Stuga, Vålberget, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning
av Torbjörn Axelson, juli 2019

Stugan har en komplicerat byggnadshistorik, men delar är från 1733.

Delar av den provtagna A-väggen, där stockarna runt dörren är av timmer från sommaren 1733.
Den 16 juli 2019 besökte jag Per-Erik Perssons gamla stuga i Vålberget, 60.45459, 14.85879, och tog med tillväxtborr (5 mm) sammanlagt sex användbara prover för dendrokronologisk analys. Eftersom insidan var tapetserad var provtagning bara möjlig i utifrån i A-väggen, de övriga bedömdes alltför vittrade. Samtliga provtagna stockar är av frodvuxen tall med endast upp till 65 ringar, de flesta 35-48 ringar, vilket normalt inte räcker för en dendrokronologisk analys. I detta fall visar sig dock fem av proven passa helt övertygande mot varandra, och tillsammans ger de en entydig och övertygande träffbild mot en rad lokala och regionala kurvor. Dessa prover, som alla är tagna i stockarna runt dörren har en yttersta ofullständig ring från 1733 och timret är alltså fällt sommaren, juli eller augusti, 1733. Provet ur A10 har 65 ringar, även det sommarfällt, men passar inte med de övriga och är sannolikt inte samtida med dem, men jag saknar tyvärr tillräcklig grund för att ange någon datering. Stugan är alltså byggd av bl.a timmer som fällts sommaren 1733, men har flyttats och gjorts om minst en gång, antagligen fler. Knutarna är huvudsakligen dubbelhaksknutar men med mycket grunda, ibland helt saknade, underhak och skallen är ofta något sexkantig. Stockarna är bilade, men jag kan inte avgöra om det är ursprungligt eller gjort vid senare omtimring.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and
19716 (som of 5 samples) dated to 1733 with corr >= 0,54 and with overlap >= 47 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,63  5,47  47   4  based on 5 members
se007   0,63  5,40  47   5  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Kungsber  0,57  4,64  47   1  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
SolorNor  0,56  4,56  47   1  1940 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Grangard  0,54  4,35  47   4  2004 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
GagnefSo  0,54  4,34  47   2  1831 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19716.fil and
mean of references above, dated to 2011 with corr >= 0,39 and with overlap >= 34 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,63  5,47  47   4  based on 5 members
197165  0,68  5,36  36   5  1697-1733 A8d
197163  0,63  5,40  47   0  1686-1733 A6d,yttersta ofullst
197162  0,58  4,08  34  10  1699-1733 A5d
197160  0,54  3,62  34   0  1699-1733 A4d, yttersta ofulst
197164  0,39  2,85  46   7  1687-1733 A6b



Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1690 1700 1710 1720 1730

19716 1 Stuga, Vålberget, Floda sn, Dalarna PISY 19716 2 Sweden Pinus sylvestris 1686 1733 19716 3 T. Axelson 19716 #### 60.45459, 14.85879
———— 197163, 1686–1733, A6d,yttersta ofullst (Se bild 4.6 MB)
———— 197164, 1687–1733, A6b (Se bild 4.6 MB)
———— 197165, 1697–1733, A8d (Se bild 4.6 MB)
———— 197162, 1699–1733, A5d (Se bild 4.6 MB)
———— 197160, 1699–1733, A4d, yttersta ofulst (Se bild 4.6 MB)
2 1 5940 5950 5960 5970 5980 5990

———— 197166, 5935–5999, A10 (odaterad) (Se bild 4.6 MB)