Stuga och härbre i Utby, Järna sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2019

Den 26 augusti 2019 hade jag tillfälle att undersöka två byggnader i Utby, Järna sn, dels en enkelstuga, dels ett "härbre" (enkelbod).

Stugan

Stugan från ca 1859
Stugans, 60.54203, 14.38926, timmer var endast åtkomligt utifrån, då rummens väggar är helt täckta, och prov togs dels intill dörren, dels på baksidan, där vittringen var måttlig. Stugan saknar farstu och mjölkkammare, och man kommer direkt in i en kammare, med dörr till kök omedelbart till höger. Knuthaken är raka, och på vissa ställen verkar såg ha använts, men om detta skett i samband med den ursprungliga timringen eller vid en eventuell senare omtimring kan jag inte avgöra. De flesta undersökta stockarna har en yttersta ring från 1857, men i ett fall, stock A5d, alltså stock fem höger om dörren, har en yttersta välbevarad ring från 1858. I någon av stockarna C9 eller C10, båda med yttersta ring från 1857, synns spår av en större barkborre, troligen tolvtandad barkborre eller möjligen skarptandad barkborre, som visar att stocken barkats tidigast en bra bit in på sommaren 1858. De översta två stockarna på långsidorna är något avvikande (säkra spår efter såg syns i dessa) och C13, stocken under väggbandet på baksidan, är skarvad. Provet ur C13d (d.v.s vänstra delen), har en yttersta ofullständigt bevarad (vittrad) ring från 1856, vilket sammantaget skulle kunna tolkas som att återanvänt virke från en annan, något år äldre byggnad på gården, senare lagts till, varvid det ursprungliga väggbandet troligen kasserats. Jag ser inga motsvarande avvikelser i gavlarna, varför det är möjligt att långsidornas båda översta stockar bytts ut p.g.a rötskador, men att stugans ursprungliga proportioner behölls? Stugan bör ursprungligen sannolikt ha timrats upp under höst/vinter 1858/59 och kommit på plats på gården tidigast 1859. Timret kommer från uppskattningsvis omkring 60-120 år gamla tallar.

Korrelationsvärden

De inbördes korrelationsvärdena är delvis mycket dåliga, och dateringarna har säkerställts genom jämförelse med flera regionala referenskurvor.
Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 7 checked members (=all members) of the collection 19826.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 

Minimum overlap used when finding best match: 47
        Member offset to ref-----------------------------------------------------------------------------
        Off Over P2Yrs------ BaPi------- C84F------- BesIE------ MeanSF----- GLK-- Skel- P2YrsL---
    Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TT
198260  103   2  96  0,31  3,1  0,35  3,7  0,33  3,4  0,29  2,9  0,34  3,4  0,61  1,6  0,33  
198261  50   0  48  0,52  4,1  0,66  5,9  0,59  4,9  0,61  5,1  0,59  4,9  0,58  0,9  0,54  
198262  57   3  56  0,36  2,8  0,47  3,8  0,40  3,2  0,41  3,3  0,41  3,2  0,61  2,0  0,33  
198263  77   1  76  0,59  6,3  0,59  6,3  0,62  6,8  0,58  6,1  0,60  6,3  0,76  8,9  0,57  
198264  84   1  83  0,46  4,7  0,45  4,5  0,49  5,0  0,47  4,8  0,47  4,7  0,60  4,2  0,48  
198265  72   1  71  0,42  3,8  0,45  4,2  0,39  3,5  0,40  3,6  0,41  3,7  0,61  1,5  0,44  
198266  96   3  95  0,23  2,3  0,24  2,3  0,25  2,5  0,23  2,2  0,24  2,3  0,61  3,5  0,26  
Mean corr. of first column when overlap >= 47 (7 samples): 0,42 Standard deviation interval 0,31 - 0,53

Medelkurvan passar dock fullt övertygande mot flera referenskurvor:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and mean of 19826.fil
dated to 1858 with corr >= 0,46 and with overlap >= 104 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,63  8,19  104  11  based on 9 members
SödraDal  0,59  7,47  104  11 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
FlodaSn0  0,57  7,01  104  11 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
Grangard  0,56  6,80  104  10 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
BjörboGr  0,55  6,67  104   8 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
SolorNor  0,55  6,64  104   9 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
se007   0,54  6,42  104   5 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
GvleC-pi  0,50  5,87  104   7 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)          PISY/X0   2 
swed305  0,50  5,84  104   8 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
Bingsjo_  0,46  5,24  104   3 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY/BingKg 2 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

19826 1 Stuga, Utby 27, Järna sn, Dalarna PISY 19826 2 Sweden Pinus sylvestris 1754 1858 19826 3 T. Axelson 19826 #### 60.54203, 14.38926
———— 198266, 1760–1855, C13d (stock under väggband), +ofullst (vittrad) (Se bild 4.9 MB)
———— 198262, 1799–1855, C5, +>0 (datering osäker, 1859 bör kunna uteslutas - obetydliga c mot referenskurvor) (Se bild 5.7 MB)
———— 198260, 1754–1856, A3d (hö dörr), +1 vk?. sprickigt prov (Se bild 5.7 MB)
———— 198264, 1774–1857, C9, vk? (yttersta något ofullst, vittrad?) (Se bild 5.7 MB)
———— 198263, 1781–1857, C6 +ofullst? (Se bild 5.7 MB)
———— 198265, 1786–1857, C10, vk (Se bild 5.7 MB)
———— 198261, 1809–1858, A5d (hö dörr), vk (Se bild 5.7 MB)

Härbret

Enkelboden eller härbret tycks ha timrats i viss hast hösten 1780.
Vid samma tillfälle tog jag även fyra prov i det s.k härbret, 60.54198, 14.38949, som kanske bör klassifiseras som enkelbod, då den troligen från början varit avsedd att stå vid gårdsplanen. Härbret mäter 3,8 m × 3,05 m med dörren på långsidan som består av 14 varv. Prov togs i stockarna A6d, A9d, A11d, A12d, alltså till höger om dörren utifrån sett. Yttersta ring är i samtliga fall från 1780, och i två fall med tydlig sommarfällning ca juli/augusti, medan de två andra troligen är sommarfällda, även om jag inte vågar utesluta vinterfällning 1780/81. Timringen som skett med rundtimmerteknik, med sneda hak, har troligen gjorts hösten 1780, men har av flyttmärken att döma vid något tillfälle varit nertimrad. När bilningen gjorts har jag ingen uppfattning om. Timret är av relativt frodvuxna av ca 80-åriga tallar.

Mätdata (ringbredder)

2 1 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

19826 1 härbre, Utby 27, Järna sn, Dalarna PISY 19826 2 Sweden Pinus sylvestris 1702 1780 19826 3 T. Axelson 19826 #### 60.54198, 14.38949
———— 19826A3, 1707–1779, A12d,+vv, vk (Se bild 4.9 MB)
———— 19826A1, 1719–1779, A9d, +vv, vk (Se bild 4.9 MB)
———— 19826A0, 1702–1780, A6d (Se bild 4.9 MB)
———— 19826A2, 1719–1780, A11d, yttersta möjl ofullst. (Se bild 4.9 MB)Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/