Boningshus på nedre Wiborgsgården, Boda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, september 2019

Huset under renovering september 2019.
Grånaden visar att stommen måste ha stått taklös flera år sedan det först timrats. d. 4. 10. 1906 skrevs uppenbarligen efter att en del ojämnheter putsats till, antagligen när stommen satts upp i Boda, och därefter har väder och vind inte kommit åt.
Den 21 september 2019 tog jag prov i bl.a gårdens gamla boningshus, 61.00789, 15.2065, som vid tillfället saknade golv och var utrivet till timmerstommen och tog med tillväxtborr (5 mm) fem prover för dendrokronologisk analys, fyra ur stockar i mellanväggen som fäster i B, och ett i A-väggen mot B. Alla prov har vankant och tydliga yttersta ringar som alla är från 1884, vilket betyder att de undersökta stockarna alla fäldes vintern 1884/85. Timret verkar genomgående bearbetat på samma sätt, och nedervåningen visar inga spår efter några förändringar (övervåningen besökte jag aldrig). Timret visar sig vara grånat på insidan, men på många ställen senare tillputsat med bilan. Stommen verkar alltså ha varit upptimrad och blockad, tidigast sensommaren 1885 att döma av insektsspåren, men sedan lämnad taklös flera år. En anteckning "d. 4. 10. 1906" på en frisk träyta torde kunna avse när byggnaden sattes upp på den nuvarande platsen. Enligt ägarna skall det ha köpts/flyttats från Ore socken. Om det alls var takat och inrett och försett med mossa i långdragen på sin ursprungliga plats, kan det knappast ha varit det mer än högst ca 15 år, ca 1890 – 1905, men kanske stod det bara lagrat i väntan på försäljning? Furudals bruk lades ner 1884, så en nybyggnation där 1885 förefaller något omotiverad. Kanske någon som tog tillvara arbetskraft och överflödigt virke och timrade i spekulationssyfte?

Timret är i flera fall blånat och enstaka spår av bark- eller märgborre syns på vissa vankanter. De båda granstockarna, som verkar komma från samma träd, har oväntat höga korrelationsvärden med bl.a en kurva för Trysil-området. De tre tallstockarna är sinsemellan mycket olika och har knappast stått i samma bestånd. En av dem verkar också ha vuxit mer höglänt och passar bäst mot kurvor från Idre och södra Lappland, medan en annan har en mer lokal träffbild. Tillsammans med de övriga iakttagelserna gör detta att man kan misstänka att stommen är timrad av flottningsvirke. Träd från exempelvis övre delarna av Oreälvens avrinningsområde torde genom liknande höjd över havet ge ett tillväxtmönster liknande det som avspeglas i referenskurvorna från de mer höglänta nordliga eller västliga trakterna. Måhända står på någon stockyta ännu ett flottningsmärke att finna, som slutgiltigt kunde bekräfta hypotesen om att flottningsvirke använts?
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

De båda granproven är mycket lika och härrör troligen från samma träd. Medelkurvan ger intryck av att trädet vuxit betydligt högre än Ores ca 200 m.
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
mean of 19921A-PCAB
dated to 1884 with corr >= 0,52 and with overlap >= 146 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,67 11,41  160  15  based on 6 members
NTryPC_v  0,64  9,97  146  19 Trysil, T. Axelson, Bo Hansson 2017-2019      PCAB
SelbuPC  0,56  8,45  160  18 Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem         PCAB
DalarPC  0,52  7,75  160  14 Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB/000  2 Swed
swed011  0,52  7,68  160   9 Gallejour, Glommersträsk, Schweingruber       PCAB/543  2 Swee
swed312  0,52  7,62  160  16 Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB/000  2 Swed
GlomPC   0,52  7,55  160   9 Glommersträsk,Norrbotten, Schweingruber+A.Andersson PCAB/0000  2 Swed
De tre tallstockarna har ett korrelationsmönster som kan förväntas för lokalt virke (19921A0) liksom för flottat virke från högre altitud (19921A1). Det tredje är inte självständigt daterbart, men har en dålig bästa träff på samma år som de övriga och torde därför kunna antas vara samtida. Den inbördes korrelationen är mycket låg och träden har sannolikt inte vuxit i samma bestånd:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
19921A0.pos dated to 1884 with corr >= 0,41 and with overlap >= 103 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,54  7,93  156  13  based on 10 members
FlodaSn0  0,52  7,59  156   6 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
se007   0,51  7,28  156  15 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SödraDal  0,50  7,22  156  10 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
swed305  0,45  6,33  156   5 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
SolorNor  0,45  6,24  156   6 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
BjörboGr  0,45  6,20  156   9 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
Kungsber  0,43  5,99  156   1 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
Sfsn-PIS  0,43  5,90  156  11 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2 
GagnefSo  0,41  4,57  103   4 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
idre    0,41  5,63  156  15 Idre, Dalarna                      PISY/Idr  2 


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
19921A1.pos dated to 1884 with corr >= 0,50 and with overlap >= 73 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,63  6,87  73  29  based on 8 members
idre    0,60  6,28  73  14 Idre, Dalarna                      PISY/Idr  2 
BjörboGr  0,57  5,80  73  29 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
SödraDal  0,56  5,77  73  24 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
swed305  0,55  5,51  73  33 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
SolorNor  0,53  5,25  73  13 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Grangard  0,51  4,98  73   8 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
swed008  0,51  4,97  73   8 ÖSTERSUND (Harlan)                   PISY/255  2 
FlodaSn0  0,50  4,90  73  15 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
19921A4.pos dated to 1884 with corr >= 0,36 and with overlap >= 53 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,46  3,67  53   7  based on 6 members
SolorNor  0,47  3,83  53  14 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
se007   0,46  3,68  53   6 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
swed305  0,44  3,53  53   9 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
BjörboGr  0,39  3,06  53   4 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
SödraDal  0,39  3,04  53   1 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
FlodaSn0  0,36  2,74  53   2 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

19921A 1 Boningshus, Sundbergs, Boda W PCAB 19921A 2 Sweden Picea abies 1724 1884 19921A 3 T. Axelson 19921A #### 61.00789, 15.2065 (ursprungligen från Ore/Furudal)
———— 19921A3, 1724–1884, Fb7 (Se bild 4.7 MB)
———— 19921A2, 1725–1884, Fb8, PCAB (Se bild 4.7 MB)
2 1 0.2 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

19921A 1 Boningshus, Sundbergs, Boda W PISY 19921A 2 Sweden Pinus sylvestris 1728 1884 19921A 3 T. Axelson 19921A #### 61.00789, 15.2065 ursprungligen timrat i Ore/Furudal
———— 19921A0, 1728–1884, Fb4 (Se bild 4.7 MB)
———— 19921A1, 1811–1884, Fb5 (Se bild 4.7 MB)
———— 19921A4, 1831–1884, Ab7 (Se bild 4.7 MB)