Sammanrasad fäbodstuga i södra Sälbuo

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2019
Av stugan återstår 2019 tyvärr mest bara rester dolda i vegetationen. Här är AD-hörnet, d.v.s en del av framsidan till vänster.
Rännknutar eller sneda över­haks­knu­tar från ca 1776
Mellanväggen möter ytterväggen omedelbart till höger innanför ytterdörren. Stockarna från 1775/76 är ganska frodvuxna och dåligt barkade. Borret sitter i A4.

Den 29 oktober 2019 tog jag för dendrokronologisk åldersbestämning några prov med tillväxtborr (5 mm) ur en sammanrasad fäbodstuga i södra delen av Sälbuo, 60.44134, 14.77685. De nedre varven har sneda överhaksknutar (rännknutar), med rektangulära knutskallar. De övre varven har raka enkelkattknutar. Alla stockar är bilade, men man kan misstänka att för de nedre är bilningen kanske sekundär. Stugan har haft ingång till vänster och förstugan som i sin helhet mäter 2,1 m × 4,3 m, är delad med en sekundär timmervägg som fästs genom spår i stockändarna som passar mot en på väggen påspikad nara. Det större rummet, stugan, har måtten 4,4 m × 4,3 m. Prov togs i mellanväggen, närmast A, i stockarna E3(a), E2(a) och E4(a) och i A4 mellan dörr och fönster. Dessa har alla yttersta ring från 1775, och timringen bör ha skett ca 1776. Prov togs också i det uppenbart nyare timmret i stockarna B9 och B11, vilka visade sig ha ytersta ring från 1820 respektive 1850, vilket gör att man kan misstänka antingen att återanvänt timmer använts eller att den timrats och höjts i minst två omgångar. Vill man försöka dra säkrare slutsatser behöver fler prov tas. Stugan är intressant då den utgör ett sent exempel på den medeltida knuttypens fortsatta användning i Floda. Under 1700-talets senare hälft tycks förekomma ett större antal knuttyper än vad som är fallet både tidigare och senare.

Fäboden tillhörde 1812 Zakris Christophersson (f. 1779) i Tallriset.1 Fadern Christopher Zakrisson (1751) gifte sig 1/12 1776 med Anna Matsdotter från Hagen.2 1776 fanns farfadern, också han med namnet Zakris Christophersson (f. 1728) och styvfarmodern Anna Hansdotter (f. 1717), på gården.3 Vem som egentligen byggde stugan och var må kanske vara osagt. Det är troligt att stugan stod på platsen 1818, men med få säkra referenspunkter i närheten kvarlämnar kartöverlägget tyvärr ett inte obetydligt mått av osäkerhet därvidlag.

Noter

1. 20-flo-24, Storskifte, Säljeboda fäbodeställe, 1812-02-07 (författad 1808)
2. Floda kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/12375/A I/12 (1806-1815) s.111
3. Floda kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/12375/A I/8 (1775-1784) s.105Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19A29.fil and the reference
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,39 and with overlap >= 43 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,59  6,17  72  14  based on 4 members
19A291  0,52  5,04  72  10  1703-1775 Ea2
19A292  0,45  3,77  58   1  1717-1775 Ea4
19A290  0,44  4,00  70   3  1705-1775 Ea3
19A293  0,39  2,71  43   7  1732-1775 A4d


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19A29.fil and the reference
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,54 and with overlap >= 78 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,61  8,72  129  29  based on 2 members
19A295  0,55  5,78  78   7  1772-1850 B11 (nyare)
19A294  0,54  6,26  99  16  1721-1820 B9 (nyare)

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

19A29 1 Stuga (raserad) Sälbuo, Floda sn Dalarna PISY 19A29 2 Sweden Pinus sylvsetris 1703 1850 19A29 3 T. Axelson 19A29 #### 60.44132, 14.77684
———— 19A291, 1703–1775, Ea2 (Se bild 5.3 MB)
———— 19A290, 1705–1775, Ea3 (Se bild 5.3 MB)
———— 19A292, 1717–1775, Ea4 (Se bild 5.3 MB)
———— 19A293, 1732–1775, A4d (Se bild 5.3 MB)
———— 19A294, 1721–1820, B9 (nyare) (Se bild 5.3 MB)
———— 19A295, 1772–1850, B11 (nyare) (Se bild 5.3 MB)