Fd trösklada(?) på Rösttäkten, Sågsbo, Bjursås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2020

Knutkedja CD. Raka dubbel­haks­knutar från ca 1686!
Ladan 29 juni 2020.
Den 29 juni 2020 besökte jag även den lada som står på Rösttäkten, gårdsplatsen för litt. Ya vid storskiftet, i Sågsbo 60.76365, 15.39264, Bjursås socken. Byggnadens placering överensstämmer inte med någon av de sju byggnader som finns markerade på storskifteskartan. Det gör inte heller den andra byggnaden som finns på ortofotona från 1960 och 1975 strax nordost om den undersökta, men nu är borta. Ladan, med ett igenbyggt portlider i A-gaveln, har kanske varit en trösklada, men verkar vara ändrad i samband med omtimring. Den lutar betänkligt trots att den fått många följare genom åren. Knutarna är raka dubbelhaksknutar. Rester av gåtspår finns i mellanväggen (E). Det är uthugget som en bred fiskstjärt, men där spetsen huggits bort, så att spåret fått ett nästan rektangulärt tvärsnitt. Prov togs ur sammanlagt 11 stockar som samtliga är av gran. De stockar som har vankant har i de flesta fall huggits vintern 1685/86, i något fall möjligen vintern före. De övriga är sannolikt samtida, utom D12, som skulle kunna vara äldre (efter 1658).1 Den ursprungliga tröskladan(?) bör alltså vara byggd ca 1686.
Gåtspår hugget som stjärtgåt, men med spetsen borttagen
interiör D-E
Står det inte 'PIM' på C7?

Genealogiskt och kartografiskt

Det kan visserligen inte säkert fastställas att byggnaden verkligen är en av gårdens ursprungliga, men det är ursprungligen en gårdsbyggnad, och sannolikheten torde vara ganska stor att den kommer från "Pims" (Litt Y). Med den förvånansvärt tidiga dateringen av den kvarstående ladan och gårdsplatsens försvinnande finns skäl att försöka följa gården både bakåt och framåt genom kyrkböckerna. Det mesta av det projektet återstår,2 men redan en ytlig titt i husförhörslängderna ger ett sannolikt senario. Vid storskiftet står Jonas Daniel Danielsson för Ya.3 Denne måste vara Daniel Danielsson från Bodarne f. 1779 som 1805 gifte sig med Anna Matsdotter f. 1788 från Litt Y (Pims)4 Dottern på den gården, Anna Matsdotter (f 1778), flyttar nämligen 1805 till nr 34 där hon först står som piga, och sedan som hustru till Daniel Danielsson från Bodarna. Husförhör och kommunion antecknas likväl på föräldragården hela boken ut. De nygifta skrivs in på gården (Sågsbo 34) där en Karin Andersdotter (f. 1749) verkar ha bott något år när hon dör 1805. Anna Matsdotter står då först som brorsdotter till henne. Henns make, Daniel Danielsson från Bodarna, står skriven efter henne fastän de skrevs dit samtidigt! Att det är hennes gård de bor på framgår alltså ganska tydligt och av de ovanligt vaga anteckningarna kan man kanske ana att gården inte heller betraktades som självständig 1805. Kanske den fungerat som undantag?5 I ljuset av detta är det kanske troligt att den gamla tröskladan flyttats ut från föräldragården runt sekelskiftet 1800, när den nya gården byggdes upp. Senare har dock platsen kommit att tillhöra storskiftesgården litt Pb (Lifs Hans Hansson) (nu Sågsbo 35:4) och kan därför kanske ha flyttats t.ex därifrån senare under 1800-talet? Möjligen kan syllstockar eller åsar, som inte verkar vara ursprungliga, ge oss ett datum för flytten (flyttarna) om de provtogs och det datumet göra det ena eller andra ursprunget mer sannolikt än det andra?
Lantmäteriets ortofoto 1960
Storskiftet 1826
Lantmäteriets karta
Storskiftet 1826

Noter

1. Provet är något skadat, och några långtgående slutsatser kan inte dras på provet. Kanske fattas helt enkelt en tynande ytved?
2. Skälet att jag ville undersöka just denna byggnad var ursprungligen släktforskningsskäl, men jag hade tagit fel gård! Den jag egentligen var intresserad av är litt Y, Pims Erik Mattson född på gården intill 1784, och som var bonde där vid storskiftet 1827. Han är mina barns mormors mormors farfars far. Han gifte sig 1811 med Brita Olsdotter. Fadern är Pims Mats Andersson (f. 1754).
3. Storskiftet, Repartition: Åboernas namn s.12
4. Bjursås kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10116/A I/15 (1827-1836), fol. 159
5. Bjursås kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10116/A I/9 (1797-1806), fol. 101, fol. 109


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680

20629D 1 Lada, Pims gamla tomt, Sågsbo 35:4, Bjursås sn PCAB 20629D 2 Sweden Picea abies 1577 1685 20629D 3 T. Axelson
———— 20629D6, 1590–1657, D12, +ofullst - vk? (Se bild 9.3 MB)
———— 20629D4, 1600–1682, C13 rund (Se bild 9.3 MB)
———— 20629D2, 1628–1682, C9 (ej vk) (Se bild 9.3 MB)
———— 20629DA, 1629–1683, vad? ej vk (Se bild 9.3 MB)
———— 20629D8, 1577–1684, Eb8, +ofullst -vittrad, ej vk (Se bild 9.3 MB)
———— 20629D1, 1617–1684, C7, märkt 'PIM' ? med rödkrita (Se bild 9.3 MB)
———— 20629D3, 1618–1684, C11 - rund, +ofullst (sommarfälld) (Se bild 9.3 MB)
———— 20629D9, 1613–1685, E14 översta - hel (Se bild 9.3 MB)
———— 20629D0, 1617–1685, C5 (Se bild 9.3 MB)
———— 20629D5, 1627–1685, Dc8, bilad (Se bild 9.3 MB)
———— 20629D7, 1629–1685, Eb6 (Se bild 9.3 MB)