Lada (vedbod) Finntorpet, Gagnefs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2021

Ladan i juli 2021 med olika knutar i nedre och övre delen
Den 14 juli 2021 besökte jag Finntorpet och tog åtta borrprov (tillväxtborr, 5 mm) i en lada/vedbod där 60.48149, 15.09686. Ladan mäter 2,9 × 2,95 m och har den 95 cm breda dörröppningen, som vidgats neråt, centralt placerad på gaveln. Mellan röstena finns 9 åsar. Min uppmärksamhet väcktes av att två olika slags knutar använts. De nedre varven har rännknutar (ladknutar) med i stort sett naturligt runda skallar, medan de övre varven har raka dubbelhaks (eller enkelkatts?)knutar med fyrkantiga skallar och mjuk "halsning". Fyra prover togs i det nedre och fyra i det övre inklusive röstet. Det nedre timret är mycket tätvuxet i ytan, med delvis svårskiljbara ringar. I detta timmer är sista identifierade ring från försommaren 1846. Det övre finns i två fall påbörjad ring 1848 - fällning bör ha skett i juni månad. Det finns dock modergångar efter en relativt stor barkborre (troligen skarptandad eller möjligen trubbtandad barkborre), som blivit avbrutna innan larverna kläkts. Tillhörande blånad i splintveden syns tydligt på provet som togs intill gångsystemet. Angreppet visar att virket legat obarkat en tid - kanske någon månad, och timringen (barkningen) kan antas ha skett på högsommaren 1848. Detta timmer har tillräckligt breda ringar i ytveden för att dateringen av yttersta ring skall kunna anses helt säker. Det nedre timret är däremot så tätvuxet/tynande, att dateringen av sista ring till våren 1846 möjligen skulle kunna vara något år för tidigt. Med detta förbehåll verkar det ändå som om de första ca 8 varven timrades med ladknutar av tynande tallar sommaren 1846, och att arbetet fortsatte sommaren 1848, gissningsvis av någon annan, som föredrog att timra med blockknutsteknik, och använde något mindre tynande tallar (annat bestånd?). Om de nedre varven verkligen stått två år innan ladan gjordes färdig, så bör de i så fall ha varit täckta på något sätt, då de nog inte är nämnvärt väderbitna.

Baksidan visar att framsidans nedersta varv måste ha sjunkit samman.
Dörren är senare omgjord. Ursprungligen tycks tröskeln ha suttit i femte varvet!
A18 i röstet, med ett ofullständigt barkborreangrepp - skarptandad eller trubbtandad? Borrstålets diameter är 9,5 mm.

Finntorpet

Om Finntorpet skriver Forsslund:

Finntorpet egs och brukas nu av Ljurås och Ljurmobönder. Det sägs att Ljuråsgubbarna enade sig om att riva eller bränna pörtet, som en finne byggt där, för att anlägga ett fäbodställe; när finnen gick från sin brända gård , vände han sig om och spådde att där skulle brinna vart 40:onde år – och så har det gjort. En gång blev en 3 kullor innebrända – av finnar trodde man –, och det lilla som fanns kvar av dem begrovs i samma kista. Andra säga att de innebrända var inte mindre än 9 och att det hände på 1600-talet.1

Finntorpet uppodlades troligen i slutet av 1640-talet, men tidigast omnämnt 1655 och kallades då "Digerbergstorpet". 1661 beboddes det av finnen Per Pålsson. 1670 såldes det till en bonde i Stora Tuna, och bytte sedan ägare flera gånger.2 Den nu undersökta byggnaden är således långt senare än finnbosättningen, och det gäller sannolikt alla kvarstående byggnader.

Noter

1. Forsslund, K-E: Med Dalälven från källorna till havet, S. Gagnef s. 148
2. Norell, Maria; Sundström, Kjell: Kulturmiljöer i Gagnefs kommun: Kulturhistorisk miljöanalys: Dalarnas museums serie av rapporter: 17, 1993, s. 28

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro (Nov 25 2020), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6
Correlations between each of 8 checked members (=all members) of the collection 217B.fil 
and the rest of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40
        Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC
217B00  135   3 121  0,40  4,7  0,39  4,6  0,40  4,8  0,38  4,4  0,39  4,6  0,69  14,4  0,43
217B01  123   2 122  0,44  5,3  0,38  4,5  0,40  4,7  0,36  4,2  0,39  4,7  0,68  16,1  0,45
217B02  109   3 107  0,38  4,2  0,34  3,7  0,31  3,3  0,33  3,5  0,34  3,7  0,62  9,4  0,41
217B03  113   0 112  0,42  4,9  0,33  3,6  0,38  4,3  0,35  3,9  0,37  4,1  0,66  7,0  0,44
217B04  113   0 112  0,51  6,2  0,57  7,3  0,58  7,5  0,68  9,8  0,59  7,5  0,67  17,2  0,54
217B05  110   0 108  0,45  5,2  0,51  6,0  0,51  5,9  0,63  8,4  0,52  6,3  0,66  6,6  0,45
217B06  101   0 100  0,60  7,5  0,60  7,3  0,62  7,8  0,66  8,5  0,62  7,7  0,73  4,3  0,60
217B07  114   2 113  0,51  6,2  0,47  5,6  0,48  5,8  0,46  5,5  0,48  5,7  0,73  25,1  0,53
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (8 samples): 0,48 Standard deviation interval 0,42 - 0,55
All member offsets are at points of best match!
-End of report-

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 217B.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,26 and with overlap >= 100 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,62  9,08  137  33  based on 8 members
217B06  0,55  6,50  100   6  1747-1847 A15, +påbörjad? - något blånad
217B07  0,47  5,57  113  29  1732-1845 B5? +påbörjad
217B04  0,46  5,50  112  12  1735-1847 A12, +påbörjad?
217B00  0,45  5,72  134  16  1710-1844 A5b (2:de kapade vid dörr), +ofullst
217B01  0,42  5,05  122   6  1723-1845 A6b, ytan tynande och snedmonterad (svårmätt)
217B05  0,40  4,46  108   3  1738-1847 A14
217B03  0,40  4,52  112  11  1735-1847 A11 (1:a hela öv dörr)
217B02  0,26  2,72  107   2  1736-1844 A7b, +ofullst. (ytan tynande)

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

217B 1 Lada, Finntorpet, Gagnefs sn PISY 217B 2 Sweden Pinus sylvestris 370m 1710 1847 217B 3 T.Axelson
———— 217B00, 1710–1844, A5b (2:de kapade vid dörr), +ofullst (Se bild 3.1 MB)
———— 217B02, 1736–1844, A7b, +ofullst. (ytan tynande) (Se bild 3.1 MB)
———— 217B01, 1723–1845, A6b, ytan tynande och snedmonterad (svårmätt) (Se bild 3.1 MB)
———— 217B07, 1732–1845, B5?, +påbörjad (Se bild 2.9 MB)
———— 217B03, 1735–1847, A11 (1:a hela öv dörr) (Se bild 3.1 MB)
———— 217B04, 1735–1847, A12, +påbörjad? (Se bild 2.9 MB)
———— 217B05, 1738–1847, A14 (Se bild 2.9 MB)
———— 217B06, 1747–1847, A15, +påbörjad? - något blånad (Se bild 2.9 MB)