Stuga med vidbyggd mjölkkammare, Vinnberget, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2021 (uppd 6/8)

Stugan med mjölkkammaren längst till vänster i juli 2021
Den 15 juli 2021 besökte jag Vinnbergets fäbodar i Nås. I en stuga ihopbyggd med en separat mjölkkammare tog jag sammanlagt 11 borrprov (tillväxtborr, 5 mm). 60.41630, 14.44523. Mjölkkammaren finns till vänster och stugan till höger. Båda delarna är blocktimrade, men det ursprungliga timret i mjölkkammaren är inte bilat på utsidan. Jag valde att beteckna stockarna separat, så att vägg "M A" är den med ingång till mjölkkammaren och "S A" den med ingång till stugan. Det visar sig att det ursprungliga timret i mjölkkammaren är fällt 1804/1805, medan stugans timmer, och det sammanfogande timret (långsidornas översta två varv) genomgående är fällt vintern 1866/67 eller våren 1867. Mjölkkammaren kan således antas ursprungligen vara byggd ca 1805, och tillbyggdes med en stuga enligt parstugans grundform, 1867. Det kan noteras att mjölkkammaren ursprungligen var frambyggd på åtminstone en sida, och att i dess ursprungliga D-vägg finns en korsglugg. Inre bredden är 3,75 m. Stugans inre längd är 4,3 m och mjölkkammarens inre längd är 3,10 m. Frambygnaden av mjölkkammarens D-vägg är 1,3 m (timmertjokleken oräknad). Farstuns inre är totalt 1,95 m i byggnadens längdriktning.

Mjölkkammarens gavel.
Korsgluggen i vad som nu är mjölkkammarens baksida. Den bör vara från ca 1805.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 217D.fil and
SodraDal dated to 2005 as reference with corr >= 0,52 and with overlap >= 44 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,77 13,58  130  38  based on 11 members
217D10  0,79  8,72  47  27  1819-1866 S A11 (övesta / RM utan telningar)
217D00  0,72  7,87  58  28  1746-1804 M B4
217D05  0,72  6,67  44  12  1822-1866 S A3b
217D03  0,68  6,88  57  17  1809-1866 M B10 (savbarkad, nyare) ytan något skadad
217D07  0,65  6,29  55  16  1811-1866 S A4d, +påbörjad?
217D06  0,63  6,16  60  10  1806-1866 S A4b
217D04  0,61  5,30  50  12  1816-1866 M B11 (VB gemensamt m stuga)
217D08  0,61  6,02  64   7  1802-1866 S A9b
217D09  0,57  7,27  113  22  1753-1866 S A10
217D02  0,56  5,34  63   5  1741-1804 M B9
217D01  0,52  4,93  68  11  1736-1804 M B5

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

217D 1 Stuga med mjölkkammare, Vinnberget, Nås sn PISY 217D 2 Sweden Pinus sylvestris 1736 1866 217D 3 T. Axelson
———— 217D01, 1736–1804, M B5 (Se bild 4.6 MB)
———— 217D02, 1741–1804, M B9 (Se bild 4.6 MB)
———— 217D00, 1746–1804, M B4 (Se bild 4.6 MB)
———— 217D09, 1753–1866, S A10 (Se bild 4.1 MB)
———— 217D08, 1802–1866, S A9b (Se bild 4.1 MB)
———— 217D06, 1806–1866, S A4b (Se bild 4.1 MB)
———— 217D03, 1809–1866, M B10 (savbarkad, nyare) ytan något skadad (Se bild 4.6 MB)
———— 217D07, 1811–1866, S A4d, +påbörjad? (Se bild 4.1 MB)
———— 217D04, 1816–1866, M B11 (VB gemensamt m stuga) (Se bild 4.6 MB)
———— 217D10, 1819–1866, S A11 (övesta / RM utan telningar) (Se bild 4.1 MB)
———— 217D05, 1822–1866, S A3b (Se bild 4.6 MB)