Stallada av rundtimmer på Lidtjärnheden, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2020

Ladan från ursprungligen 1750, men omgjord och med stall från ca 1812.
Vid två tillfällen i juni 2020 tog jag ett antal borrprover i en stallada på Lidtjärnheden, ovanför Lidtjärnsdammen 60.48019, 14.64006. Ladan har ett påbyggt stall och timret är vänt. Ett årtal ovanför dörren (A10), som därmed ursprungligen suttit på insidan anger 1750 föregått av initialer som möjligen ska läsas OMS (Olov Matsson). Timret som vätter mot stallet är inte vittrat på den nuvarande utsidan, varför man kan konstatera att timret vändes i samband med att stallet byggdes på. Stallet är dock senare breddat. Timret i stallet fälldes vintern 1811/12 och de två nedersta varven kan vara samtida eller fällda få år tidigare. Ladan timrades således om i samband med storskiftet. Det ursprungliga timret kan i flera fall dateras med sista ring från 1749, och det inristade årtalet 1750 avser således byggnadsår. En del av detta timmer var dock av då nyligen döda torrträd. Ladan utan stall mäter 4,1 × 2,6 m. Dörren, både den ursprungliga och den nuvarande återfinns på långsidan som är 19 stockar hög. Röstmodern är stock 19. Fem åsar. Golv av klovor. Utöver de två understa varven är sannolikt även de översta varven yngre, men dessa är inte undersökta.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810

20607A 1 lada på Lidtjärrheden, Floda sn PISY 20607A 2 Sweden Pinus sylvestris 1651 1811 20607A 3 T. Axelson
———— 20607B5, 1669–1738, B6, ej vk (skadat prov) (Se bild 6.7 MB)
———— 20607B61, 1670–1740, B4, +sommar. nött. kraftig blånad (Se bild 5.4 MB)
———— 20607B3, 1651–1741, C8, +ofullst, ej vk (vittrad), tynande (Se bild 6.7 MB)
———— 20607B62, 1660–1747, B5 (insektsspår) (Se bild 5.4 MB)
———— 20607B64, 1698–1747, B11 - blånad. breda/stora insektsspår (Se bild 5.4 MB)
———— 20607B2, 1684–1749, C6, yttersta något ofullst, vittrad. vk? (Se bild 6.7 MB)
———— 20607B63, 1699–1749, B9 (Se bild 5.4 MB)
———— 20607B4, 1740–1808, A1, vk? (Se bild 6.7 MB)
———— 20607B67, 1753–1808, stallC7 (Se bild 5.1 MB)
———— 20607B1, 1754–1809, C2, vk? (Se bild 6.7 MB)
———— 20607B60, 1754–1810, B2 (osäker datering) (Se bild 5.4 MB)
———— 20607B65, 1753–1811, B1 (Se bild 5.4 MB)
———— 20607B68, 1755–1811, stallC8 (Se bild 5.1 MB)
———— 20607B66, 1766–1811, stallC6 (osäker datering) (Se bild 5.1 MB)
———— 20607B69, 1772–1811, Stall C9 (Se bild 5.1 MB)

Korrelationsvärden

Årsringsserierna är korta och korrelationsvrdena svaga både inbördes och mot referenserna. Dateringen, framför allt för det yngre timret, bygger delvis på kurvjämförelser och antaganden om samtidighet utifrån likhet och placering i byggnaden. Endast ett fåtal av proven kan dateras självständigt, medan de övriga dateras genom sammanhanget. För det äldre/ursprungliga timret gäller:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of 20607B (older) dated to 1749 with corr >= 0,39 and with overlap >= 98 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,54  6,33  98  18  based on 7 members
swed305  0,52  5,98  98  11  2002 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
se007   0,52  5,91  98  25  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SödraDal  0,49  5,48  98  16  2005 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
Bingsjo_  0,45  4,97  98   6  1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY/BingKg 2 
Grangard  0,43  4,73  98  12  2004 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
Sfsn-PIS  0,40  4,26  98   6  2004 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2 
Slsfl-PI  0,39  4,17  98   5  2010 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines          PISY/Slfl  2 


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20607B (older) and
mean of the 7 chronologies above 
dated to 2011 with corr >= 0,39 and with overlap >= 49 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,54  6,33  98  18  based on 7 members
20607B64  0,68  6,31  49  12  1698-1747 B11 - blånad. breda/stora insektsspår
20607B2  0,66  6,95  65   6  1684-1749 C6, yttersta något ofullst, vittrad. vk?
20607B5  0,48  4,45  69   3  1669-1738 B6, ej vk (skadat prov)
20607B61  0,46  4,24  69   5  1670-1740 B4, +sommar. nött. kraftig blånad
20607B3  0,46  4,84  90   5  1651-1741 C8, +ofullst, ej vk (vittrad), tynande
20607B63  0,43  3,26  50   2  1699-1749 B9
20607B62  0,39  3,92  87   5  1660-1747 B5 (insektsspår)Det yngre timret i stallet och nedersta stockarna är alltså mycket svårdaterat med korta serier och otypiska signaler: