Björnfjöset på Olvarberget, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, sommaren 2019

Fram och baksida på björnfjöset i Olvarberget. Det byggdes ursprungligen oåret 1697, men övervåningen och takåsarna är i huvudsak från ca 1767.

Knutkedjan A-D. Sneda hak och sexkantskallar av något växlande kvalité och form samt asymmetriskt placerad betta, så att jag tror att de kan klassificeras som enkelkattknutar.
I slutet av maj och början av juni 2019 besökte jag flera gånger det magnifika björnfjöset i Olvarberget, Nås socken, 60.41727, 14.40944. Byggnaden har två våningar. Dess inre mått är 5,5 m × 7,1 m och består av omkring 25–30 cm grovt rundtimmer, många torrtallar. Prov för dendrokronologisk åldersbestämning togs med tillväxtborr (5 mm) ur sammanlagt 26 stockar, eftersom det visade sig vara en byggnad som är inte bara byggnadshistoriskt intressant, utan också, skogshistoriskt och entomologiskt.

De prov som togs ur stockar gjorda av färska träd visar att nedervåningen är byggd av timmer som höggs vintern 1696/97 eller våren 1697, och troligen togs även torrtallarna i nedervåningen och mellantaket då. Övervåningens timmer är mera blandat. Åsarna är fällda vintern 1766/67, och kanske är även torrtallarna från efter 1697 tagna då, även om ytterligare någon mellanliggande byggnadsfas kanske inte kan uteslutas.

I nedervåningen är ett stall inrett under 1900-talet, varvid den bakre halvan av nedervåningen blivit oåtkomlig och många stockar i den yttre delen blivit nötta, så att många insektsspår blivit otydliga eller helt utplånats. Övervåningen nås genom att resa en stege mot öppningen i främre röstet. Taket har tidvis varit dåligt, och delar av loftgolvet, som är gjort av klovor där kärnsidan huvudsakligen vänts neråt, är ruttet. Numera är dessbättre byggnaden försedd med ett plåttak. Vissa ristningar med årtal förekommer, bl.a 1797 och 1785, men inget av dem passar med de dendrokronologiska dateringarna.

Flera torrtallar dog hastigt under mitten av 1680-talet, vilket sammanfaller med den tillväxtkollaps som tidigare observerats främst 1686, men även 1685.1 Dessa träd bör ha stått som torrtallar något mer än 10 år, innan de ca 1697 timrades in. Flera av dessa stockar är tyvärr nötta, men på en av dem, C13, finns spåren av den numera i Sverige söder om polcirkeln, utdöda tolvtandade barkborren (Ips sexdentatus).

På stocken ovanför vindsluckan (A12) finns en inskrift: "Ano År 1785 Olov Larsson" från höger till vänster, omgiven av insektsgnag av flera arter. Årtalet återfinns inte bland de dendrokronologiska dateringarna och dess innebörd är därmed oklar.
Detalj av stock D10, d.v.s andra uppifrån på högra långsidan. Angrepp av blåhjon, Callidium violaceum (L.), (mitten) och mjuk trägnagare, Enobius mollis (L.), (nedre) visar att stocken varit dåligt barkad. Den är fälld efter 1694, men ytveden innehåller flera oklara ringar, och är sannolikt samtida med övriga ursprungsstockar från 1696/97.

Angrepp av den numera i dessa trakter utdöda tolvtandade barkborren, Ips sexdentatus (Börn.) Trädet dog sommaren 1686. Angreppet, som skedde på den nydöda tallen, hann vittra en del under det decennium som trädet var torrtall, tills det blev byggnadsvirke 1697. Stock C13, d.v.s i bakre röstet. (Tre foton av samma stock i olika ljus och vinklar)
Tidigare undersökning: Klas-Håkan Landström tog enligt notering hos Dalarnas Museum 1988 prov ur 11 stockar, av vilka Thomas Bartholin kunde datera 10.2 De provtagna stockarna torde motsvara A6-d, A5-d, A4-d, A3-d, D6, D5, D3, D1, B7, (B6) och B3, enligt nummrering i denna rapport. Alla utom B6, som misslyckades (kort prov) och D1 (1823) torde vara torrtallar, den yngsta, A4-d, med vårved från 1693 enligt rapporten. Om syllstocken daterad e 1823 betyder att omtimring skett, eller om man lyft och lagt in den under befintlig konstruktion, har jag ingen bestämd uppfattning om.

