Stall med portlider från Kullgärdsfäbodarna, Dössbergets hembygdsgård, Bjursås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2020

Stallet som åtminstone delvis visar sig vara från 1586.
Vid besöket på Dössberget den 29 juni 2020 tog jag fyra borrprover i stallet med portlider, 60.74278, 15.45049, från Kullgärdsfäbodarna. Bygganden verkar ha en komplicerad historik, med mycket återanvänt timmer, särskilt i väggarna C och D, medan A och B ger ett mer samlat intryck. 1 Proven togs i A5, B5, A6 (gran) och B6 (gran). Tre av proven kan dateras. A5 har vankant och yttersta ring från 1585 (vinterfällt), medan B5 och B6 har skadad ytved, med 2-3 ringar som inte kan mätas. Båda har yttersta mätbara ring från 1583. Provet ur A6 (gran) har en ofullständig yttersta ring (sommarfällt) men kan inte dateras. Stallet verkar alltså åtminstone delvis vara byggt ca 1586. En mer omfattande undersökning borde göras.

Noter

1. Som vägg A räknas långsidan – dörrar finns både på långsidan och från portlidret.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580

20629A 1 Stall från Kullgärdesfäbodarna, nu Dössberget, BjursPISY 20629A 2 Sweden Pinus sylvestris 1498 1585 20629A 3 T. Axelson
———— 20629C3, 1498–1583, B5, +ofullst, ej vk (Se bild 3.4 MB)
———— 20629C1, 1514–1585, A5, vk? (Se bild 3.4 MB)
2 1 1530 1540 1550 1560 1570 1580

20629A 1 Stall från Kullgärdesfäbodarna, nu Dössberget, BjursPCAB 20629A 2 Sweden Picea abies 1521 1583 20629A 3 T. Axelson
———— 20629C2, 1521–1583, B6, +ca3, PCAB (Se bild 3.4 MB)

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20629C-PISY.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,52 and with overlap >= 71 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,63  7,42  87  15  based on 2 members
20629C1  0,59  5,99  71  10  1585 A5, vk
20629C3  0,52  5,59  85  20  1583 B5, +ofullst, ej vk

Granprovet, 20629C2, med mätbara ring för 1521-1583 (63 år) dateras mot DalarPC-kurvan med C=0,60 och T=5,8.