Trossboden, Hembygdsgården, Äppelbo sn

Dendrokronologisk datering

av Torbjörn Axelson, december 2021

Trossboden 2:a september 2019, innan trappan kom till.
Den 10 september besökte jag Äppelbo hembygdsgård, och då trossboden, 60.47687, 14.05666 var öppen p.g.a arbete med en ny trappa efter den omfattande reparationen,1 tog jag några borrprover. Då bodens ålder visade sig vara väl känd och mina prover inte visade något annat, blev resultatet liggande oredovisat. Av de sex proven (fem tall, ett gran) kan fyra säkert dateras med yttersta ring från 1775. De övriga två är troligen samtida (1769, 1775), men det kan inte säkert fastställas. Virket är relativt frodvuxet. Timmer till boden fälldes alltså under vinterhalvåret 1775-76. Det uppgivna byggnadsåret är 1776.

Noter

1. Olsson, Kent: Ett lyft för den sjunkande trossboden, Dalarnas tidningar, 27 maj 2019
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata

Cybis CDendro (August 26 2021), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,
Correlations between each of 5 checked members (=all members) of the collection 19910-PISY.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 40
        Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC
199100  80   0  79  0,48  4,9  0,49  4,9  0,50  5,0  0,46  4,5  0,48  4,8  0,67  9,2  0,53
199101  69   6  68  0,47  4,3  0,28  2,3  0,42  3,8  0,47  4,3  0,41  3,6  0,69  6,5  0,52
199102  67   0  66  0,53  4,9  0,47  4,2  0,46  4,2  0,51  4,7  0,49  4,4  0,62  9,3  0,60
199103  61   0  60  0,60  5,8  0,61  5,8  0,62  6,1  0,56  5,0  0,60  5,6  0,70  10,5  0,59
199104  85   0  79  0,61  6,8  0,62  7,0  0,60  6,6  0,53  5,4  0,60  6,4  0,72  4,4  0,63
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (5 samples): 0,58 Standard deviation interval 0,54 - 0,62
All member offsets are at points of best match!
-End of report-Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 19910-PISY.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,23 and with overlap >= 60 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,60  6,88  84  11  based on 5 members
199100  0,70  8,52  79  20  1696-1775 A4b
199104  0,60  6,85  84   7  1691-1775 tilja 9 fr A, mellantak
199103  0,54  4,87  60   3  1715-1775 A11b
199102  0,36  3,10  66   3  1709-1775 A9b (blånad)
199101  0,23  1,97  69   6  1701-1770 A7b (tynande)


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between beat available references (PCAB) and
199105.pos dated to 1775 with corr >= 0,59 and with overlap >= 51 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,65  6,05  51  10  based on 2 members
GRHE-pca  0,62  5,54  51   6  1666-1800 GRHEpc 1 Svalbod fr Nittten, nu Grangärde hbg        PCAB/GRHE
swed312  0,59  5,11  51  19  1574-2005 Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB/000  2 Swed

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770

19910 1 Trossboden, Äppelbo hbg PISY 19910 2 Sweden Pinus sylvestris 1691 1775 19910 3 T. Axelson
———— 199101, 1701–1770, A7b (tynande) (Se bild 5.3 MB)
———— 199104, 1691–1775, tilja 9 fr A, mellantak (Se bild 5.3 MB)
———— 199100, 1696–1775, A4b (Se bild 5.3 MB)
———— 199102, 1709–1775, A9b (blånad) (Se bild 5.3 MB)
———— 199103, 1715–1775, A11b (Se bild 5.3 MB)
2 1 1730 1740 1750 1760 1770

19910 1 Trossboden, Äppelbo hbg PCAB 19910 2 Sweden Picea abies 1724 1775 19910 3 T. Axelson
———— 199105, 1724–1775, D19 (PCAB) (Se bild 5.3 MB)