Rest av en lada nära Risholn, Leksands sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2021

Hög tid att dokumentera denna lada från ca 1754!
Dubbelhaksknut med sneda hak
På slutet har ladan möjligen använts som stall?

Den 6 april 2021 tog jag några borrprover (tillväxtborr, 5 mm) i resterna av en lada som haft tegeltak och ligger söder om Görastäkten strax väster om Risholn, 60.79066, 15.17632, Leksands socken. Prover togs ur det som återstod vid gaveln i det nordöstra hörnet (vägg B nära BC knuten). Fyra av dessa kunde dateras, två av gran (torrgranar) och två av tall. De båda tallproven, som satt högre upp i gaveln har båda yttersta ring från 1753, medan granproven har i ena fallet en ofullständig ring från 1753 och i det andra tynande yttersta ringar, möjligen en ofullständig för 1753. Tallproven är blånade och insektsspår möjligen efter tolvtandad barkborre och på granstockarna efter bl.a tallbock (korta gnagspår och inga flyghål vad jag kunde se), gör det troligt att torrträd och/eller vindfällen använts. Timringen kan därför ha skett fram på hösten 1754, men något år senare är säkert fullt möjligt. I fält kunde jag inte säkert avgöra var ladans ingång varit, men på Lantmäteriets historiska flygfota från omkring 1960 syns en utbyggnad (vidbyggt stall?), på motsatt gavel, varför ingången måste ha varit på västra långsidan, vilket gör att den undersökta norra gaveln är vägg B. På samma bild framgår att det funnits en mindre lada strax intill, på andra sidan körvägen. Ladan är byggd av rundtimmer med sneda dubbelhaksknutar.

Enligt Ekonomiska kartan hörde ladan till Söder Bergsäng 18:1 (Storskifte litt S) före omaronderingen.1 På Storskifteskartan finns ingen lada markerad på platsen, så den bör ha flyttats dit efter Storskiftet.

1. Ekonomiska kartan 13F Falun 8d SLÄTTBERG

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Mätvärden


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

214A 1 ladruin i Risholn, Leksands sn PISY 214A 2 Sweden Pinus sylvestris 375 m 1669 1753 214A 3 T. Axelson
———— 214A04, 1669–1753, (Se bild 7.2 MB)
———— 214A05, 1689–1753, (Se bild 7.2 MB)
2 1 0.2 0.1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

214A 1 ladruin i Risholn, Leksands sn PCAB 214A 2 Sweden Picea abies 375 m 1646 1752 214A 3 T. Axelson
———— 214A00, 1646–1751, +tynande (Se bild 7.2 MB)
———— 214A02, 1650–1752, +ofullst (Se bild 7.2 MB)