Noter

1. Tillväxtkollaps efter 1686 eller 1685 finns i bl.a prov från Björnmyrladan, torrtallar vid sjön Tyrens norra ände och torrtallar på Sälsfloten, alla i Floda sn.
2. Anteckning och rapport i e-post från Lars Jönses, Dalarnas museum, 2019-08-05.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19523.fil and
the reference SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,31 and with overlap >= 56 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,68 14,90  256  81  based on 26 members
1952300  0,55  6,90  112  13  1522-1634 D5 +>30
1952317  0,54  7,96  154  14  1529-1683 B3 - trol torrtall. +vv
1952308  0,52  7,66  158  17  1527-1685 C13, (torrtall, bred 1686 års sommarved ytterst)
1952321  0,51  8,74  218  24  1548-1766 Ås D2, dåligt barkad
1952320  0,51  4,35  56   3  1640-1696 D9 (D-3), barkad, +något påbörjad
1952323  0,51  5,30  84   9  1528-1612 B10 = Väggband B, +>120
1952324  0,46  7,41  203  38  1562-1765 A13 (A-4), torrtall, +ofulst?. tynande
1952322  0,46  7,88  231  33  1535-1766 ÅsB2
1952313  0,45  6,05  150  12  1535-1685 B7. +lite påbörjad vv. enstaka Tomicus minor, något grånad
1952314  0,44  5,78  142  13  1542-1684 B5. ljud 1m ifrån. grånad enstaka barkborreangrepp, +påbörjad vv
1952305  0,42  5,93  162  14  1517-1681 A7 (första hela över dörr, kapad för fönster), +ofullst, obetydl. blå
1952319  0,42  5,65  149  20  1543-1694 D10 (D-2), barkad, blåhjon, ej blånad
1952312  0,41  5,40  150  13  1544-1696 B6. Savbarkad
1952309  0,40  5,76  174  20  1541-1715 åsD1. +>10 tynade
1952316  0,40  5,67  175   9  1510-1685 B4. Torrtall. yttersta kanske avbruten
1952315  0,39  5,21  155  13  1541-1696 Genomgående klova under innertak, parr m B-vägg. vk?
1952304  0,37  5,18  166  38  1528-1696 A6, tynande, ofullständig ytterst? ej blånad. (den nedre urtagen för f
1952303  0,37  4,85  146  18  1539-1687 A3
1952306  0,37  3,85  94   6  1602-1696 C9 (2 över golvnivån) (mkt osäker datering)
1952318  0,37  5,25  176  13  1519-1695 D11(D-1, väggband). +>30, tynande
1952307  0,36  5,07  172  13  1514-1698 C11 (röstmoder), vriden torrtall, blånad splint. höstved ytterst
1952301  0,36  4,64  145  22  1540-1685 D6 (sista ring möjligen något ofulls?)
1952310  0,35  4,49  146   8  1537-1684 golvtilja, +ofullst (sommar)
1952302  0,35  4,86  176   7  1517-1694 A4
1952325  0,33  4,46  168  20  1528-1696 A12 (A-5), blånad, dåligt barkad. märkt [1785?]
1952311  0,31  4,00  158   8  1525-1683 golv, tynande. yttersta otydliga/vitttrade.


