Härbre, Noret, Mora

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj & december 2021

© foto: Stefan Östberg

Härbret i Mora Noret timrat 1554 eller åren därefter.

Den 9 maj 2021 erhöll jag från Stefan Östberg tre prov ur ett härbre, 61.00626, 14.58587 , i Noret, Mora. Proven togs i B6, A8, C8. De ur A8 och B6 har yttersta fullständiga ring från 1551, med enstaka cellager utanför. Provet ur C8 har en ofullständig (skavd) ring från 1554, och kan vara huggen tidigast denna sommar.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationer och mätvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 215CC.fil and
se007 dated to 1888 with corr >= 0,53 and with overlap >= 162 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,67 11,94  173  32  based on 3 members
215CC01  0,53  7,89  162  20  1551 A8. möljigen påbörjad nästa ring
215CC02  0,53  7,88  163  12  1553 C8, +ofullst
215CC00  0,53  8,00  170   6  1551 B6, +påbörjad/skavd (z r22 möjligen skönjbar i micr)

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550

215CC 1 Härbre, Noret, Mora sn PISY 215CC 2 Sweden Pinus sylvestris 1380 1553 215CC 3 T. Axelson
———— 215CC00, 1380–1551, B6, +påbörjad/skavd (z r22 möjligen skönjbar i micr) (Se bild 3.3 MB)
———— 215CC01, 1389–1551, A8. möljigen påbörjad nästa ring (Se bild 3.3 MB)
———— 215CC02, 1387–1553, C8, +ofullst (Se bild 3.3 MB)