Fd trösklada(?) väster om idrottsplatsen, Syrholn, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2019

Byggnaden som håller på att sjunka ihop är delvis från 1796.
Den 1 oktober 2019 tittade jag närmare på den förfallna byggnad som står omkring 200 meter väster om idrottsplatsen i Floda, 60.5149, 14.79495. Den har uppenbarligen använts som betesskydd, men är nu fallfärdig. Från början kan det ha varit en trösklada. Den mäter 5.15m × 4.7m och har en dörröppning med borrade gåtspår till höger på långsidan (vägg A), antagligen förstorat i efterhand. De nedre stockvarven är runda på insidan och har enkelkattknutar med sneda hak, en knuttyp som inte är helt vanlig i socken, och som jag därför gärna ville ha en datering på. De övre 5-6 varven är av bilat timmer med de vanliga raka dubbelhaksknutarna (typiskt 1800-tal). Röstena är av rundtimmer, likt det nedre. Prov togs i tre av de nedre timren, B-20 (=andra synliga över markytan),1 B-19, B-16, C-14, i ena röstmodern, C-6 (rund) samt i två av de bilade stockarna, C-6, C-8. Proven ur rundtimmret har yngsta ring från 1795 och i ett fall 1794. Två är gran och två är tall. Dessa dateringar får anses säkra då vissa av stockarna är säkert daterade, och de övriga kan anses samtida. Den ursprungliga byggnaden kan därför antas vara timrad 1796. Proven ur de bilade stockarna, båda tall, är däremot tyvärr mycket svårdaterade, men det finns en trolig passning 1870, som dock inte kan anses helt säkerställd med de prov som föreligger.

Knutkedja på insidan. Notera vinklade halsningen på de nedersta varven och den raka på de övre runda.
Enkelkattknut med sneda hak..
Svarfvar Erik Ersson 1871 En av flera inskrifter. Denna avser förmodligen omtimringen och höjningen med de bilade stockvarven.

Noter

1. Eftersom okänt antal nedre stockar redan ruttnat bort väljer jag att numrera stockarna uppifrån och ner.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790

19A01A 1 byggn 0.2 km väst idrplats, Dala-Floda PCAB 19A01A 2 Sweden Picea abies 1687 1795 19A01A 3 T. Axelson 19A01A #### 60.5149, 14.79495
———— 19A01A0, 1687–1795, B-20 (2:a synliga över mark) (Se bild 5.4 MB)
———— 19A01A1, 1704–1795, B-19 (3:e synliga över mark) (Se bild 5.4 MB)
———— 19A01A3, 1753–1795, C-14 (Se bild 5.4 MB)
2 1 0.2 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

19A01A 1 byggn 0.2 km väst idrplats, Dala-Floda PISY 19A01A 2 Sweden Pinus sylvestris 1677 1870 19A01A 3 T. Axelson 19A01A #### 60.5149, 14.79495
———— 19A01A2, 1677–1794, B-16 (Se bild 5.4 MB)
———— 19A01A6, 1724–1795, C-6, röstmodern, rund (Se bild 1.5 MB)
———— 19A01A5, 1778–1870, C-8, bilad, yngre (Se bild 5.4 MB)
———— 19A01A4, 1791–1870, C-6, bilad, yngre (Se bild 5.4 MB)

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19A01A-PCAB.fil and
DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,29 and with overlap >= 42 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,60  7,69  108  16  based on 3 members
19A01A1  0,66  8,22  91  21  1795 B-19
19A01A3  0,53  3,97  42  10  1795 C-14
19A01A0  0,29  3,16  108  12  1795 B-20 (2:a synliga över mark)

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19A01A-PISY.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,29 and with overlap >= 71 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
19A01A6  0,53  5,17  71   5  1724-1795 C-6::röstmodern. rund
19A01A2  0,49  5,99  117  16  1677-1794 B-16
19A01A5  0,43  4,46  92   6  1778-1870 C-8, bilad, yngre
19A01A4  0,29  2,70  79  13  1791-1870 C-6, bilad, yngre

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
19A01A5.pos dated to 1870 with corr >= 0,35 and with overlap >= 92 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,50  5,47  92   7  based on 10 members
se007   0,45  4,82  92   2 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
BjörboGr  0,43  4,53  92   7 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
SödraDal  0,43  4,46  92   6 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
swed305  0,41  4,27  92   6 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
FlodaSn0  0,41  4,21  92   4 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
Grangard  0,41  4,21  92   4 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
BratPISY  0,40  4,11  92   6 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY/BratP 2 
fletab2  0,39  4,05  92   2 Flesberg, Numedal Östlandet, Norway (P Eidem)     PISY/000   2
SolorNor  0,39  4,00  92   4 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Estonia  0,35  3,59  92   2 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 
19A01A4.pos dated to 1870 with corr >= 0,31 and with overlap >= 79 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,46  4,55  79   2  based on 5 members
GvleC-pi  0,42  4,06  79   6 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)          PISY/X0   2 
Estonia  0,36  3,37  79   4 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
BratPISY  0,35  3,25  79   3 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY/BratP 2 
FlodaSn0  0,32  2,96  79   6 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
Petmyra  0,31  2,82  79   1 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna             PISY/PM   2