Ladrest, Hagelängsforsens nacke, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli/augusti 2019

Ladan som den såg ut i juli 2019.
Den 26 juli 2019 besökte jag den ladruin som står på Källbäckssidan om Hagelängsforsen nedanför Björbo, 60.45419, 14.76325, och tog med tillväxtborr (5 mm) sex prover för dendrokronologisk analys, vilka visade sig inte tillräckliga för att göra en säker åldersbestämning, och 4 augusti återvände jag därdör och tog ytterligare 10 prov. Samtliga provtagna stockar är av tämligen frodvuxen tall, ca 50 till 80 år gamla. Ladan är av rundtimmer, som ser enhetligt ut, med undantag för att andra varvet är bilat. Knutarna är vanliga ladknuter med korta skallar. Dörren är placerad till vänster med ett inspräkt gåtspår och en T-formad gåt. Väggbandet är stock 17 och röstmoder stock 18. Golvet är delvis intakt men taket och röstena helt nedrasade. Ladan mäter 3.2 × 2.5 m (inre mått). En inskrift OAAS 18?? finns på B-väggen.

O? Anders Andersson 18?? i en ram i form av ett hus. Han som byggde kanske, men vem?
Dendrokronologiskt visar sig proven ha dålig passning sins emellan, liksom mot tillgängliga referenser. Av de 16 provtagna stockarna är 11 ur rundtimmer som ser mycket enheltigt ut och alla prov kunde tas med vankant. Alla dessa passar någorlunda mot summan av de övriga. Gör man en medelkurva av dessa, så visar det sig att även de återstående 5 proven har bästa passning på 0-possitionen, och således är samtliga prov samtida. En medelkurva av samtliga prov ger likväl korrelations och t-värden under vad som krävs för en säkerställd datering, men proven kan med god sannolikhet ändå dateras till 1830 (sista ring), mot flera kronologier, lokala och "varmare" i en vidare region. Ladan är därför troligen timrad ca 1831, och de bilade stockarna och åtminstone den bakre syllen är alltså sannolikt original, vilket kan tyda på att ladan står på ursprunglig plats.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and
men of 16 samples dated to 1830 with corr >= 0,40 and with overlap >= 75 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,52  5,25  75  11  based on 6 members
FlodaSn0  0,44  4,15  75   2  2005 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
SolorNor  0,44  4,14  75   3  1940 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
se007   0,43  4,01  75   2  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SödraDal  0,41  3,82  75   2  2005 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
Sissh041  0,41  3,80  75   2  1883 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
Prostpar  0,40  3,77  75   1  2005 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY/PRP  2 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

19726 1 Ladruin, Hagelängsforsen, Floda sn, Dalarna PISY 19726 2 Sweden Pinus sylvestris 1755 1830 19726 3 T. Axelson 19726 #### 60.45419, 14.76325
———— 197262, 1755–1830, D5 (Se bild 5.3 MB)
———— 197261, 1756–1830, D2 - bilad (Se bild 5.3 MB)
———— 1972611, 1763–1830, B8 (Se bild 7.9 MB)
———— 1972610, 1769–1830, B7 (Se bild 7.9 MB)
———— 1972608, 1770–1830, B4 (Se bild 7.9 MB)
———— 1972606, 1774–1830, B3 (Se bild 7.9 MB)
———— 197265, 1774–1830, C1 (Se bild 5.3 MB)
———— 1972613, 1774–1830, B10 (Se bild 7.9 MB)
———— 1972612, 1775–1830, B9 (Se bild 7.9 MB)
———— 1972607, 1775–1830, B4 (Se bild 7.9 MB)
———— 1972614, 1776–1830, B11 (mölj avvikande?) (Se bild 7.9 MB)
———— 1972609, 1776–1830, B6 (Se bild 7.9 MB)
———— 197260, 1778–1830, D1 (Se bild 5.3 MB)
———— 197264, 1778–1830, D10 (Se bild 5.3 MB)
———— 197263, 1781–1830, D7 (Se bild 5.3 MB)
———— 1972615, 1785–1830, B2 (bilad) (Se bild 7.9 MB)