Smedja från Sunnanbyn på Floda hembygdsgård

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, hösten 2019
Smedjan från ca 1836

Den 22 oktober 2019 tog jag för dendrokronologisk åldersbestämning fyra prov med tillväxtborr (5 mm) ur smedjan på hembygdsgården i Floda, 60.50682, 14.80731. Enligt anslag flyttades den 1977 från Sunnanbyn. Dess inre mått är 3,6 × 3,6 m. Alla prov, tre av tall och ett av gran, har yttersta fullständiga ring från 1835 och smedjan torde ha timrats omkring 1836. Den har så långt jag noterade raka enkelkattknutar, d.v.s den ena av de två helt dominerande knuttyperna i 1800-talets Floda (den andra typen är raka dubbelhaksknutar - som möjligen kan finnas även om jag inte lade märke till några).Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

19A22A 1 Smedja, Floda hembygdsgård, Floda sn, Dalarna PISY 19A22A 2 Sweden Pinus sylvstris 1738 1835 19A22A 3 T. Axelson
———— 19A22A2, 1738–1835, A8b (översta av dörren delade) (Se bild 3.6 MB)
———— 19A22A1, 1755–1835, A6b (Se bild 3.6 MB)
———— 19A22A0, 1775–1835, A3B (understa delade av dörr) (Se bild 3.6 MB)
2 1 0.2 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

19A22A 1 Smedja, Floda hembygdsgård, Floda sn, Dalarna PCAB 19A22A 2 Sweden Picea abies 1735 1835 19A22A 3 T. Axelson
———— DalarPC, 1735–1835, referens
———— 19A22A3, 1735–1835, D5 (PCAB) (Se bild 3.6 MB)