Rest av torvlada på Tingsmyr, Leksands sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, våren 2021

Ladan i april 2021

Den 6 april 2021 tog jag några borrprover (tillväxtborr, 5 mm) i resterna av en torvlada på Tingsmyr nära Risholn i Leksands sn. På myren finns ett stort antal lador i olika grader av förfall, och denna, 60.78664, 15.16882, var bland dem jag valde godtyckligt bland några jag bedömde möjliga att datera under den begränsade tid jag hade till förfogande.1 Ladan mäter 4,6 × 3,3 meter, med en hög dörr i minst 12 varv, på spikade gåtar centralt på långsidan. Knutarna är raka enkelkattknutar på bilat timmer. En ram/takstol har utgjort röste. Om det varit öppet eller haft brädor spikade på, kunde jag inte avgöra.

De provtagna väggtimmerstockarna är sinsemellan olika, både gran och tall, och har yttersta ring från antingen 1826 (i två fall ofullständiga) eller 1827. Orsaken till den sannolika beståndsspridningen och åldersskillnaden är inte uppenbar. Timringen bör ha skett ca 1828 men vad det ursprungligen var för en byggnad och när den blev torvlada vet jag inte. Bristen på fönster utesluter fäbostuga. På gavel B finns inskuret vad jsg uppfattar som EAS 1829. En annan inristning daterad 1919-06-27, strax intill dörren, verkar avsågad, vilket gör att man kan förmoda att dörröppningen vidgats någon gång efter det datumet – möjligen i samband med utflyttningen på myren?

Git(?) 24/6 1919 – en midsommarhyllning! (månne allena i buan?)
1829 EAS – skulle kunna avse byggnadsåret

Noter

1. Se även Axelson, T: Rest av två torvlador på Tingsmyr, Leksands sn, Dendrokronologisk undersökning

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Mätvärden och korrelationer

214D02 (PISY) ger TTest mellan 6 och 8,4 mot 9 regionala kurvor, d.v.s synnerligen starka värden. Granproverna är betydligt svagare. Med en referens bestående av en kombinbation av de tre grankurvorna DalarPC + GRHE(=Nitten, Grangärde finnmark) + ITRDB:norw017 (Trysil):

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between smples in 214D_PCAB.fil and
mean of DalarPC + GRHE + norw017 as reference dated to 2006 with corr >= 0,25 and with overlap >= 29 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,44  5,55  129   4  based on 4 members
214D03  0,53  3,23  29   3  1827 PCAB
214D04  0,46  5,32  107  21  1825 +ofullst, PCAB
214D01  0,38  3,10  58   2  1826 PCAB
214D00  0,25  2,84  127   4  1825 +ofullst/vittrad. PCAB

Det svaga provet 214D00, verkar ha en utpräglad "höghöjdsignal" och om man kombinerar Jämtland historish PCAB och den höglänta men mer närbelägna Nitten-referensen, så ger det ganska goda värden:

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references PCAB and
214D00.pos dated to 1825 with corr >= 0,29 and with overlap >= 102 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,49  6,19  121   8  based on 2 members
JAEMTUA_  0,44  5,28  121   6  Jämtland, historisch  (>5 prov)          PCAB
GRHE-pca  0,29  3,02  102   6  GRHEpc 1 Svalbod fr Nittten, nu Grangärde hbg    PCAB

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

214C 1 torvlada, Tingsmyr, Slättberg, Leksands sn PCAB 214C 2 Sweden Picea abies 400 m 1698 1827 214C 3 T. Axelson
———— 214D00, 1698–1825, +ofullst/vittrad. PCAB (Se bild 5.1 MB)
———— 214D04, 1718–1825, +ofullst, PCAB (Se bild 5.1 MB)
———— 214D01, 1768–1826, PCAB (Se bild 5.1 MB)
———— 214D03, 1798–1827, PCAB (Se bild 5.1 MB)
2 1 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

214D 1 torvlada, Tingsmyr, Slättberg, Leksands sn PISY 214D 2 Sweden Pinus sylvestris 400 m 1709 1827 214D 3 T. Axelson
———— 214D02, 1709–1827, PISY (Se bild 5.1 MB)