Lada, Vinnberget, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2021

Ladan med kvadratisk grundplan har inåtgående dörr (sekundär) och nedersta varvet av klovor
Baksidan.
Den 15 juli 2021 besökte jag Vinnbergets fäbodar i Nås. I en lada, 60.41802, 14.44816, tog jag 4 borrprov (tillväxtborr, 5 mm) i stockarna B3, B4, B7 och D10 (väggband), som alla visar sig ha en yttersta fullständig ring från 1725. Ladan bör alltså ha timrats ca 1726. Den har en kvadratisk grundform. Dess nedersta varv består av klovor. Dörren är placerad mot D-väggen, och denna vägg sammanhålls av gåten och en käpp på utsidan. Dörren går inåt! Ladknutar (rännknutar) och det sneda fällhugget är bevarat i flera knutskallar.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 217C.fil and
SodraDal dated to 2005 as reference with corr >= 0,50 and with overlap >= 115 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,70 13,90  199  45  based on 4 members
217C01  0,60 10,01  179  39  1546-1725 B4
217C03  0,58  7,55  115   3  1610-1725 D10 (VB)
217C00  0,54  8,91  197  21  1526-1725 B3 (inre omätt - kvist)
217C02  0,50  6,84  143  19  1582-1725 B7

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720

217C 1 Lada, Vinnberget, Nås sn PISY 217C 2 Sweden Pinus sylvestris 1526 1725 217C 3 T. Axelson
———— 217C00, 1526–1725, B3 (inre omätt - kvist) (Se bild 3.6 MB)
———— 217C01, 1546–1725, B4 (Se bild 3.6 MB)
———— 217C02, 1582–1725, B7 (Se bild 3.6 MB)
———— 217C03, 1610–1725, D10 (VB) (Se bild 3.6 MB)