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 27 checked members (=all members) of the collection 19523.fil 
and the rest of the checked members of that collection

         Member offset to ref---------------------------------------------------------------------------
         Off Over P2Yrs------ BaPi------- C84F------- BesIE------ MeanSF----- GLK-- Skel- P2YrsL-
     Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC 
1952300  113  371 112  0,58  7,4  0,55  6,9  0,55  6,9  0,58  7,3  0,56  7,1  0,73  11,7  0,59 
1952301  146  320 145  0,49  6,8  0,55  7,9  0,51  7,1  0,45  6,0  0,50  6,9  0,65  27,6  0,52 
1952302  178  311 176  0,44  6,6  0,49  7,3  0,47  7,0  0,45  6,6  0,46  6,8  0,63  25,8  0,47 
1952303  149  318 146  0,46  6,1  0,41  5,3  0,40  5,2  0,41  5,4  0,42  5,5  0,65  9,3  0,44 
1952304  169  309 166  0,56  8,7  0,55  8,5  0,55  8,4  0,56  8,6  0,56  8,5  0,66  35,1  0,59 
1952305  165  324 162  0,57  8,8  0,52  7,8  0,52  7,7  0,52  7,6  0,53  7,9  0,70  29,8  0,59 
1952306   95  309  94  0,30  3,0  0,32  3,3  0,32  3,3  0,31  3,1  0,31  3,1  0,63  2,8  0,29 
1952307  185  307 172  0,47  7,0  0,42  6,1  0,44  6,2  0,38  5,2  0,43  6,0  0,65  25,9  0,47 
1952308  159  320 158  0,54  8,1  0,51  7,5  0,53  7,7  0,61  9,5  0,55  8,1  0,72  22,4  0,58 
1952309  175  290 174  0,50  7,5  0,45  6,5  0,49  7,4  0,43  6,3  0,47  6,9  0,66  25,3  0,51 
1952310  148  321 146  0,54  7,6  0,60  9,0  0,57  8,3  0,55  7,8  0,56  8,1  0,70  12,4  0,53 
1952311  159  322 158  0,52  7,6  0,55  8,2  0,53  7,7  0,48  6,8  0,52  7,5  0,63  26,0  0,53 
1952312  153  309 150  0,25  3,1  0,21  2,6  0,25  3,1  0,30  3,8  0,25  3,1  0,64  11,7  0,29 
1952313  151  320 150  0,44  5,9  0,44  6,0  0,41  5,5  0,38  5,0  0,42  5,6  0,71  16,6  0,49 
1952314  143  321 142  0,49  6,7  0,46  6,2  0,48  6,5  0,49  6,6  0,48  6,4  0,60  19,7  0,50 
1952315  156  309 155  0,46  6,5  0,45  6,2  0,41  5,6  0,36  4,8  0,42  5,7  0,71  17,5  0,49 
1952316  176  320 175  0,50  7,7  0,47  6,9  0,47  7,1  0,56  8,9  0,50  7,6  0,68  24,9  0,51 
1952317  155  322 154  0,64 10,2  0,59  9,0  0,58  8,7  0,55  8,0  0,59  8,9  0,70  12,5  0,64 
1952318  177  310 176  0,46  6,8  0,49  7,5  0,49  7,4  0,43  6,3  0,47  7,0  0,64  27,4  0,45 
1952319  152  311 149  0,62  9,6  0,64 10,1  0,61  9,3  0,59  8,7  0,61  9,4  0,71  23,8  0,63 
1952320   57  309  56  0,61  5,6  0,61  5,6  0,54  4,7  0,58  5,1  0,58  5,2  0,77  8,6  0,61 
1952321  219  239 218  0,47  7,8  0,47  7,9  0,45  7,4  0,48  8,0  0,47  7,7  0,67  34,3  0,49 
1952322  232  239 231  0,56 10,2  0,58 10,6  0,59 11,0  0,53  9,5  0,56 10,3  0,67  30,1  0,57 
1952323   85  393  84  0,53  5,7  0,53  5,6  0,56  6,1  0,56  6,1  0,55  5,8  0,69  10,3  0,53 
1952324  204  240 203  0,41  6,4  0,46  7,4  0,47  7,5  0,45  7,0  0,45  7,0  0,68  46,2  0,43 
1952325  169  309 168  0,40  5,7  0,40  5,5  0,38  5,2  0,37  5,2  0,39  5,4  0,68  28,7  0,42 
SödraDal  644   0 256  0,69 15,1  0,69 15,3  0,68 14,6  0,66 13,7  0,68 14,7  0,80  80,8  0,68
Mean corr. of first column when overlap >= 47 (27 samples): 0,51 Standard deviation interval 0,42 - 0,60


