Prover från Vilkesbacka, Aspeboda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2021

Ursprunglig rapport mars 2021: Den 7 mars 2021 fick jag fem borrprover och ett sågprov, alla av tall, från Vilkesbacka, 60.5525, 15.5293 i Aspeboda socken av Stefan Östberg för dendrokronologisk datering. Ingen närmare precicering om var i byggnaden proven hämtats angavs. Sågprovet innehöll endast 45 årsringar och kunde inte dateras. Borrproven har alla vankant, men olika årtal för yttersta årsring 1747, 1710, 1746, 1739 och 1746. I proven har kunnat mätas mellan 70 och 127 årsringar. Träden kan ha vuxit i olika bestånd. I de flesta fall i en torr och varm miljö, som gör att de dendrokronologiskt får en skenbart sydlig proviniens, ett fenomen som jag iakttagit flera gånger på Tunaslätten och de låglänta jordbruksområdena däromkring. Stocken från 1710 (fälld/död försommaren 1711)1 bör vara återanvänt eller från en äldre byggnadsfas. Provet med yttersta ring från 1739 uppvisar en svag blånad i yttersta veden, och avviker i tillväxtmönstret tydligt från de andra, med sin mer normala dalaprofil. Den kan mycket väl vara flottad från Siljansområdet eller nedre Västerdalarna, även om det inte heller kan uteslutas att det är en mer lokal torrtall som stått på exempelvis skuggad moränmark i något norrläge. Skillnaden på ett år mellan de återstående proven torde visa att byggnaden uppförts av timmer som fällts under minst två år, och byggnaden (den undersökta byggnadsdelen) kan således vara uppförd tidigast 1748.

Kommentarer september 2021 efter att jag sett programmet: Ovanstående undersökning genomförde jag utan att veta något närmare om var i huset proven var tagna, bara att det var Vilkesbacka. Inte heller visste/uppfattade jag att det i själva verket var fråga om två olika hus. Undersöknigen föranleddes av förberedelserna inför TV-programmet "Det sitter i väggarna" (Baluba), som sändes i SVT 9 september 2021.2 Den provtagning som görs i programmet är (naturligtvis) demonstration, men visar både provtagning med Bartholinborr och med tillväxtborr, och beskrivs i programmet 23:30-25:59 och 27:36-28:59. Där framgår att prov 2, som dateras 1711 (försommar), kommer från vinden på flygelbyggnaden. Det är från en uppenbart återanvänd, fint hyvlad rast. När jag nu granskar min datering ser jag att det i provet faktiskt finns en något påbörjad ring från 1711. Trädet dog alltså ungefär i juni månad 1711, men ytveden är något mörknad, och kanske kan man inte utesluta att det självdog och användes som torrtall ett fåtal år senare, men mörknaden kan också ha uppstått på andra sätt - virket är ju uppenbarligen återanvänt.

Prov 1 kommer från syllstock D, som sitter skyddad. Provtagning från utsidan, såsom visas i programmet är en nödlösning, som oftast ger defekta prov, men för demonstrationen är det ju lämpligt! (Borrkärnan från utsidan av C1 som togs med Bartholinborr i programmet saknar, redan av vad som framgår av tv-bilden (24:56), vankant (yttersta veden) och kasserades.

Ett prov togs i ett av hammarbanden/väggbanden (översta stocken på långsidan) i flygeln, och andra prov togs i ej återanvänt timmer i mangårdsbyggnaden och gjordes för att verifiera undersökningen som tidigare gjorts av Bertil Israels, och som refereras till i programmet (5:38), men som bara omfattade något enstaka prov. Eftersom min undersökning bekräftade den redan genomförda, fanns förstås ingen anledning att fördjupa sig i detta i ett TV-program där man på ett begränsat antal minuter förstås måste sovra hårt bland detaljerna.

Noter

1. Korrigering: I den ursprungliga rapporten hade jag förbisett den påbörjade 1711 års ring, och skrev därför olyckligtvis "fälld vintern 1710/1711". Notera att bild på provet är tillgängligt via länk under diagrammet sist i rapporten.
2. Det sitter i väggarna: Bergsmansgården Vilkesbacka i Falun, Dalarna (tillgängligt till 18 sept 2023)

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationer och mätvärden

Prov 1 ger bästa passning mot några dalareferenser 1747, men inte särskilt bra. Dateringen är mycket sannolik, men kanske inte fullt säker enligt kriterierna:

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 213A01.pos
dated to 1747 with corr >= 0,31 and with overlap >= 96 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,42  5,22  126   2  based on 8 members
se007   0,40  4,85  126   2  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
GagnefSo  0,38  4,53  126   3  Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
SodraDal  0,36  4,34  126   1  Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed305  0,36  4,27  126   1  Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
Bingsjo  0,32  3,80  126   1  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga mm (B. Israels, T Axelson) P
Kungsber  0,32  3,74  126   0  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
OegPI20  0,31  3,21  97   0  Östergötland PISY - Kolmården, Tåby, St Hjälmmossen mm, T. Axelson  
NLPISY03  0,31  3,14  96   4  Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
Prov 2 bär, som flera andra av proven, tecken på P-signal(tendens till falska ringar), och passar bäst mot gotländska referenser. Dateringen kan nbetraktas som sannolik, men kanske inte fullt säker. Den passar dock även mot prov 1 (corr:0.53 T:5.1).

