Tiondeladan vid Nås prästgård

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2021

Tiondeboden vid Nås prästgård av timmer fällt vintern 1784/85

Den 7 maj 2021 tog jag sammanlagt borrprover ur 10 stockar (tillväxtborr, 5 mm) i tiondeladan vid Nås prästgård, 60.45114, 14.49504. Proverna är samtliga av tall. Prov togs ur tre stockar nere, innanför dörren, ur sex stockar i gavel B (västra) på loftet, både i de lägre och i röstet för att utesluta någon senare höjning. Röstmodern har en avvikande knut, och skulle möjligen kunna vara ilagd senare, men det har inte undersökts. Åsen närmast vägg C undersöktes också. Alla utom ett kan dateras med fullständig yttersta ring från 1784, och träden fälldes under vintern 1784/85. Det återstående har en osäker, tynade yta med sista synliga ring från 1765, men troligen en tillväxtkollaps strax innanför snarare än återanvänt. Boden är blocktimrad med sneda hak i knutarna (dubbelhak eller med katt(er), inte närmare undersökt). Endast sällsynt hittas märken efter knutdelens blockning, och bilningen verkar på insidan i stor utsträckning ha skett med stocken i läge (ej vänd). Man kan därför inte utesluta att timringen skett direkt på plats och sedan aldrig nerplockats. Inga blånader eller andra tecken på utdragen lagring kunde ses. Boden kan därför möjligen ha stått färdig redan vid skörden 1785, och kanske inte senare än påföljande år, varvid dess föregångare torde ha blivit överflödiga. Timret på prästgårdsvinden är också i huvudsak fällt samma vinter, men den byggnaden kan inte ha blivit färdig förrän tidigast 1786 (utifrån dendrokronologin1 - arkivstudier kunde möjligen ge ett mer entydigt besked). Man kan kanske förmoda att tiondeboden inte togs i bruk innan prästgården var inflyttningsbar på den nya platsen. Den gamla tomten är området bakom sockenmagasinet.

På västra gavelväggen på loftet finns en notering "Omtakning af huset skedde med början den 30 april tills den 8 maj 1906"

Korsglugg från ca 1785.
Knutkedja BC på loftetmed spår efter att knutdelen först blockats.
Storskifteskartan uppmätt 1803. Nr 5 är "Gamla Hustomten med Humblegård"
Överlägget visar att mangårdsbyggnad och tiondebod står på samma plats. En lika stor byggnad stod som andra flygel.
Nutid
1. Axelson, T: Nås prästgård, Dendrokronologisk undersökning maj 2021

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationer och mätvärden


Jump to End-of-report
2021-05-09 21:40:06 Cybis CDendro (Nov 25 2020), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMIT
Correlations between each of 9 checked members (=all members) of the collection C:\Users	axel\Documents\Dendro
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
        Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC
215B00  69   0  68  0,59  5,9  0,58  5,7  0,60  6,1  0,53  5,0  0,57  5,6  0,71  5,7  0,58
215B01  52   0  51  0,51  4,1  0,40  3,0  0,35  2,6  0,32  2,3  0,39  2,9  0,69  2,8  0,48
215B02  81   0  80  0,53  5,6  0,55  5,7  0,58  6,3  0,55  5,7  0,55  5,8  0,69  6,4  0,53
215B03  68   0  67  0,55  5,3  0,54  5,1  0,55  5,4  0,50  4,6  0,54  5,0  0,70  22,6  0,56
215B04  104   16  88  0,41  4,1  0,28  2,7  0,29  2,8  0,32  3,1  0,32  3,1  0,70  0,5  0,43
215B05  69   0  68  0,68  7,5  0,70  7,9  0,70  8,0  0,68  7,4  0,69  7,6  0,75  22,6  0,69
215B06  105   0 104  0,63  8,1  0,62  7,9  0,62  7,9  0,62  8,0  0,62  7,9  0,70  15,8  0,63
215B08  103   0 102  0,67  8,9  0,63  8,2  0,58  7,1  0,54  6,3  0,60  7,5  0,78  11,1  0,66
215B09  73   0  72  0,66  7,4  0,68  7,6  0,65  7,2  0,57  5,8  0,64  6,9  0,76  11,8  0,68
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (9 samples): 0,58 Standard deviation interval 0,49 - 0,67
All member offsets are at points of best match!


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 215B_PISY.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,50 and with overlap >= 51 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,78 13,28  119  39  based on 9 members
215B06  0,69  9,69  104  14  1680-1784 B19 (RM+1)
215B08  0,64  8,38  102   7  1682-1784 A21 (golv+11)
215B05  0,63  6,63  68  15  1716-1784 A16, 6 öv loftgolv
215B03  0,62  6,44  67  17  1717-1784 A14 (4 öv loftgolv)
215B09  0,61  6,45  72  12  1712-1784 Ås C1 mot B
215B02  0,60  6,54  80   9  1704-1784 A6c
215B00  0,57  5,69  68   9  1716-1784 A5c, mitten th om dörr (utifr sett)
215B01  0,54  4,49  51   4  1733-1784 A5c
215B04  0,50  5,76  103   2  1665-1768 A15 (5 öv loftgolv) -tynande?


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
215B04.pos dated to 1768 with corr >= 0,45 and with overlap >= 103 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,52  6,16  103   8  based on 6 members
BjorboGr  0,55  6,59  103   6 Björbo+Grangärde (=Swed305+material från grangärde), PISY, T. Axelson 
swed305  0,53  6,29  103   1 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
SodraDal  0,50  5,76  103   2 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed336  0,48  5,47  103   8 Safsnas, Dalarna
Grangard  0,47  5,42  103   6 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
se007   0,45  5,11  103   3 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

215B 1 Tiondeboden, Nås prästgård PISY 215B 2 Sweden Pinus sylvestris 1665 1784 215B 3 T. Axelson
———— 215B04, 1665–1768, A15 (5 öv loftgolv) -tynande? (Se bild 5.3 MB)
———— 215B06, 1680–1784, B19 (RM+1) (Se bild 4.1 MB)
———— 215B08, 1682–1784, A21 (golv+11) (Se bild 4.1 MB)
———— 215B02, 1704–1784, A6c (Se bild 5.3 MB)
———— 215B09, 1712–1784, Ås C1 mot B (Se bild 4.1 MB)
———— 215B00, 1716–1784, A5c, mitten th om dörr (utifr sett) (Se bild 5.3 MB)
———— 215B05, 1716–1784, A16, 6 öv loftgolv (Se bild 5.3 MB)
———— 215B03, 1717–1784, A14 (4 öv loftgolv) (Se bild 5.3 MB)
———— 215B01, 1733–1784, A5c (Se bild 5.3 MB)