Frambyggt 1500-talshärbre, Fåsås, Mora

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2021, uppdaterat dec 2021

© foto: Lars Jönses

Det frambyggda härbret hösten 2015 nu daterat till sommaren 1544!

Den 9 maj 2021 erhöll jag från Stefan Östberg tre prov ur ett frambyggt härbre, 60.9701, 14.79967, på Stickopers Rullgards i Fåsås, Mora. Proven togs i A2, D5, C6. De dateras med sista ring för 1544, 1541 och 1544. En granskning av de yttersta ringarna med lupp visar att höstveden i 1544 års ring i de båda prov den finns inte är färdigbildad, utan fällningen torde ha skett under hög- till sensommaren 1544, och barken torde ha kunnat fläkas av relativt lätt. Det tredje provet har en ytlig barkskada som är orsaken till att några yttersta ringar fattas. Av de ytor jag ser finns inga spår av väta, så jag förmodar att timringen bör ha skett under samma sommar och taket nog kommit på innan vintern.

Frambygnaden på härbren (inte loftbodar) förknippas vanligen med 1600-talet, och det tidigare äldsta kända exemplet är härbret från Prästbodarna, 1588, på Rättviks gammelgård.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationer och mätvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between available samples 215CE.fil and
se007 dated to 1888 with corr >= 0,41 and with overlap >= 108 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,67 10,47  137  45  based on 3 members
215CE01  0,60  8,24  122  32  1419-1541 D5
215CE00  0,52  6,24  108  23  1436-1544 A2
215CE02  0,41  5,22  137   8  1407-1544 C6

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540

215CC 1 Frambyggt härbre, Fåsås, Mora sn PISY 215CC 2 Sweden Pinus sylvestris 1407 1544 215CC 3 T. Axelson
———— 215CE01, 1419–1541, D5, +rester av ytterligare? (skadat prov) (Se bild 2.7 MB)
———— 215CE02, 1407–1544, C6 (Se bild 2.7 MB)
———— 215CE00, 1436–1544, A2 (Se bild 2.7 MB)