Rester av kvarn över Dammbäcken norr om Älgsjön, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2019

Resterna av kvarnen.

Resterna av en kvarn (skvalta?) över Dammbäcken ca 250 meter norr om Älgsjön på Nås finnmark, 60.34546, 14.31700, besöktes den 21 maj 2019. Prov för dendrokronologisk åldersbestämning togs med tillväxtborr (5 mm) ur fem stockar, alla av tall. Prov togs i D9 (ej vk), D8, D7, C9(odaterad) och C8. Vägg A, där ingången i kvarnen var är på bäckens högra sida. Virket är något vittrat och nött, och yttersta ring är från 1822 eller 1823, och det får nog vara osagt om timmret fällts sensommaren 1823 eller vintern därpå, och kvarnen bör vara byggd 1824, eller något år senare. Den står på en sammfälld kvarnlägenhet (Haga S:13). Timret är bilat med långdrag och knutat med enkelkattknutar1, och stjärtgåtar runt dörren. Numera svårtydda inristningar finns på flera stockar.

Korrelatiosvärdena är mycket bra mellan de daterade proven, av vilka minst två antagligen kommer från samma träd. Summan passar utomordentligt mot en lång rad lokala och regionala kurvor, särskilt höglänta. Virket kan förmodas vara hugget lokalt och har då växt på omkring 350 m ö h.

Enkelkattknutar .

Noter

1. Samma typ av knutar finns i sädesmagasinet i Digerliden från ca 1859


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and 19521B (mean of 4)
dated to 1823 with corr >= 0,45 and with overlap >= 149 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,76 14,18  149  53  based on 17 members
Sfsn-PIS  0,75 13,61  149  54  2004 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2 
SödraDal  0,71 12,35  149  63  2005 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
BjörboGr  0,71 12,17  149  65  2004 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
swed305  0,69 11,55  149  55  2002 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
se007   0,68 11,25  149  42  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Kungsber  0,66 10,72  149  24  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
Grangard  0,65 10,39  149  47  2004 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
FlodaSn0  0,64 10,17  149  44  2005 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
GagnefSo  0,63  9,91  149  38  1831 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
SolorNor  0,55  7,90  149  19  1940 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Bingsjo_  0,54  7,77  149  21  1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY/BingKg 2 
idre    0,53  7,62  149  34  2004 Idre, Dalarna                      PISY/Idr  2 
jamt_gu  0,49  6,73  149  16  2006 Jämtland, B Gunnarsson
JAEMTUA_  0,48  6,62  149  22  1827 JAEMTUA1 Jämtland, historisch/PISY/JAEMTUA2 Mit Daten von Torn.+Tua, J
Muddus-s  0,46  6,34  149   8  1972 MUDDAS NATIONAL PARK swed002-004-006          PISY/252  2 
Norrland  0,46  6,29  149  25  1874 Norrland (traded wood in Stockholm area) L-Å Larsson  PISY/NORRW 2 
fletab2  0,45  6,07  149  12  1954 Flesberg, Numedal Östlandet, Norway (P Eidem)     PISY/000   2


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

x 1 Kvarnlämning, Dammbäcken/Älgsjön, Nås v finnmark PISY x 2 Sweden Pinus sylvestris 350m 6020N1419E 1674 1823 x 3 T. Axelson
———— 19521B0, 1727–1818, (Se bild 5.1 MB)
———— 19521B1, 1674–1822, (Se bild 5.1 MB)
———— 19521B4, 1675–1822, +ofullst (Se bild 5.1 MB)
———— 19521B2, 1674–1823, (Se bild 5.1 MB)