Lada i Fagerberget (Berglunds), Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2019

Ladan ursprunligen från 1724, har dörröppningen i behåll, men timret har vänts ut och in och nya knutar har gjorts med såg innanför de gamla.
Den 11 augusti 2019 besökte jag Fagerberget, och tog bl.a prov i "Berglunds" lada, 60.38373, 14.83548. Den har vänt timmer, och sågade knutshak (överhak), men man ser att den tidigare haft vanliga ladknutar, och då varit något större. Insidan är klädd med papp eller masonit. Dörren, som torde vara oförändrad, är centralt placerad på gaveln och omgiven av inspräkta svärd. Timret är av klena och frodvuxna tallar. Sex prov, varav fem användbara, togs utifrån i vägg B, där det var minst vittrat. En del brand(?)ljud synns. Trots de få tillgängliga ringarna passar alla serier mycket bra både mot varandra och mot referencerna, varför en fullt säker datering av yttersta ring till 1723 uppnås. Ladan bör ursprunligen vara byggd ca 1724, men okänt var.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1680 1690 1700 1710 1720

19811 1 Berglunds lada, Fagerberget, Floda sn, Dalarna PISY 19811 2 Sweden Pinus sylvestris 1673 1723 19811 3 T.Axelson 19811 #### Borrat utifrån. Brandljud synliga i flera stockar 19811 #### 60.38373, 14.83548
———— 198114, 1679–1722, B13, + ofullst. (Se bild 4.6 MB)
———— 198115, 1673–1723, B14 (Se bild 4.6 MB)
———— 198111, 1676–1723, B6 (Se bild 4.6 MB)
———— 198113, 1684–1723, B12 (Se bild 4.6 MB)
———— 198110, 1685–1723, B3, +ludd (Se bild 4.6 MB)

Korrelationsvärden

De inbördes korrelationsvärdena är mycket goda:
        Member offset to ref-----------------------------------------------------------------------------
        Off Over P2Yrs------ BaPi------- C84F------- BesIE------ MeanSF----- GLK-- Skel- P2YrsL---
    Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TT
198110  39   0  38  0,68  5,5  0,60  4,4  0,61  4,6  0,63  4,7  0,63  4,7  0,87  3,3  0,69  
198111  48   0  47  0,60  5,0  0,53  4,2  0,57  4,7  0,60  4,9  0,58  4,6  0,70  3,8  0,61  
198113  40   0  39  0,64  5,1  0,59  4,4  0,65  5,2  0,74  6,4  0,66  5,1  0,86  7,3  0,62  
198114  44   1  43  0,62  5,0  0,54  4,0  0,56  4,3  0,55  4,1  0,57  4,3  0,70  0,3  0,63  
198115  51   0  47  0,73  7,2  0,70  6,5  0,67  6,0  0,68  6,1  0,70  6,4  0,85  17,3  0,74  

Medelkurvan passar i sin korthet förträffligt mot många lokala och regionala kurvor:
Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and mean of 19811.fil
dated to 1723 with corr >= 0,54 and with overlap >= 50 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,69  6,55  50   1  based on 10 members
SödraDal  0,71  6,90  50   2  Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
BjörboGr  0,70  6,81  50   1  Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
swed305  0,69  6,64  50   3  Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
se007   0,69  6,61  50   3  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Kungsber  0,63  5,65  50   3  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
Bingsjo_  0,63  5,60  50   2  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY/BingKg 2 
FlodaSn0  0,62  5,44  50   2  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
Grangard  0,58  4,97  50   3  Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
GagnefSo  0,56  4,68  50   3  Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
Sfsn-PIS  0,54  4,44  50   2  Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2