F.d arbetarbostäder, Hammarbacken, Säfsnäs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2021

De nio provbitarna ställda i en skottkärra.
Den 21 augusti 2021 fick jag en serie om nio avsågade och numrerade (1-9) stockbitar från en innervägg i de före detta arbetarbostäderna, nu Hammarbacken 13, 60.13502, 14.39197, i Fredriksberg. Byggnaden, i ett plan, bestod ursprungligen av åtta enrumslägenheter orienterade runt de båda murstockarna. Jag valde att för en första åldersbestämning ta ut prov med tillväxtborr ur de nio stockbitarna, med avsikt att eventuellt ta sågskivor ur de mest intressanta i ett senare skede. Sju av proven är av tall och två av gran (nr 3 och 8). Åtta av proven har en säker datering med yttersta ring från 1873 (fällt vinterhalvåret 1873/74), medan de nionde (nr 1) har tynande tillväxt de sista decennierna, vilket gör att dateringen endast blir "efter 1860" minst 20 ringar kan ses i den mycket tätvuxna yttre delen efter 1840. Den kan, men behöver inte, vara samtida med de andra. Stockarna är från träd med mycket olika karaktär, en del med omkring 60 ringar och en med så många som 300! De har med ganska stor sannolikhet vuxit på olika platser, och man kan förmoda att byggnaden inte timrats på avverkningsplatsen utan att stockarna istället körts fram till byggplatsen.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 218E_PISY.fil and
swed336 (Säfsnäs PISY) dated to 2011 with corr >= 0,49 and with overlap >= 62 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,65 14,57  299  87  based on 7 members
218E09  0,59  5,72  62   5  1811-1873 
218E01  0,59 10,16  200  30  1640-1840 +>20
218E07  0,58  5,61  65  22  1808-1873 
218E05  0,56  5,31  63   5  1810-1873 
218E04  0,56 11,66  299  60  1574-1873 
218E06  0,52  6,88  128  10  1745-1873 
218E02  0,49  7,50  183  25  1690-1873 Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 218E_PCAB.fil and
swed312 (Björbo PCAB) dated to 2005 with corr >= 0,50 and with overlap >= 62 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,58  5,73  68  12  based on 2 members
218E03  0,54  5,22  68  18  1805-1873 PCAB
218E08  0,50  4,48  62   4  1811-1873 PCAB


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 2 1 0.2 0.1 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

218E 1 Hammarbacken 13, Fredriksberg, Säfsnäs sn PISY 218E 2 Sweden Pinus sylvestris 1574 1873 218E 3 T. Axelson 218E #### Avsågade stoockar från vägg. Sista siffran (1-9) avser provnummer
———— 218E01, 1640–1840, +>20 (Se bild 5.3 MB)
———— 218E04, 1574–1873, (Se bild 5.3 MB)
———— 218E02, 1690–1873, (Se bild 5.3 MB)
———— 218E06, 1745–1873, (Se bild 4.3 MB)
———— 218E07, 1808–1873, (Se bild 4.3 MB)
———— 218E05, 1810–1873, (Se bild 5.3 MB)
———— 218E09, 1811–1873, (Se bild 4.3 MB)
2 1 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

218E 1 Hammarbacken 13, Fredriksberg, Säfsnäs sn PCAB 218E 2 Sweden Picea abies 1805 1873 218E 3 T. Axelson 218E #### Avsågade stoockar från vägg. Sista siffran (1-9) avser provnummer
———— 218E03, 1805–1873, PCAB (Se bild 5.3 MB)
———— 218E08, 1811–1873, PCAB (Se bild 4.3 MB)