Parbod från Björbo, Hembygdsgården, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2019

Parbod ursprungligen från 1718.
Den 1 oktober 2019 besökte jag Floda hembygdsgård och tittade bl.a på den parbod från Björbo (eller loftbod), 60.50699, 14.80745. Boden var från början en parbod, där den högra kammaren haft ett innertak. Detta, liksom mellangåten och mellanväggen, vars stockar varit inpassad mellan denna och ett spår i bakväggen saknas. Över dörranra finns ett utskjutande loft, som har höjts med två varv i efterhand. Prov togs inifrån med tillväxtborr ur fyra stockar, tre i det ursprungliga timret C7, C11 och A10, d.v.s 1:a hela över dörr) och ett i en av de stockarna som boden höjts med (A12). De förra har en yttersta fullständig ring från 1717 och har således fällts vintern 1717/18. Det kompletterande timret är mycket frodvuxet (42 ringar i provet) och kunde inte dateras. Boden är alltså ursprungligen byggd ca 1718. Årtalet 1718 är för övrigt inskuret till vänster på utsidan i stocken ovanför dörren på en bilad yta, och kan därför antas vara ursprungligt.

Knutarna är rännknutar (sneda överhaksknutar) med sexkantiga skallar. Bilningen är sannolikt delvis sekundär (på framsidan ursprunglig att döma av den rimligen ursprungliga årtalsristningen). Inga spår av skavjärn kunde upptäckas. Golvtiljorna, klovor, är "luddiga" på undersidan, alltså påverkade av saltlake. Om boden ursprungligen haft mushyllor och stolpunderrede vet jag inte, men det är möjligt, kanske t.o.m troligt. Man måste räkna med att boden timrats om minst tre gånger efer den ursprungliga: När den höjdes (innertaket höjdes), när innerväggar och tak avlägsnades (kanske den då användes som ängslada eller vedbod?) och slutligen när den flyttades till hembygdsgården.
1718 inristat på stocken ovanför dörren avser ursprungligt byggnadsår, medan stocken över, liksom gåtar och dörrar nog har tillkommit senare.
Knutkedja CD (CB i bakgrunden).Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710

19A01B 1 Parbod fr Björbo, Floda gammelgård, Dalarna PISY 19A01B 2 Sweden Pinus sylvestris 1510 1717 19A01B 3 T. Axelson 19A01B #### 60.50699, 14.80745
———— 19A01B0, 1510–1717, C11 (Se bild 4.9 MB)
———— 19A01B3, 1605–1717, A (1:a hela över dörr) (Se bild 4.9 MB)
———— 19A01B1, 1607–1717, C7 (Se bild 4.9 MB)

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19A01B.fil and
SödraDal as reference dated to 2005 with corr >= 0,48 and with overlap >= 110 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,52  8,74  206  23  based on 3 members
19A01B3  0,52  6,34  112  12  1605-1717 A (1:a hela över dörr)
19A01B1  0,50  5,98  110  18  1607-1717 C7
19A01B0  0,48  7,85  206  19  1510-1717 C11