Lada, Björnholmssätern, Fulufjället, Särna sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2021

Ladan, nu rastkoja, augusti 2021.
På väg upp mot fjället den 9 augusti 2021, stannade vi och sökte en en stund skydd för en regnskur i den lilla ladan av klovor vid stigen väster om ån, norr om Björnholmssätern, 61.4192, 12.8327, som uppenbarligen åter satts i stånd för detta ändamål. Då ett tillväxtborr som av en händelse fanns i packningen, tog jag några prover i B-väggen från utsidan för att stilla min nyfikenhet rörande åldern på den. Ladan verkar vara byggd utan användande av borr, och klovorna runt den på gaveln centralt placerade dörröppningen hålls på plats med naror med tvärsnitt i form av likbenta parallelltrapetser. Samtliga undersökta stockar är av gran, och gjorda av uppskattningsvis 60-130-åriga träd. Inget av det nya timret undersöktes. I den vittrade ytan kan man ännu se resterna av insektsgångar, vilket gör att man kan misstänka att ladan timrats av obarkade klovor, eller att man använt torrgranar. Yttersta ring är i samtliga fall ofullständig, och i de flesta fall tydligt vittrad. Den yttersta ofullständiga ringen är i tre fall bildad 1855 och i två fall 1856. Den kan därför tidigast vara timrad sensommaren 1856, men något eller några år senare om det var torrgranar, är mera troligt. Korrelationsvärdena mot den ganska näraliggande trysilreferensen ITRDB:norw017 är synnerligen god.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 218B.fil and
norw017 dated to 1882 with corr >= 0,66 and with overlap >= 52 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,79 13,66  116  46  based on 5 members
218B04  0,84 11,08  52  14  1802-1854 B6, +ofullst, vk?
218B03  0,75 10,90  93  22  1762-1855 B5, +vittrad
218B00  0,70  9,50  97  25  1757-1854 B2, +vittrad
218B01  0,68  9,78  115  21  1739-1854 B3, +vittrad
218B02  0,66  7,77  80   9  1775-1855 B4, +vittrad

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

218B 1 lada n Björnholmssätern (S. Fulufjället), Särna sn PCAB 218B 2 Sweden Picea abies 600m 1739 1855 218B 3 T. Axelson
———— 218B01, 1739–1854, B3, +vittrad (Se bild 4.2 MB)
———— 218B00, 1757–1854, B2, +vittrad (Se bild 4.2 MB)
———— 218B04, 1802–1854, B6, +ofullst, vk? (Se bild 4.2 MB)
———— 218B03, 1762–1855, B5, +vittrad (Se bild 4.2 MB)
———— 218B02, 1775–1855, B4, +vittrad (Se bild 4.2 MB)