd. Inga väsentliga anomalier förekommer och alla stockar har goda korrelationsvärden mot såväl varandra som regionala referenskurvor.

Gavelhusets ursprungliga funktion är oklar. Det har två våningar, den nedre med jordgolv och dörrrna är välgjorda liksom mellantaket, men eldstad saknas, och verkar aldrig ha funnits. Båda byggnaderna är knutade på samma sätt. Sneda dubbelhaksknutar i initial bilning av stockändarna med tvärt slut och tydliga övergångsmärken. Resterande bilning har antagligen skett sedan timret torkat.1 Liknande knutning ses ofta i Äppelbo, och resultatet av denna datering visar att sneda hak i sig alltså inte är ett ålderstecken i Äppelbo sn.

Stockfragment Två lösa kraftigt rötskadade stockfragment som återfunnits i jorden under glovet i bostashuset, 60.46789, 14.00622, togs omhand för dendrokronologisk analys. Skivor från båda stockfragmenten sågades och slipades. De kommer från samma träd, en tätvuxen, över 130-årig gran, som fälldes omkring 1894. Ytveden är kraftigt nedbruten och de yttersta ringarna går inte att mäta, varför fällningstiden är något ungefärlig trots att mätserien låter sig dateras med full säkerhet mot regionala grankurvor.

Noter

Noter

1. Samtida timmring i t.ex Floda sn är bilade på samma sätt, men har lodräta hak.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

194052 1 Uthus, Sälen, Äppelb sn, Dalarna PISY 194052 2 Sweden Pinus sylvestris 275m 6028N1400E 1729 1846 194052 3 T. Axelson
———— 1940521, 1729–1846, A7, loge (Se bild 6.4 MB)
———— 1940531, 1729–1846, A8+b, gavelhus ovanvåning (Se bild 6.4 MB)
———— 1940520, 1736–1846, A6, loge (Se bild 6.4 MB)
———— 1940523, 1738–1846, A12, loge (Se bild 6.4 MB)
———— 1940522, 1739–1846, A8, loge (Se bild 6.4 MB)
———— 1940532, 1741–1846, A9+b, gavelhus ovanvåning (Se bild 6.4 MB)
———— 1940530, 1743–1846, A7+b, gavelhus ovanvåning (Se bild 6.4 MB)
2 1 0.2 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

19405 1 Stockfragment, Sälen, Äppelb sn, Dalarna PCAB 19405 2 Sweden Picea abies 275m 6028N1400E 1762 1885 19405 3 T. Axelson
———— 19451, 1762–1884, +~10
———— 19450, 1762–1885, +>5