Ladrest, Vålsveden, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2021

Resterna av ladan, aug. 2021
Den 23 augusti 2021 besökte jag Vålsveden i Risåsa för att undersöka några byggnader, bland dem resterna av en rundtimmerlada, 60.41549, 14.84402. Ungefär halva ladan har sjunkit bort liksom tak och rösten. Den mäter 3,65 × 2,8 meter och hade dörren centralt på långsidan med inspräckta svärd. Knutarna är vanliga ladknutar (sneda överhaksknutar och runda/obearbetade skallar). Jag tog prov ur fyra stockar i B-gaveln där träyta utan nämvärd vittring fortfarande fanns, två tall och åtminstone ett av gran. Tre kunde dateras. De båda daterbara tallproven har en yttersta vittrad ring från 1843, medan granprovet, som verkar mer vittrat, har yttersta bevarade ring från 1841. Timringen kan därför ha skett tidigast hösten 1843. Enligt Ekonomiska kartan stod ladruinen före omaronderingen på samma fäbodskifte som de övriga byggnaderna, men står numer utanför fäbodtomten. På Lantmäteriets ortofoto från omkring 1960 kan man skönja taket på ladan.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 218FE_PISY.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,43 and with overlap >= 102 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,53  6,61  114  13  based on 2 members
218FE1  0,48  5,42  102   3  1740-1842 +ofullst (vittrad?)
218FE0  0,43  4,84  107  11  1728-1842 +ofullst

218FE3 towards 
DalarPC  0,55  5,70  78 -164 +-427   8 1841  Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB/000  2 Swed

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

218FE 1 Ladrest, Vålsveden, Floda sn 218FE 2 Sweden 1728 1842 218FE 3 T Axelson
———— 218FE3, 1763–1841, ytan vittrad?, PCAB (Se bild 3 MB)
———— 218FE0, 1728–1842, +ofullst, PISY (Se bild 3 MB)
———— 218FE1, 1740–1842, +ofullst (vittrad?), PISY (Se bild 3 MB)