Liten rundtimmerlada på Lidtjärnheden, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2020

Ladan i junikvällen 2020.
Den 7 juni 2020 tog jag några borrprover i en liten taklös lada på Lidtjärnheden, nära Lidtjärnsdammen 60.47985, 14.64461. Ladan är av barkat rundtimmer med rännknutar utan långdrag, men med någon enstaka klova intimrad. Golvet av klovor. Väggbanden utgör stock 14 och röstmodern stock 15 med tre stockar ovanpå i röstet. Nockåsen är dubbel och en sidoås finns på var sida. Gåtspåren är borrade. Ladans insida mäter 2.9 m × 3.1 m. En stor myrstack finns just i dörröppningen som gör det lite svårare att ta sig in. Golvet är delvis ruttet, men väggtimmret så bra att det nog fortfarande skulle vara möjligt att rädda ladan med ett nytt tak. I ladan finns slitna lappar för flyttning, men det är oklart om den verkligen flyttats. Den stod på platsen 1960 enligt Lantmäteriets ortofoto. Innan omarronderingen stod den på Björbo 10:10.

Prov togs ur sex stockar, B2, B4, B8, C4, C8 och C9. Alla har yttersta fullständiga ring från 1870, men på de flesta stockar kan man se hur olika mycket av 1871 års ring har hunnit bildas. Timret till ladan verkar alltså ha fällts successivt under sommaren 1871 och det är sannolikt att set skett under det att ladan byggts, alltså under sommaren 1871. Detta är därmed den yngsta ladan byggd med denna teknik jag hittills funnit och kunnat datera. Det finns dock en välskuren inskrift EES72 på klovan i C-väggen, vilken kanske skulle kunna avse när ladan färdigställdes?

Tallarna ser ut att ha vuxit i ett varmt och torrt läge. Man kan se en randighet i höstveden på flera ställen, som torde indikera torkepisoder under hög och sensommar. Det har också bäst, men inte särskilt bra korrelationer mot främst mer låglänta referenskronologier. De enskilda proven är i de flesta fall inte daterbara, men då de passar bra sinsemellan och den flytande kronologin kan dateras säkert är också dateringen säker.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

20607A 1 lada vid Fäna, Floda sn PISY 20607A 2 Sweden Pinus sylvestris 1795 1870 20607A 3 T. Axelson
———— 20607A0, 1795–1870, B2. vk+påbörjad (Se bild 5 MB)
———— 20607A3, 1804–1870, C4, vk+påbörjad (Se bild 5 MB)
———— 20607A1, 1806–1870, B4 (Se bild 5 MB)
———— 20607A4, 1806–1870, C8, vk+lite påbörjad (Se bild 5 MB)
———— 20607A2, 1818–1870, B8 (Se bild 5 MB)
———— 20607A5, 1818–1870, C9, vk, viss blånad (Se bild 5 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro (April 9 2019), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 6 checked members (=all members) of the collection 20607A.fil 
and the rest of the checked members of that collection 
Minimum overlap used when finding best match: 35
         Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
         Off Over P2Yrs------ BaPi------- C84F------- BesIE------ MeanSF----- GLK-- Skel- P2YrsL----** 
    Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
20607A0  76   0  66  0,59  5,9  0,61  6,1  0,60  6,0  0,59  5,8  0,60  5,9  0,68  9,4  0,59  5,8 
20607A1  65   0  64  0,67  7,1  0,73  8,3  0,72  8,1  0,70  7,6  0,71  7,7  0,70  26,0  0,67  7,1 
20607A2  53   0  52  0,71  7,0  0,60  5,3  0,60  5,3  0,61  5,3  0,63  5,6  0,83  7,6  0,70  6,9 
20607A3  67   0  66  0,75  9,2  0,73  8,4  0,71  8,1  0,72  8,2  0,73  8,4  0,76  23,2  0,78 10,1 
20607A4  65   0  64  0,80 10,6  0,74  8,5  0,73  8,4  0,75  8,8  0,75  8,9  0,77  24,2  0,81 10,8 
20607A5  53   0  52  0,69  6,8  0,66  6,1  0,59  5,2  0,63  5,6  0,64  5,8  0,69  10,5  0,68  6,6 
Mean corr. of first column when overlap >= 35 (6 samples): 0,71 Standard deviation interval 0,63 - 0,78
All member offsets are at points of best match!


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of samples in 20607A
datable to 1870 with corr >= 0,43 and with overlap >= 62 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
The Overhang shows the implied extension of the year range from that match. 
         T-  Over Off- Over Skel
      Corr  Test  lap set hang Chi2
all...   0,61  6,57  75 -141 +-783   9  based on 8 members
Grangard  0,52  5,15  75 -134 +-532   3  Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
BratPISY  0,48  4,65  75 -34 +-677   8  Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY/BratP 2 
GvleC-pi  0,46  4,39  75 -141 +-554   7  Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)          PISY/X0   2 
SödraDal  0,46  4,37  75 -135 +-569   3  Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
ESVEALAN  0,45  4,31  75 -134 +-269   6  East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY/ESVEAL 2 
SolorNor  0,45  4,27  75 -70 +-310   9  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
swed308S  0,44  3,80  62 -127 +127   4  Saltsjobaden                      PISY/SN   2 
FlodaSn0  0,43  4,05  75 -135 +-526   1  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2