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 213A02.pos
dated to 1710 with corr >= 0,35 and with overlap >= 56 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,54  5,25  69  11  based on 7 members
se005   0,47  4,40  69   4  Gotland (Lunds Universitet, extraterestrial), PISY          
swed022w  0,45  4,09  69   1  Gotland (Schweingruber), PISY                     
swed305  0,41  3,64  69   1  Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
Prostpar  0,40  3,25  56   6  Prostparken in Svärdsjö, Dalarna, Israels, B, PISY, 150m       
Kungsber  0,39  3,48  69   6  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
se007   0,37  3,30  69  12  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
SodraDal  0,35  3,04  69   0  Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
Prov 3 har också en skenbart sydöstlig proviniens, och ger något bättre värden än föregående, och bör kunna anses säker:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 213A03.pos
dated to 1746 with corr >= 0,41 and with overlap >= 78 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,58  6,30  82  16  based on 7 members
Sissh041  0,51  5,23  78  13  Sisshammar (T. Andreasson), PISY                   
Kungsber  0,50  5,12  82   4  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
ESVEALAN  0,47  4,70  82   4  East Svealand (Östra svealand o nordöstra götaland) kombination (L-Å L
se005   0,44  4,36  82  11  Gotland (Lunds Universitet, extraterestrial), PISY          
se007   0,43  4,30  82   7  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
OegPI20  0,42  4,19  82   1  Östergötland PISY - Kolmården, Tåby, St Hjälmmossen mm, T. Axelson  
swed302  0,41  3,96  82   4  NAMDO 1 Nämdoe Stockholm archipelago L-Å Larsson PISY, 30 m     
Prov 4 låter sig väl dateras mot ett flertal dalareferenser 1739. Den ger intryck av att ha vuxit mer höglänt än de övriga. den obetydliga blånaden och åldersskilnanden utesluter inte att det är fråga om flottningsvirke från någon av dalälvarna.

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 213A04.pos
dated to 1739 with corr >= 0,43 and with overlap >= 118 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,50  6,22  118  13  based on 7 members
GagnefSo  0,49  6,13  118  12   Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
SodraDal  0,49  6,04  118  17   Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
BjorboGr  0,46  5,65  118  15   Björbo+Grangärde (=Swed305+material från grangärde), PISY, T. Axelson 
se007   0,46  5,64  118   8   Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
swed305  0,45  5,37  118  16   Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
FlodaSn0  0,44  5,22  118  10   Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
Grangard  0,43  5,14  118  11   Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
Prov 5 har en mycket säker datering med ytersta ring från 1746 och en skenbar sydöstlig provins.

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 213A05.pos
dated to 1746 with corr >= 0,40 and with overlap >= 86 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,61  8,16  115   8  based on 8 members
se005   0,53  6,62  115   4  Gotland (Lunds Universitet, extraterestrial), PISY          
swed022w  0,50  6,09  115   3  Gotland (Schweingruber), PISY                     
swed302  0,49  6,02  115   8  NAMDO 1 Nämdoe Stockholm archipelago L-Å Larsson PISY, 30 m     
Kungsber  0,49  5,95  115   7  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
se007   0,45  5,39  115   6  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
NLPISY03  0,42  4,24  86   0  Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
swed305  0,41  4,77  115   3  Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
GvleC_pi  0,41  4,71  115   7  Hamrånge & Hille, östra Gästrikland (T. Axelson 2012) PISY      
Om man jämför varje prov med ett medelvärde av de övriga sedan prov 4 uteslutits, får man följande resultat:
Cybis CDendro (Nov 25 2020), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 5 checked members (=all members) of the collection 213A.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 


Minimum overlap used when finding best match: 50
        Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC
213A01  127   0 125  0,37  4,5  0,36  4,3  0,36  4,3  0,38  4,5  0,37  4,4  0,63  9,4  0,39
213A02  70   37  69  0,54  5,2  0,54  5,2  0,56  5,6  0,53  5,1  0,54  5,2  0,68  8,5  0,53
213A03  83   1  82  0,46  4,6  0,43  4,2  0,51  5,3  0,47  4,7  0,47  4,7  0,66  13,0  0,46
213A04  119   8 118  0,39  4,6  0,39  4,6  0,39  4,6  0,40  4,7  0,39  4,6  0,64  4,1  0,38
213A05  116   1 115  0,38  4,4  0,36  4,1  0,32  3,6  0,37  4,2  0,36  4,0  0,63  5,8  0,37
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (5 samples): 0,43 Standard deviation interval 0,36 - 0,49
All member offsets are at points of best match!

Medelkurvan av dessa (prov 4 uteslutet) ger detta korrelationsmönster på en karta:
Om vi inte vetat bättre hade en gissning kunnat leda oss till den svenska ostkusten, vilket uppenbarligen inte är sant!

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740

213A 1 Vilkesbacka mangårdsbyggn, Aspeboda sn W PISY 213A 2 Sweden Pinus sylvestris 1621 1747 213A 3 T. Axelson 213A #### 60.5525, 15.5293. Borrprov 5mm fr S.Ö 2021-03-07
———— 213A02, 1641–1710, (Se bild 7.8 MB)
———— 213A04, 1621–1739, (Se bild 7.8 MB)
———— 213A05, 1631–1746, (Se bild 7.8 MB)
———— 213A03, 1664–1746, (Se bild 7.8 MB)
———— 213A01, 1621–1747, (Se bild 7.8 MB)