Stallada av stugtimmer, Heo, Forsen, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2020

Stalladan delvis av stugtimmer från ca 1872

Den 3 oktober 2020 tog jag några borrprover i stalladan längst österut på Heo väster om Forsen, 60.46593, 14.65535. Ladan är av timmer med inre mått 4,5 m × 4,2 m, och ett anslutet stall bakom C-vägen med inre bredd ca 2,1 m. Stallet är delvis av brädor, men byggt samtidigt med ladan med vissa genomgående timmer. I ladan kan man se att nedre delen av röstet och de nedre stockarna har varit klinade på ett diagonalställt ribbverk. På dessa stockar finns också rester av rödfärg på utsidan. Urtag för takbjälkar syns också. Dessa delar har sannolikt ingått en stuga, vars mått verkar ha varit identiska med den nuvarande byggnadens laddel. Av övriga varv ser några nya ut, medan andra har en grånad som tyder på enstaka år av väder och vind, men nog inte ingått i någon annan byggnad. Ytterligare andra stockar verkar vara återanvända från någon annan byggnad (ej undersökta). Jag tog prov ur flera stockar av det förmodade stugtimret, som alla visar sig ha yttersta ring från 1871. Två prov ur det timmer som ser nytt ur har yttersta ring från 1887 medan det grånade har yttersta ring från 1885. Den nuvarande ladan bör därför ha byggts senast ca 1888, men det är kanske troligt att stugan rivits redan senast 1886, eftersom ladbygget tycks ha varit påbörjat då. Knutningen är i huvudsak gjord med enkelkattknutar och skallarna kapade med en grovtandad såg.

Före omarronderingen stod ladan på Ovanmejdan 3:27,1 som motsvarar Storskiftesgård Litt C. Vid Storskiftet 1812 hör det dock till Litt M.2 Sannolikt är det Klockar Per Olssons och Anna Persdotters stuga, med anknytning till "Lindkvistes" (Storskifte Litt M). Se vidare undersökningen av Pers stuga.

Stugtimret har varit klinat på ett diagonalt ribbverk.
Del av knutkedjan A-B sedd från tre håll. Skallarna har kapats med en mycket grovtandad såg och långdragen löper delvis ut under skallarna. En blek rest av rödfärg är kvar.

Noter

1. Ekonomiska kartan Björbo J133-13E1h72 1970
2. Storskifte 20-FLO-19, 1812


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

20AA 1 Stallada av stugtimmer, Heo, Floda sn PISY 20AA 2 Sweden Pinus sylvestris 220 1784 1887 20AA 3 T. Axelson
———— 20AA01, 1788–1871, C3 - stugtimmer (Se bild 5.5 MB)
———— 20AA00, 1790–1871, C4 - stugtimmer (Se bild 5.5 MB)
———— 20AA03, 1791–1871, C6 - stugtimmer (Se bild 5.5 MB)
———— 20AA02, 1798–1871, C4b - stugtimmer (Se bild 5.5 MB)
———— 20AA04, 1784–1885, C8 något grånat - ej stugtimmer (Se bild 5.5 MB)
———— 20AA07, 1835–1887, C11 (nytt timmer) (Se bild 1.7 MB)
———— 20AA06, 1852–1887, C10 - nytt timmer (Se bild 1.7 MB)
2 1 0.2 0.1 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

20AA 1 Stallada av stugtimmer, Heo, Floda sn PCAB 20AA 2 Sweden Picea abies 220 1738 1885 20AA 3 T. Axelson
———— 20AA05, 1738–1885, C9 - grånat, ej stugtimmer -PCAB (parti med 32 smala svårskiljbara ringar är lämnade omätta) (Se bild 5.5 MB)