Jons Olars stall, Forsen, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2019

Stallet innehåller en del timmer med bevarade knutar från 1718.
knutkedjan D-A innifrån
Sexkantskallarna i knut CD är synliga.
Den 2 juli 2019 fick jag tillfälle att ta prover i Jons Olars stall i Forsen, 60.45997, 14.68577. En del av timmret har rnnknutar och sekxkantskallar, vilket inte är riktigt förväntat på en gård som först byggdes upp i början av 1780-talet.1 Prov togs ur sex stockar, som alla är av frodvuxet talltimmer, men som tillsammans kan dateras med full säkerhet. De fälldes vintern 1717/18, och byggnaden de kommer ifrån byggdes således ca 1718. Eftersom inte övrigt timmer i stallet daterats är det tillsvidare meningslöst att spekulera om varifrån det kommer, men det har uppenbart från början stått på en annan gård. Det kan noteras att fönstret är inramat av kraftiga stjärtgåspår, som kan misstänkas vara en tidigare dörröppning. Bilningen får antas vara sekundär.

Noter

1. Se Jons-Olars källarstuga med loftgång (T. Axelson, 2002)


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19702.fil and swed305
dated to 2002 with corr >= 0,46 and with overlap >= 45 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,63  6,53  68   3  based on 6 members
197025  0,58  5,39  59   2  1715 C8, +1 konstig
197021  0,52  4,87  65  10  1717 D6
197022  0,49  3,91  50   2  1717 D8
197024  0,49  3,70  45   1  1717 C6
197020  0,49  4,51  67   3  1717 D7
197023  0,46  4,10  66   6  1715 C5, yttersta något ofullst


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and 19702
dated to 1717 with corr >= 0,46 and with overlap >= 68 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,67  7,39  68   7  based on 8 members
se007   0,70  7,89  68  14 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Kungsber  0,63  6,62  68  14 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
swed305  0,63  6,53  68   3 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
BjörboGr  0,60  6,07  68   3 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
Bingsjo_  0,58  5,82  68   7 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY/BingKg 2 
SödraDal  0,57  5,70  68   5 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
Savolinn  0,48  4,44  68   3 Savonlinna-området. Sammanslagna från ITRDB      PISY/000  2 
Grangard  0,46  4,18  68   3 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710

19702 1 JnsOlars stall, Forsen, Floda sn, Dalarna PISY 19702 2 Sweden Pinus sylvestris 1649 1717 19702 3 T. Axelson 19702 #### 60.45997, 14.68577
———— 197023, 1649–1715, C5, yttersta något ofullst (Se bild 5.3 MB)
———— 197025, 1656–1715, C8, +1 konstig (Se bild 5.3 MB)
———— 197020, 1650–1717, D7 (Se bild 5.3 MB)
———— 197021, 1652–1717, D6 (Se bild 5.3 MB)
———— 197022, 1667–1717, D8 (Se bild 5.3 MB)
———— 197024, 1672–1717, C6 (Se bild 5.3 MB)