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680

19523 1 Björnfjös, Olvarberget, Nås sn PISY 19523 2 Sweden Pinus sylvestris 285m 1510 1687 19523 3 T. Axelson 19523 #### torrtallar döda på 1680-talet
———— 1952300, 1522–1634, D5 +>30 (Se bild 9.4 MB)
———— 1952305, 1517–1681, A7 (första hela över dörr, kapad för fönster), +ofullst, obetydl. blå (Se bild 9.4 MB)
———— 1952311, 1525–1683, golv, tynande. yttersta otydliga/vitttrade. (Se bild 9.3 MB)
———— 1952317, 1529–1683, B3 - trol torrtall. +vv (Se bild 7.9 MB)
———— 1952310, 1537–1684, golvtilja, +ofullst (sommar) (Se bild 9.3 MB)
———— 1952314, 1542–1684, B5. ljud 1m ifrån. grånad enstaka barkborreangrepp, +påbörjad vv (Se bild 7.9 MB)
———— 1952316, 1510–1685, B4. Torrtall. yttersta kanske avbruten (Se bild 7.9 MB)
———— 1952308, 1527–1685, C13, (torrtall, bred 1686 års sommarved ytterst) (Se bild 9.3 MB)
———— 1952313, 1535–1685, B7. +lite påbörjad vv. enstaka Tomicus minor, något grånad (Se bild 7.9 MB)
———— 1952301, 1540–1685, D6 (sista ring möjligen något ofulls?) (Se bild 9.4 MB)
———— 1952303, 1539–1687, A3 (Se bild 9.4 MB)
2 1 0.2 0.1 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690

19523 1 Björnfjös, Olvarberget, Nås sn PISY 19523 2 Sweden Pinus sylvestris 285m 1517 1696 19523 3 T. Axelson 19523 #### färska tallar 1697
———— 1952302, 1517–1694, A4 (Se bild 9.4 MB)
———— 1952319, 1543–1694, D10 (D-2), barkad, blåhjon, ej blånad (Se bild 7.7 MB)
———— 1952304, 1528–1696, A6, tynande, ofullständig ytterst? ej blånad. (den nedre urtagen för fönster) (Se bild 9.4 MB)
———— 1952325, 1528–1696, A12 (A-5), blånad, dåligt barkad. märkt 1785 (Se bild 3.1 MB)
———— 1952315, 1541–1696, Genomgående klova under innertak, parr m B-vägg. vk? (Se bild 7.9 MB)
———— 1952312, 1544–1696, B6. Savbarkad (Se bild 7.9 MB)
———— 1952306, 1602–1696, C9 (2 över golvnivån) (mkt osäker datering) (Se bild 9.3 MB)
———— 1952320, 1640–1696, D9 (D-3), barkad, +något påbörjad (Se bild 7.7 MB)
2 1 0.2 0.1 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 2 1 0.2 0.1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770

19523 1 Björnfjös, Olvarberget, Nås sn PISY 19523 2 Sweden Pinus sylvestris 285m 1514 1766 19523 3 T. Axelson 19523 #### 1700-talsstockar
———— 1952323, 1528–1612, B10 = Väggband B, +>120 (Se bild 7.7 MB)
———— 1952318, 1519–1695, D11(D-1, väggband). +>30, tynande (Se bild 7.7 MB)
———— 1952307, 1514–1698, C11 (röstmoder), vriden torrtall, blånad splint. höstved ytterst (Se bild 1.8 MB)
———— 1952309, 1541–1715, åsD1. +>10 tynade (Se bild 9.3 MB)
———— 1952324, 1562–1765, A13 (A-4), torrtall, +ofulst?. tynande (Se bild 3.1 MB)
———— 1952322, 1535–1766, ÅsB2 (Se bild 7.7 MB)
———— 1952321, 1548–1766, Ås D2, dåligt barkad (Se bild 7.7 MB)