Härbre, Kämpgården, Nordibyn, Äppelbo sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, september 2021

Ett härbre från 1830-talet, påbyggt med bräddel på 1870-talet och dessförinnan rödfärgat.
Den 3 september 2021 tittade jag på ett härbre på Kämpgården, 60.49566, 13.99787, i Nodibyn, Äppelbo socken. Byggnaden består av ett gavelhärbre med helt loft (inget gavelloft). Senare har den byggts på med en förlängning av brädor framför den ursprungliga. Dessa är förbundna med stockar, långa nog för att nå fram till bräddelens framvägg (B10 och D10). Dessa förefaller vara insatta utan att hela byggnaden timrats om. Även mushyllor (B1 och D1) och åsar är avpassade för påbyggnaden, liksom övervåningens brädgolv, som därmed är uppenbart samtida med påbyggnaden. Utbyggnadens nedre golv är av gamla saltpåverkade klovor. Den gamla A-väggen är rödfärgad, vilken således måste ha gjorts innan utbyggnaden. Prov togs i flera ursprungliga väggtimmerstockar (D5, D6, D9, A11, B17), som alla har yttersta ring från sommaren 1832, vilket visar att arbetet med den ursprungliga boden påbörjades denna sommar, men torde inte ha slutförts förrän tidigast året därpå.1 Prov togs även i de båda stockar som binder samman boden med bräddelen, och som kan antas datera utbyggnaden med brädor (B10 och D10). Båda med yttersta ring från 1877. På båda dessa är sitter barken kvar på insidan. Bräddelen kan genom dessa dateras till tidigast hösten 1877. Årsringsmönstrets korrelationsbild tyder på att dessa träd torde vara hämtade från myrlänt mark. De sammanbindande mushyllorna och takåsarna har inte undersökts. Inte heller de saltpåverkade klovorna i bräddelens golv (svåra att komma åt underifrån med borren). Ett prov togs dock i den ås längs vägg C som bär upp det nuvarande loftgolvet. Den har yttersta ring från 1811, och kan därför förmodas vara återanvänd. En dörr med ett draglås, som jag förmodar är äldre än 1830-tal, finns.

Dörr, där åtminstone draglåset nog kan tänkas vara äldre än boden?.
Knutkedja AD i tillbygget.

Noter

1. Förhugg för borrhål i bilad yta på åtminstone något ställe kan tyda på att bilningen skedde före första upptimringen, men tyvärr glömde jag att undersöka detta systematiskt.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 219A.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,33 and with overlap >= 87 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,61 10,67  192  33  based on 7 members
219A04  0,62  9,53  146  26  1685-1831 A11, +ofullst (ew)
219A03  0,50  5,43  91  10  1720-1811 loftås C
219A00  0,49  5,24  87   7  1740-1827 D5, +? yta oklar
219A02  0,46  5,11  100   3  1732-1832 D9 (yttersta ofullst)
219A05  0,42  4,33  91   5  1786-1877 D10 (binder ihop bräddelen)
219A01  0,34  3,55  96   4  1735-1831 D6, skadad yta +>0
219A06  0,33  3,35  91  11  1786-1877 B10 (binder ihop bräddelen)
Between 219A05 and 219A05 with same last year: Overlap=91, P2YrsL corr=0.51, TTest=5.6

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of 219A05 and 219A05 both dated to 1877 with corr >= 0,46 and with overlap >= 91 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,68  8,82  91  25  based on 5 members
SolorNor  0,59  6,95  91  38 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
Petmyra  0,55  6,23  91  14 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna (Axelson, T), PISY          
se007   0,51  5,63  91   5 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
FlodaSn0  0,50  5,42  91   7 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
ord309   0,46  4,85  91  16 Löten og Romedal, Ording, A, PISY(myr), 60.78, 11.37/Norge    Fur 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

219A 1 Härbre, Kämpgården, Nolibyn, Äppelbo sn PISY 219A 2 Sweden Pinus sylvestris L 1685 1877 219A 3 T. Axelson
———— 219A03, 1720–1811, loftgolvås C (Se bild 4.3 MB)
———— 219A00, 1740–1827, D5, +? yta oklar (Se bild 4.3 MB)
———— 219A04, 1685–1831, A11, +ofullst (ew) (Se bild 4.3 MB)
———— 219A01, 1735–1831, D6, skadad yta +>0 (Se bild 4.3 MB)
———— 219A07, 1761–1831, B17 (+ofullst) (Se bild 2.5 MB)
———— 219A02, 1732–1832, D9 (yttersta ofullst) (Se bild 4.3 MB)
———— 219A06, 1786–1877, B10 (binder ihop bräddelen) (Se bild 2.5 MB)
———— 219A05, 1786–1877, D10 (binder ihop bräddelen) (Se bild 2.5 MB)