Rester av lada vid Vinnberget, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2019

Resterna av ladan, sedd från sydväst, maj 2019.

Resterna av en lada, 60.41893, 14.45083, vid nedersta stället i Vinnberget, syns från vägen sedan skog tagits ner. Den 23 maj 2019 gick jag dit och försökte ta prover för dendrokronologisk åldersbestämning med tillväxtborr (5 mm). De flesta stockar visade sig vara dåliga och provtagningen blev mer komplicerad än förväntat. Två stockar ur vägg C kunde provtas från utsidan med gott resultat, medan flera prov ur samma stock i ett fall kunde kombineras till en sammanhängande mätserie. Alla undersökta stockar är av tall och har en yttersta ring från 1846. Virket är fällt vinterhalvåret 1846/47. Ladan är byggd med enkelkattknutar med lodräta hak och utan långdrag. Det är delvis bilat på utsidan (särskilt vägg B). Dörren, som var vänd åt väster, alltså uppåt backen, torde ha suttit på långsidan då väggarna A och C är 4,8 m medan B och D är 3,4 m. Dörrpartiet är nästan helt försvunnet. Det är svårt att avgöra om byggnaden är timrad som ängslada från början eller haft någon annan funktion. Kanske den extra arbetsinsatsen med knutar och viss bilning motiverades med att den skulle stå på en plats där den skulle komma att ses av många?
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

19523B 1 Ladrest vid Vinnberget, Nås sn PISY 19523B 2 Sweden Pinus sylvestris 250m 6025N1427E 1764 1846 19523B 3 T. Axelson
———— 19523B4, 1764–1846, vägg C (Se bild 1.8 MB)
———— 19523B0, 1781–1846, Vägg D. Rekonstruerad serie av flera prov ur samma stock deTrend=NoDetrend; sumByStem=No; [19523B0a][19523B0b][19523B0c]
———— 19523B2, 1781–1846, vägg D (Se bild 5.7 MB)
———— 19523B5, 1789–1846, vägg C (Se bild 1.8 MB)
———— 19523B1, 1823–1846, Vägg D (Se bild 5.7 MB)