Liten rundtimmerlada i Sälbuo, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2020

Ladan från 1730 men omtimrad flera gånger.
Den 12 och 13 juli 2020 tog jag ett antal borrprover i en liten lada i Sälbuo, 60.45051, 14.77485. Ladan mäter 3.0 m × 3,2 m (inre mått). Röstmoder är nr 13 och väggband nr 12. Dörren sitter placerad mitt på gaveln. Gåtspåren är v-formade. Timret jag bedömer vara ursprungligt och vid timringstillfället färskt, verkar vara fällt försommaren 1730. Knutarna på detta timmer är sneda rännknutar och skallarna är formade sexkantigt, och alltså inte lämnade runda/oformade på det för sådana lador vanliga sättet. Det finns även antydan till långdrag. Ur detta timmer togs prover i A(b)51, A(b)6, B7. Hit visar sig även höra C13 (röstmodern) och C14. I röstmödrarna, som alltså torde vara ursprungliga, finns nu tomma urtag som för dubbla åsar, vilka jag inte riktigt förstår syftet med. Stockarna B1 och B2 ser ut att ha samma slags knutar och samma mått och yttersta ring, i ett fall ofullständig, från 1716. Det skulle nog kunna vara torrtallar. Från samma tid är även en golvtilja (nr 3 från B-väggen) med yttersta ring från ca 1717. Måhända också det en torrtall, men barkytan är vänd neråt och kan inte betraktas. Dessa tre stockar har betydligt fler årsringar än det från 1730. En annan grupp timmer består av B11 och C11, båda med insektsspår som visar att de varit torrträd som stått döda minst ett eller två år. (Trubbtandad(?) barkborre i C11 - ettårigt angrepp) och i B11 tallbock (eller behårad tallbock) med tvåårig larvutveckling som verkar vara avslutad.2 Dessa har båda yttersta ring från 1842 och bör ha använts tidigast 1844. Stockens tillväxtmönster har en viss "myrsignal", en kraftig tillväxtökning 1818 och ett brandljud från omkring mitten av juni 1820. Dessa tecken tyder på att den kan ha stått vid någon myråker som började odlas runt 1820, och träden, som blev reparationsvirke till ladan, torde ha stått i närheten av den. Den nuvarande platsen passar dåligt in på den karaktäristiken, och man kan misstänka att den flyttats hit någon gång mellan 1845 och 1960. En golvtilja har yttersta årsring från 1843. En omtimring med ett varvs höjning och reparation av golvet bör alltså ha skett ca 1844. Prov togs även ur väggbandet, B11 (frodvuxen gran), och C10, som båda har en med sot målad initial EMS (S är bakvänt) och ett oläsligt årtal. Ingen av dessa stockar kan tyvärr dateras. Det sågade virket i A1-A3 har inte undersökts. Förmodligen har ladan timrats om i början på 1900-talet att döma av kombinationen sågsnitt och pärttak. Ladan syns på Lantmäteriets ortofoto 1960.
Spår av tallbock (Monochamus sutor) eller behårad tallbock (Monochamus galloprovincialis) i tall som dött vintern 1842/43. Den har behövt två sommrar för att kläcka. Den fullvuxna insekten har gnagt sig ut genom det cirkelrunda hålet.
Spår efter en liten barkborre (måhända trubbtandad barkborre, Orthotomicus proximus?) i en tall som dött vinterhalvåret 1842/43)

Noter

1. D.v.s den av dörren delade stocken till vänster utifrån sett, alltså den som är knutat mot B-väggen.
2. Ehnström, B: Insektsgnag i bark och ved, SLU 2002, ss. 292 f, 386


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 2 1 0.2 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

207A 1 Lada, Sälbuo, Floda sn PISY 207A 2 Sweden Pinus sylvestris 1562 1843 207A 3 T.Axelson
———— 207A02, 1591–1715, B2. brunaktig. brandljud. yttersta ofullst? vk? (Se bild 5.9 MB)
———— 207A03, 1562–1716, B1 (Se bild 5.9 MB)
———— 207A09, 1567–1716, Tilja B3, + ofullst vk?. (Se bild 6 MB)
———— 207A00, 1621–1729, Ab5, yttersta ofullst. (Se bild 5.9 MB)
———— 207A01, 1671–1729, Ab6 (Se bild 5.9 MB)
———— 207A08, 1682–1729, C13::RM . dubbla urtag för åsar!, +påbörjad (Se bild 6 MB)
———— 207A07, 1686–1729, C14. +påbrjad. återanvänd? (Se bild 6 MB)
———— 207A04, 1687–1729, B7. +påbörjad (Se bild 5.9 MB)
———— 207A12a, 1726–1819, B11. brandljud ca mitten juni 1820 (Se bild 2.6 MB)
———— 207A11, 1733–1842, C11 vk. -trubbtandad? barkborre (Se bild 2.6 MB)
———— 207A12b, 1743–1842, B11,vk, -tallbock (Se bild 2.6 MB)
———— 207A10, 1751–1843, Tilja B7?, vk? (Se bild 6 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in 207A.fil and reference:
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,37 and with overlap >= 42 
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,60 12,68  281  44  based on 12 members
207A00  0,38  4,18  108   4  1729 Ab5, yttersta ofullst.
207A01  0,47  4,01  58   3  1729 Ab6
207A02  0,37  4,40  124   3  1715 B2. brunaktig. brandljud. yttersta ofullst? vk?
207A03  0,45  6,23  154  23  1716 B1
207A04  0,54  4,10  42   5  1729 B7. +påbörjad
207A07  0,63  5,19  43   7  1729 C14. +påbrjad. återanvänd?
207A08  0,50  3,82  47   2  1729 C13::RM . dubbla urtag för åsar!, +påbörjad
207A09  0,61  9,32  148  33  1716 Tilja B3, + ofullst vk?.
207A10  0,47  5,12  92   6  1843 Tilja B7?, vk?
207A11  0,41  4,69  109   9  1842 C11 vk. -trubbtandad barkborre?
207A12a  0,39  4,03  93   1  1819 B11. brandljud ca mitten juni 1820
207A12b  0,37  3,98  99   1  1842 B11,vk


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
207A10.pos dated to 1843 with corr >= 0,45 and with overlap >= 92 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,55  6,27  92   8  based on 6 members
se007   0,49  5,30  92   3  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Slsfl-PI  0,48  5,14  92   4  Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines          PISY/Slfl  2 
SödraDal  0,47  5,12  92   6  Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
FlodaSn0  0,47  4,99  92   4  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
Kungsber  0,47  4,98  92   1  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
Prostpar  0,45  4,80  92   3  Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY/PRP  2 


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of 207A11 & 207A12 dated to 1842 with corr >= 0,41 and with overlap >= 116 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,52  6,50  116  12  based on 5 members
se007   0,48  5,89  116  10 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Petmyra  0,46  5,54  116  12 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna             PISY/PM   2 
SödraDal  0,44  5,22  116  10 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
SolorNor  0,43  5,03  116   5 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
FlodaSn0  0,41  4,76  116   5 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2