Liten rundtimmerlada vid Lidtjärnheden, öster om Fäna, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2020

Ladan färgad ch ofärgad.
Den 11 juni 2020 tog jag några borrprover i en liten lada som står öster om Fäna, mitt emot Lidtjärnheden, 60.47870, 14.65021. Ladan mäter 2.4 m × 2.5 m, har dörren på gaveln mot B-väggen. Röstmodern är nr 19, väggbandet nr 18 och golvet i ladans längsriktning. Knutarna vanliga ladknutar (sneda överhaksknutar). Den har tre åsar och ett tidigare pärttak har ersatts av ett nytt brädtak. Två sidor är rödfärgade. De översta fyra eller fem varven är sentida (sågade). Prov togs ur sammanlagt 8 stockar. Proven ur det ursprungliga timret, D2, D5, D7, A7 och A10, alla av tall, har fällts vintern 1795/96. I något fall har torrtall använts. Prov ur C16 kan dateras till efter 1921 (torrtall) och D13 till efter 1917 (torrgran). Provet ur D3 är avvikande och kan inte dateras. Ladan är således ursprungligen byggd 1796 och höjd tidigast 1922. Det finns flera serier flyttmärken.

På B-väggen finns flera inskrifter, den längsta:

JONSSES EOS I FΓODA OCH I BIÖRBO HANS BY
FÖD ÅR 1815 ÅR 1833Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 2 1 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930

20607A 1 lada vid Lidtjärrheden, Floda sn PISY 20607A 2 Sweden Pinus sylvestris 1675 1921 20607A 3 T. Axelson
———— 206113, 1693–1793, D7, något blånad (Se bild 4.5 MB)
———— 206112, 1682–1794, D5 (Se bild 4.5 MB)
———— 206115, 1675–1795, A10 (Se bild 4.5 MB)
———— 206110, 1700–1795, D2 (Se bild 4.5 MB)
———— 206114, 1704–1795, A7 (Se bild 4.5 MB)
———— 206117, 1861–1917, D13, PCAB. torrträd. yngre (Se bild 5.1 MB)
———— 206116, 1873–1921, C16, nyare, trol. torrtall. yttersta ofullständig (Se bild 5.1 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
206117.pos dated to 1917 with corr >= 0,43 and with overlap >= 56 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,64  6,13  56   3  based on 5 members
Husklapp  0,59  5,33  56  11   Huskläppen, Grövelsjön, Idre, Dalarna, 740m Axelson PCAB/Idr  2 Swed
DalarPC  0,58  5,21  56   9   Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB/000  2 Swed
swed312  0,56  4,98  56   3   Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB/000  2 Swed
SelbuPC  0,55  4,80  56   1   Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem         PCAB
swed011  0,43  3,50  56   0   Gallejour, Glommersträsk, Schweingruber       PCAB/543  2 Swee
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between sapmples in 20611.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,35 and with overlap >= 48 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,62 10,16  168  20  based on 6 members
206114  0,56  6,29  90  24  1795 A7
206110  0,54  6,26  95  12  1795 D2
206116  0,53  4,28  48   5  1921 C16, nyare, trol. torrtall. yttersta ofullständig
206113  0,51  5,82  100   2  1793 D7, något blånad
206115  0,47  5,40  107   5  1795 A10
206112  0,42  4,75  109   8  1794 D5