Lada av rundtimmer, Lisskvarngården, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2020

En välgjord lada från ca 1813.
Den 3 juni 2020 tog jag även några borrprover i rundtimmerladan 60.47400, 14.46882 på Lisskvargården i Nås. Dessa togs i stockarna D4, D5, D6, D11 (=väggband) och sidoåsen mot D. Timret är barkat talltimmer och dateringen visar att allt timmer fälldes vinterhalvåret 1812/13. Åsen kunde bäst dateras med hjälp av två myrtallkronologier (Petmyra och Sälsfloten) och det kan därför förmodas att virket till denna hämtats på någon myr. Väggtimret passar bäst mot standardkurvor. Ladan är timrad utan långdrag, men med blockade dubbelhaksknutar och den på gaveln centralt placerade dörren har rejäla gåtar av stjärttyp. Det finns gott om inskurna initialer och några årtal, åtminstone 1850, 1854 och 1856 fann jag.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Korrelationsvärden mot resten av proven från ladan:

Cybis CDendro (April 9 2019), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 5 checked members of the collection C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\Floda-Björbo-N
and the rest of the checked members of that collection 
Minimum overlap used when finding best match: 35
         Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------------
         Off Over P2Yrs------ BaPi------- C84F------- BesIE------ MeanSF----- GLK-- Skel- P2YrsL----**
     Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest
20603B0  288  194 239  0,15  2,3  0,13  2,1  0,15  2,3  0,18  2,8  0,15  2,4  0,50  0,1  0,15  2,4
20603B1  145  193 144  0,41  5,4  0,49  6,6  0,50  6,9  0,52  7,1  0,48  6,4  0,62  13,0  0,43  5,7
20603B2  254  193 218  0,40  6,4  0,42  6,8  0,41  6,7  0,42  6,8  0,41  6,6  0,57  13,7  0,40  6,5
20603B3  130  193 129  0,41  5,0  0,38  4,6  0,46  5,8  0,45  5,6  0,42  5,2  0,64  8,4  0,42  5,1
20603B4m  118  193 116  0,56  7,3  0,55  7,1  0,57  7,4  0,50  6,1  0,55  6,9  0,66  27,7  0,57  7,4
Mean corr. of first column when overlap >= 35 (5 samples): 0,39 Standard deviation interval 0,26 - 0,53

Och varje prov mot SödraDal:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\Floda-Björbo-Nås\Lisskvargården-nås\20603B.fil and
SödraDal_of_C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\Kronologier\PISY-Skandinavien191016.rwl
dated to 2005 with corr >= 0,42 and with overlap >= 116 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,61 13,03  288  60  based on 5 members
20603B2  0,53  9,30  218  33  1812 D6, tynande ytved
20603B1  0,48  6,51  144  12  1812 D5
20603B3  0,47  6,02  129   9  1812 D11:väggband
20603B0  0,43  8,09  286  15  1811 D4
20603B4m  0,42  5,00  116  17  1812 ÅsD, myrtall! - 1741 års ring endast skönjbar
Provet ur åsen passar bra mot resten av timmret, men sämre mot standardkronologin. Tittar man på vad det passar bäst emot visar det sig vara myrtallar:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
20603B4m dated to 1812 with corr >= 0,39 and with overlap >= 116 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,54  6,77  116  13  based on 8 members
Slsfl-PI  0,51  6,37  116  20 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines          PISY/Slfl  2 
Petmyra  0,50  6,16  116   6 Petmyra (bog), Björbo, Dalarna             PISY/PM   2 
FlodaSn0  0,48  5,85  116  19 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
SödraDal  0,44  5,23  116  17 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
swed305  0,40  4,64  116  10 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
Kungsber  0,40  4,64  116  10 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
se007   0,40  4,60  116  15 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
BjörboGr  0,39  4,48  116  11 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 2 1 0.2 0.1 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

20603A 1 Rundtimmerlada, Lisskvarngården, Nås sn PISY 20603A 2 Sweden Pinus sylvestris 1524 1812 20603A 3 T. Axelson
———— 20603B0, 1524–1811, D4 (Se bild 7.6 MB)
———— 20603B2, 1559–1812, D6, tynande ytved (Se bild 7.6 MB)
———— 20603B1, 1668–1812, D5 (Se bild 7.6 MB)
———— 20603B3, 1683–1812, D11=väggband (Se bild 7.6 MB)
———— 20603B4m, 1695–1812, ÅsD, myrtall! - 1741 års ring endast skönjbar (mean of 2 radii) [20603B4a][20603B4b]